Ви є тут

Головна

Прізвище: Павлішина

Ім'я: Ніна

По батькові: Михайлівна

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7715-9202

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, 2003, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:
  «Розвиток підприємництва та людського ресурсу в Україні », рік захисту – 2011, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • маркетингова діяльність промислового підприємства
 • поведінка споживачів
 • інтерактивний маркетинг
 • електронна комерція

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг промислового підприємства
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Поведінка споживача
 • Електронна комерція
 • Маркетингові комунікації
 • Збутові комунікації

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 24, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 • Павлішина Н.М. Маркетинг розкоші. Моделювання поведінки споживача / Н.М. Павлішина // Науковий вісник полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» . – 2015. – № 2. – С.88-95.
 • Павлішина Н.М. Посередники у мережі Інтернет / Н.М. Павлішина // Науково-виробничий журнал «Держави і регіони». Серія : Економіка та підприємництво. – 2015. – № 2. – С.158-162 .
 • Павлішина Н.М. Інтернет – як джерело надходження вторинної маркетингової інформації / Н.М. Павлішина // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ред..кол.: Т.С.Максимова (гол.ред.). – Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля, 2013. – С. 131-136.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 

 • Павлішина Н.М., Маркетинг в малому підприємництві // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів VІII Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2014 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2014 – С.77-78.
 • Павлішина Н.М., Проблеми маркетингу на промисловому підприємстві // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р, м. Запоріжжя / відпов. ред.П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.216-219.
 • Павлішина Н.М., Маркетингові технології просування продукції на міжнародний ринок // Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 26 листопада 2013 року. – Том ІІ. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 102-104.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +380(61)7698579
e-mail: pavl_n_m@ukr.net