Ви є тут

Головна

Прізвище:  Ємельяненко

Ім'я:  Євгенія

По батькові:  Олегівна

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат  філософських  наук

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0001-5271-7677

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, 2007 р., (магістратура), спеціальність «біологія», спеціалізація «прикладна ентомологія», кваліфікація за дипломом «магістр біології, викладач біології».
 • Національний університет ім. М.П.Драгоманова, 2008 р., (магістратура), спеціальність «управління навчальним закладом», кваліфікація за дипломом «керівник навчального закладу».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії», тема «Стратагемне мислення в моделюванні політичної поведінки: соціально-філософський аналіз», 2010 р., Національний університет імені М.П.Драгоманова.

Наукові інтереси:

 • феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови в феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу в різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Етика та естетика», «Логіка», «Психологія», «Релігієзнавство», «Соціальна відповідальність».

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 50, з них патентів – немає, монографій – 3, навчальних посібників – немає.

 • Yemelianenko Ye. Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel [Text] / Ye. Yemelianenko // Journal of Modern Science/ – Tom 3-/18-2013. – Józefów, 2013. – C. 259-279.
 • Ємельяненко, Є.О. Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 75. – С. 241-243.
 • Ємельяненко, Є.О. Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) [Тест] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 76. – С. 112-115.
 • Ємельяненко, Є.О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального [Текст] / Є.О,Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 84. – С. 314-318.
 • Ємельяненко, Є.О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 86. – С.178-181
 • Ємельяненко, Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С. 215-218.
 • Ємельяненко, Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи [Текст] // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 88. – С. 156-160.
 • Емельяненко, Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Е.О.Емельяненко // Jurnal Az?rbaycan G?nc Alim, Aspirant v? Magistrl?r C?miyy?tinin  t???bbüsü  v? Az?rbaycan Respublikas?n?n.
 • G?ncl?r v? ?dman Nazirliyinin maliyy? d?st?yi il? çap olunmu?dur. – Baki, 2014. – S. 9-13.
 • Ємельяненко, Є.О. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Вісник КНТЕУ. – Вип. 2 (101). – 2015. – С. 60-72.
 • Ємельяненко, Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип. І. – С.55-65

Участь у конференціях:

 • Ємельяненко, Є.О. Проблема мови як аксіологічної константи у гетерогенному освітньому середовищі [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика», м. Київ, 10-11 квітня 2014 р. – С. 78-81.
 • Емельяненко, Е.О. Маргинальность как предпосылка формирования одаренности личности [Текст] / Е.О.Емельяненко // Материалы Международного Конгресса «Поддержка одаренности – развитие креативности» 23-26 сентября 2014 г., Витебск (Республика Беларусь). – С. 115-116.
 • Ємельяненко, Є.О. Маргінальність в умовах промислового міста в контексті інтенсифікації соціокультурних процесів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференціії «Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі», 26 вересня 2014 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут  – С. 35-37.
 • Ємельяненко, Є.О. Спрямованість соціальних інвестицій в контексті маргіналізації суспільства [Текст] / Є.О.Ємельяненко // ІV Міжнародній науковій конференції «Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України» 28 березня 2014 року, м. Запоріжжя, ЗНУ. – С. 112-115.
 • Ємельяненко, Є.О. Маргінальність світоглядно-ціннісних настанов молоді як стратегічний виклик компетентності викладача ВНЗ [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи», на базі НПУ ім. М.П.Драгоманова 28 лютого 2014 р. – С. 125-127.
 • Ємельяненко, Є.О. Маргінальність особистості та формування громадянської компетентності: проблема взаємодії [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали Круглого столу «Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій» Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Полтавський юридичний інститут 28 лютого 2014 року. – С. 188-189.
 • Ємельяненко, Є.О. Порушення ідентифікації в урбаністичному середовищі міста як чинник етнонаціональної та соціально-політичної індиферентності [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали ІІ (VIII) Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм як фактор політичної нестабільності», Херсон, 26-27 червня 2015 р. – С. 86-88.
 • Ємельяненко, Є.О. Маргінальність як помежеве визначення реальності [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування  та проектування майбутнього країни в умовах  глобальних конфліктів» (24 квітня 2015 року, м. Запоріжжя). – С. 97-99.

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті:  2008 р.

Мови спілкування:  українська,  російська, англійська.

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     shalimova_eo@mail.ru

аудиторія (кабінет): {номер аудиторії}
URL: