Ви є тут

Головна

Прізвище: Тимчук

Ім'я: Олексій

По батькові: Леноідович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-7287-8945

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, юридичний, 1999, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «правознавство» кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Класичний приватний університет, юридичний, 2008, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «міжнародне право», кваліфікація за дипломом – «юрист-міжнародник, перекладач»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»:
  «Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину», рік захисту – 2005, Львівський національний університет імені Івана Франка
 •  

Наукові інтереси:

 • проблеми теорії і практики міжнародного права;
 • політико-правові аспекти європейської інтеграції;
 • теоретичні та прикладні проблеми кримінології

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародне право
 • Основи права ЄС
 • Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина
 • Право інтелектуальної власності

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: { наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {}, навчальних посібників – {}.

 • 1.Тимчук О.Л. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінації // Вісник ЗНУ. Юридичні науки. – 2012. – № 2 (1). – С.223-231.
 • 2.Тимчук О.Л. Злочинність в США: кримінологічний аналіз // Влада. Людина. Закон. – 2013. – № 1. – С.33-40.
 • 3.Тимчук О.Л. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання самоправству // Право та державне управління. – 2015. – № 1 (18). – С.47-52.
 • 4.Тимчук О.Л. Окремі аспекти стратегії протидії злочинності в Україні та в США // Право і суспільство. – 2015. – №5 (частина 3). – С.162-168.
 • 5.Тимчук О.Л. Філософські засади сучасної кримінології: методологічні аспекти // Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України. – 2016. – № 7. – С. 185-194
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Тимчук О.Л. Загальна кримінологічна характеристика стану злочинності в США // Кримські юридичні читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 30 січня 2014 р.). – Сімферополь: КІП ОЮА, 2014. – С.164-168.
 • 2. Тимчук О.Л. Окремі кримінологічні аспекти стану умисних вбивств в державах світу // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [22 травня 2015 року, м. Харків] / МВС України; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015.– С.140-141.
 • 3. Тимчук О.Л. Кримінологічні аспекти індикаторів соціальної патології в державах світу // Кримінальне право : традиції та новації : матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого 90-літтю з дня народження видатного вченого, героя України, академіка В. В. Сташиса, 9-10 липня 2015 р. – Полтава, Х., 2015. – С.286-290.
 • 4. Тимчук О.Л. Стан злочинності у Франції: кримінологічна характеристика // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Ч. 2. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 23-26.
 • 5. Тимчук О.Л. Діалектика та кримінологія: деякі методологічні аспекти // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: Матеріали Всеукр. науково-практичного семінару (26 травня 2016 р., м. Миколаїв). – Миколаїв: Луган. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка, 2016. – С. 214-217.
 • 6. Тимчук О.Л. Біологізм в методології кримінального права та кримінології // Кримінальне право: традиції та новації: матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого до дня народження видатного вченого, героя України, академіка В.В. Сташиса, 09 липня 2016 р. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С.92-95.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська, російська, французька

Контакти:

адреса: {м. Запоріжжя, Тургенєва, 39, 69002}
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +380(61) 7698537
e-mail: LLIOSA2010@gmail.com
URL: {URL-посиння на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}