Ви є тут

Головна

Прізвище: Сніжко

Ім'я: Наталія

По батькові: Вікторівна

ORCID: 

Посада: доцент

Науковий ступінь: доцент

Вчене звання: кандидат фізико-математичних наук

 

Освіта: вища

 •  Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, Математичний факультет, 1987р., спеціальність за дипломом –«математика», кваліфікація за дипломом – «математик».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.01.02 «диференціальні рівняння»:
  «Наближене розв"язання бісингулярних інтегральних рівнянь в узагальнених просторах Гельдера», рік захисту – 1998р.,  Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова.

Наукові інтереси:

 • Сингулярні та бісингулярні інтегральні рівняння та крайові задачі теорії функцій комплексної змінної.
 • Аналітичні методи їх розв’язання та проекційні методи їх наближеного розв’язання в різного типу функціональних просторах. 

Дисципліни, які викладає:

 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • вища математика;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • диференціальні рівняння,
 • теорія ймовірностей та математична статистика,
 • теорія автоматичного керування.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  74 , з них навчальних посібників – 5.

 • Anpilogov, D.I., On one border problem of ring domain deformation [Текст] / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Т. 6. – № 1-2.– С. 6–12.
 • Anpilogov D.I., Snizhko N.V. The angular deformation of the ring with reference to the centrifugal forces / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2017. – № 3. – Vol. 38. – P. 395-399
 • Anpilogov D.I., Snizhko N.V. Identification of oscillation parameters by least squares method // International scientific conference UNITECH. Proc., Vol. III. – Gabrovo, Bulgaria, 2014. – P. 64 – 68.
 • Snizhko N.V. Bisingular integral equations with the constant coefficients in generalized Hölder spaces // Труды Международных школ-семинаров «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики». Выпуск 8. – Орёл: ОГУ, 2010. – С. 89 – 92.
 • Снижко Н.В. Полиномиальный метод приближённого решения бисингулярных интегральных уравнений в обобщённых пространствах Гёльдера // Integral Equations and Modeling of Applied Problems. – Chi?in?u, 2006. – Vol. 1. – P. 187 – 192.
 • Бигун Я.И., Снижко Н.В. Математическая модель установления равновесия между двумя ветвями власти // Вісник ЗНУ. Фіз.-мат. науки. – Запоріжжя: 2006. – №1. – С. 8 – 15. 
 • Снижко Н.В. Сходимость двух квадратурных формул в обобщённых пространствах Гёльдера // Вісник ЗНУ. Фіз.-мат. науки. – Запоріжжя: 2006. – №1. – С. 104 – 110. 
 • Сніжко Н.В. Про критерій компактності в узагальнених просторах Гельдера // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 314-315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 168 – 171.
 • Сніжко Н.В., Тихоненко М.Я. Апроксимація функцій на дійсній осі в просторах сумовних функцій // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 150. Математика. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 94 – 97.
 • Snizhko N.V. The approximation of the functions on the real axis in the spaces of summable functions // Studii în metode de analiz? numeric? ?i optimizare. – Chi?in?u, 2000. – Vol. 2. – Nr. 1(3) - P. 53 – 59. – 0,44 c.ed.
 • Snizhko N.V. Approximation of functions of two variables in generalized Hölder spaces // Studii în metode de analiz? numeric? ?i optimizare. – Chi?in?u, 2000. – Vol. 2. – Nr. 2(4) - P. 204 – 215. 
 • Сніжко Н.В. Класифікація узагальнених просторів Гельдера функцій двох змінних // Вісник Київського університету. – 1999. – Вип. 3. – С. 124 – 128. 
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Snizhko N.V. The Border Problem of the Ring Domain Deformation [Текст] / N.V. Snizhko // Conference on Applied and Industrial Mathematics 2018: Int. Sci. Conf., 20th–23th September, 2018: Book of Abstracts. — Chişinău, Moldova, 2018. — P. 21.
 • Сніжко Н.В. Про організацію науково-дослідної роботи студентів молодших курсів в технічному університеті / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)
 • Сніжко Н.В. Аналіз поля переміщень в кільцевій області під дією дотичного навантаження (Analysis of the displacement field in a ring domain under tangential loading) / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)
 • Сніжко Н.В. Оцінка згасання коливань методом найменших квадратів // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ в 4-х т. Т. 1. – Запоріжжя, 2015. – С. 496 – 497. 
 • Anpilogov D.I., Snizhko N.V. Identification of oscillation parameters by least squares method // International scientific conference UNITECH. Proc., Vol. III. – Gabrovo, Bulgaria, 2014. – P. 64 – 68
 • Natalia V. Snizhko Some function approximations on the real axis in the spaces of summable functions // Book of Abstracts. The 21st Conf. on Applied and Industrial Mathematics CAIM - 2013. – Bucharest, Romania, 2013. – P. 14. 
 • Снижко Н.В. Об ограниченности сингулярного интеграла с ядром Коши на вещественной оси в обобщённых пространствах Гёльдера // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем  детермінованої та стохастичної структури. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2010. – С. 146 – 147. 
 • Юрєчко В.З., Сніжко Н.В. Крайова задача Гільберта для однозв”язної області // Актуальні проблеми математики та інформатики. Збірка тез доповідей сьомої регіональної наукової конференції молодих дослідників. – Запоріжжя, 2009. – С.24 – 25. 
 • Снижко Н.В. Приближённое решение бисингулярных интегральных уравнений методом редукции // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька. Тези доповідей. – Львів, 2007. – С.255. 
 • Сніжко Н.В. Застосування поліномів Фабера – Лорана до наближеного розв”язання бісингулярних інтегральних рівнянь // Диференціальні рівняння та їх застосування. Тези доповідей. – Чернівці, 2006. – С. 155. 
 • Сніжко Н.В. Застосування поліномів Лагранжа до наближеного розв”язання бісингулярних інтегральних рівнянь // ХШ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики". – Львів, 2006. – С. 139. 
 • Сніжко Н.В. Критерій компактності в узагальнених просторах Гельдера // Міжнародна наукова конференція „Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування”. Тези доповідей. – Ужгород, 2006. – С. 103 – 104. 
 • Снижко Н.В., Бигун Я.И. Об устойчивости и циклических процессах в задаче конкуренции двух ветвей власти // Восьмая Крымская Международная Математическая школа „Метод функций Ляпунова и его приложения” МФЛ-2006. Тезисы докладов. – Симферополь, 2006. – С. 157. 
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

1. Грамота Жовтневої районної адміністрації Запорізької міської ради за плідну науково-педагогічну діяльність, за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів (2006 р., ЗНУ).

2. Почесна грамота Президії Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за активну громадську роботу по соціально-економічному захисту працівників університету (2006 р., ЗНУ).

Рік початку діяльності в університеті: 2009 рік.

Мови спілкування: українська, російська, англійська, французька.

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 306
тел.: +769-83-98
e-mail: n_snizhko@mail.ru