Ви є тут

Головна

Прізвище: Бугрова

Ім'я: Тетяна

По батькові: Іванівна

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, електронної техніки, 1979, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 0701 «Радіотехніка»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.07 «Антени та мікрохвильові пристрої»:
  «Квазіоптичні інтегральні діаграмоутворюючі схеми багатороменевих антен діапазону міліметрових хвиль», рік захисту – 2009, Харківський національний університет радіоелектроніки

Наукові інтереси:

 • НВЧ техніка та антени
 • квазіоптичні пристрої
 • техніка мобільного зв'язку
 • фрактальні антени та застосування метаматеріалів у антенній техніці

Дисципліни, які викладає:

 • Сигнали та процеси в РТ
 • Цифрова обробка сигналів
 • Антени спец. призначення та САПР антен
 • Основи теорії систем
 • Моделювання радіотехнічних систем

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Щекотихін О. В. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв’язку [текст] [Навчальний посібник з грифом МОНУ] /О.В. Щекотихін, Д. М.Піза , Т. І. Бугрова . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 309с.
 2. Чорнобородова Н.П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 [Текст] / Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов, А.С. Сіренко, Т.І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.
 3. Дмитренко, В.П. Пристрої НВЧ. Основи теорії [Текст] [Монографія][Наукове видання]/В.П.Дмитренко,Т.І. Бугрова, Л.М Логачова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 280 С.
 4. Бугрова Т.И. Квазиоптические интегральные диаграммообразующие схемы многолучевых антенн диапазона миллиметровых волн [Рукопись].-Дисс. на соиск. уч степени канд. техн. наук по спец. 05.12.07 – Антенны и микроволновые устройства.-Запорожье:ЗНТУ,2009.-169с.
 5. Бугрова Т.И. Дифракция основной волны диэлектрической пластины на ленточной решетке [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Физика. Радиоэлектроника: Сб. научн. трудов ДНУ. – Днепропетровск: ДНУ, 2003. - Вып. 10. - С. 163 - 167.
 6. Бугрова Т.И. Взаимодействие поверхностной Н1-волны диэлектрической пластины с решеткой диэлектрических щелевых волноводов [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч. - техн. сб.- 2003. - Вып. 135.- С. 48 – 52.
 7. Бугрова Т.И. Метод расчета импеданса интегральной структуры из металлических полосок для высших типов волн [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов, В.С. Кабак, Е.И. Бугров // Радіоелектроніка, інформатика, управління . - 2002. - №2. - С. 13-16.
 8. Бугрова Т.И. Возбуждение решеток диэлектрических щелевых волноводов плоской поверхностной Н1 – волной диэлектрической пластины [Текст] / Т.И. Бугрова // Радіоелектроніка, інформатика, управління .- 1999.- № 2.-С.4- 8.
 9. Бугрова Т.И. Моделирование диаграммообразующей схемы многолучевой антенны квазиоптического типа [Текст] / Т.И. Бугрова // Радіоелектроніка, інформатика, управління . - 1999. - № 1. – С. 5 - 8.
 10. Bankov S.E. Planar Lens for Millimeter Waves Integrated Antennas / S.E. Bankov, T.I. Bugrova, I.V. Levchenko // 24-th European Microwave Conf. Proc., 1994, Nice, France. - P. 76 - 80.

Всього наукових праць: 30, з них патентів – 1, монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Бугрова, Т.І. Експериментальні дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль // НПК «Тиждень науки».-Запоріжжя: ЗНТУ,2009.- C. 323-325.
 2. Бугрова, Т.І. Дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль/ Т.І. Бугрова// V Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”.- 22-24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.-C.30-31.
 3. Снігир, Д.О. Дослідження радіолінз з вимушеним заломленням/ Д.О. Снігир, Т.І. Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 325-327.
 4. Бугрова, Т.І. Автоматизація експериментальних досліджень НВЧ-пристроїв/ Т.І. Бугрова// НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 327-329.
 5. Залута, В.В. Проблеми визначення координат об’єктів за допомогою GPS/ В.В.Залута, Т.І.Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 11 квітня 2011р.-Запоріжжя: ЗНТУ: 2011.- В 4-x т.т. -Т. 1.- С. 337-338.
 6. Бугрова, Т.И. Оптимизация параметров антенн для систем беспроводного доступа в среде проектирования HFSS/ Т.И. Бугрова, А.Л. Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 334-336.
 7. Бугрова, Т.И. Моделирование полей излучения мобильных телефонов с помощью современных средств автоматизированного анализа/ Т.И.Бугрова, И.А.Оболенцев // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.336-338.
 8. Бугрова, Т.И. Сравнение характеристик направленности фрактальных антенн/ Т.И.Бугрова, А.Л.Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.192-194.
 9. Бугрова, Т.И. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны / Т.И.Бугрова, Г.В.Мороз // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.195-197.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 1979.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 34;
тел.: +380(61)7643281.