Ви є тут

Головна

Прізвище: Щолокова

Ім'я: Марина

По батькові: Олександрівна

Посада: доцент кафедри  прикладної  математики

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Освіта: вища

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; кваліфікація за дипломом – Математик; рік закінчення  – 1993.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04.  Тема кандидатської дисертації: «Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування твердих тіл», рік захисту дисертації 2007, захищено дисертацію у Запорізькому національному технічному університеті.

Наукові інтереси:

 • Фрактальний аналіз

Дисципліни, які викладає:

 • Вища математика,
 • Теорія ймовірностей та математична статистика,
 • Економетрика,
 • Фінансова математика.

Основні наукові роботи (публікації):          

 • Щелокова, М.А. Механика разрушения композитных материалов в контексте фрактального анализа [Текст] / М.А. Щелокова, В.И. Дырда (ИГТМ) // Геотехнічна механіка. – 2016. – №79. – С. 35-46.
 • Щелокова М.А. Фрактальное  обобщение уравнения Гриффитса // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2004. – №2. – С.86-89.
 • Щелокова М.А. Исследование фрактальных особенностей вершины трещиноподобного дефекта конструкции // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип.7. – с.134-141.
 • Онуфрієнко В.М., Левикін В.М., Слюсарова Т.І., Щолокова М.О. Локальні властивості електромагнітного поля фрактального вібратора // Вісник національного університету “Львівська Політехніка”, № 440. – Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів. – 2002. – С.132-138.

Всього наукових праць: 19

Участь у конференціях:

 • Щолокова, М.О. Застосування фракталів в економетриці [Текст] / Щолокова М.О., О.В. Коротунова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.87.
 • Щолокова М.А. Врахування фрактальної особливості часового ряду // Тиждень науки-2011: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 11-15 квітня 2011 р.: тез.доп в 4 т. – Запоріжжя, 2011. – T.2. – С. 22.

Рік початку діяльності в університеті: 1993

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)769-82-66
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua

До перегляду розділу кафедри прикладної математики