Ви є тут

Головна

Прізвище: Килимник

Ім'я: Ірина

По батькові: Михайлівна

ORCID: 0000-0001-5554-6498

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, 1976,  спеціальність за дипломом –  «прикладна математика», спеціалізація – «прикладна математика», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –05.02.07 «механіка твердого деформівного тіла»:
  «Об'єктно-орієнтоване моделювання термічного напруженно-деформованого стану системи відливка  - металева ливарна форма», рік захисту – 1997, Запорізький національний технічний університет.

Наукові інтереси:

 • механіка твердого деформівного тіла

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика.

Всього наукових праць: 34, в тому числі 1 патент, 2 авторських свідоцтва.

Основні наукові роботи (публікації): 

 • Безверхня Ю.С. Аналіз параметрів шинопроводів цехових мереж в умовах дії вищих гармонік струму / Ю.С. Безверхня, М.І. Коцур, Д.С. Яримбаш, І.М. Коцур, С.Т. Яримбаш, І.М. Килимник // Електротехніка та електроенергетика - 2018. - № 4. - С. 51-63
 • Килимник І.М.  Особливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання / І.М. Килимник, Д.С. Яримбаш, С.Т. Яримбаш, Т.Є. Дівчук // Електротехніка та електроенергетика – 2016.- № 1. –С. 12-17.
 • Килимник І.М., Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т. Идентификация электрических параметров торцевых ошиновок печей сопротивлений прямого действия // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» - Харків. – 2013.- №36 (1009).-С.466-470.
 • Ярымбаш Д.С. Идентификация электрических параметров шихтованных шинных пакетов мощных коротких сетей /Д.С.Ярымбаш, И.М. Килимник, С.Т. Ярымбаш//Електротехніка та електроенергетика. - 2012.- №2.  - С.55-61.
 • Ярымбаш Д.С. Особенности электротепловых режимов главных шинных пакетов секций печей графитации переменного тока /Д.С.Ярымбаш,  С.Т. Ярымбаш, И.М. Килимник//Електротехніка та електроенергетика. - 2011.- №1. - С.64-69.
 • Килимник І.М., Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т. Оценка погрешности сенсоров тока автоматизированной системы управления технологическим процессом графитации. // «Електричні та комп’ютерні системи». ­– 2011 - №3(79), С.229-233.
 • Ярымбаш Д.С. Особенности определения параметров электрической схемы замещения печной петли печи графитации переменного тока /Д.С.Ярымбаш,  И.М. Килимник, С.Т. Ярымбаш//Електротехніка та електроенергетика. - 2010.- №2. - С.36-43.
 • Ярымбаш С.Т.  Идентификация характеристик системы резистивно - индукционного нагрева для транспортировки хлора методами математического программирования/ С.Т. Ярымбаш, И.М. Килимник, Д.С. Ярымбаш, Д.О. Литвинов// Вісник Національного технічного університету «ХПІ» - Харків. –2010. - №2.- С.388-401.
 • Ярымбаш Д.С. Особенности моделирования электромагнитных процессов в индукторе калибра мундштука пресса / Д.С.Ярымбаш, И.М. Килимник// Вісник кременчуцького державного політехнічного університету - Кременчуг, КДПУ, 2007. - №4(45) Частина 1. - С.53-55.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Yarymbash, D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018. – P. 308–313.
 • Килимник І.М. Особливості математичного моделювання теплового стану магнітної системи силового трансформатора / І.М. Килимник // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)
 • Килимник І.М. Застосування методу дихотомії до пружно-пластичного розрахунку дисків змінної товщини при використанні деформаційної теорії пластичності  / І.М. Килимник // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017.
 • Шишканова С.Ф. ,  Бешенкова В.И.,  Килимник И.М. Термодинамическая аналогя процесса уплотнения массивов почвы с целью обеспечения их радиоэколочисекой безопасности/ С.Ф. Шишканова, В.И. Бешенкова, И.М. Килимник // Первая международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность". - Днепропетровск, 4-8 декабря 1995. - С.72.
 • Бешенкова В.И.,  Килимник И.М., Левицкий И.А. , Шишканова С.Ф. Розробка та ззастосування методу малого параметру для розвязання інтегродиференціального рівняння при дослідженні напруженого стану крихкого тіла з двозвязною плоскою тріщиною / В.И. Бешенкова, И.М. Килимник,  И.А. Левицкий , С.Ф. Шишканова// Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції "Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях". - Львів, - 1995. - С.69.
 • Бешенкова В.И.,  Килимник И.М., Левицкий И.А. , Шишканова С.Ф. Оценка предельных нагрузок в машиностроительных конструкциях с плоскими трещинами в форме некругового кольца/ В.И. Бешенкова, И.М. Килимник,  И.А. Левицкий , С.Ф. Шишканова//Тезисы докладов науч.-тех. конф. "Механика и новые технологии". - Севастополь, - 1995. - С.13-17.
 • Абрамов В.В., Швец П.П., Килимник И.М. Численный метод проэктирования термоуравновешенных металлургических литейных форм // Тезисы докладов конференции по эффективным численным методам решения краевых задач механики твердого деформируемого тела. - Харьков, -1989. - С. 3-4.
 • Асатурян А.Ш., Ярымбаш С.Т., Килимник И.М. Об N-фазной задаче Стефана применительно к процессам обезвоживания целлюлозных изоляционных материалов // Тезисы докладов 2-ой республиканской конференции "Вычислительная математика в современном науч.-тех. прогрессе". - Киев, -1978. - С. 87.
 • Евтушенко И.Н., Полянский Г.А., Андреева О.С., Савина Е.В., Килимник И.М. Алгоритмы и программы для обуч. оптимизации РЭА// Сборник тезисов докладов науч.-тех. конференции "Автоматиз. проект. РЭА на пром. предприятии". - Запорожье, - 1977.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки: 

1. Почесна грамота МОН України (до 2000 р.).

2. Почесна грамота МОН України (2004 р.).

3. Нагрудний знак ЗНТУ 3-го ступеня «За бездоганну працю» (2008 р.).

4. Нагрудний знак ЗНТУ 2-го ступеня «За бездоганну працю» (2018 р.).

Рік початку діяльності в університеті: 1976.

Мови спілкування: українська (вільно); російська (вільно).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, 69063
аудиторія (кабінет): 216
тел.: +380(61)7698-446
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua