Ви є тут

Головна

Прізвище: Назарова

Ім'я: Олена

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0784-7621

 

Освіта: вища

  • Запорізький національний технічний університет, 2007 р., спеціальність за дипломом - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", кваліфікація за дипломом - "магістр з електромеханічних систем автоматизації та електроприводу"
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи, «Синтез і дослідження систем керування електроприводами станів холодної прокатки з використанням комплексу взаємопов’язаних моделей», 2012р., вчена рада Вінницького національного технічного університету.

 

Наукові інтереси:

  • Держбюджетна робота Запорізького національного технічного університету ДБ №02028 «Розроблення високоточних методів автоматичного керування рухомими об’єктами і технологічними процесами» 2008-2009 р. (держреєстрація № 0108U000276);
  • НДР №02016   «Розроблення і дослідження електромеханічних систем і засобів автоматизації технологічних процесів» 2006-2009 р.;
  • НДР № 02019 «Основні напрямки дослідження і розрахунку ЕМС і засобів автоматизації технологічних процесів» 2009-2012 р..
  • НДР № 03612 Дослідження й розробка електромеханічних систем і засобів автоматизації 2012-2015 р.
  • НДР № 03615 Нові напрями дослідження і розробки електромеханічних систем та засобів автоматизації технологічних процесів 2015р.

 

Дисципліни, які викладає:

  • Основи метрології і електричних вимірювань

 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 38, з них патентів – 0, монографій – 1, навчальних посібників – 0.

  • Осадчий, В. В. Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом [Текст] / В. В. Осадчий, Е. С. Назарова, В. В. Брылистый, Р. И. Савилов // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2016. – № 22(98).– С. 33-38.
  • Назарова Е.С. Математическое моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки Національної академії наук України, 2015. – Вип. 5. – С. 82-89.
  • Осадчий, В.В. Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкін // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Наука и техника, 2015. – Вип.19 (95). – С. 24-27.
  • Садовой, А.В. Новое в моделировании и исследовании єлектромеханических систем станов холодной прокатки // А.В. Садовой, Е.С. Назарова, В.И. Бондаренко, А.В. Пирожок. – Запорожье: «Просвіта», 2014. – 144с. ISBN 978-966-653-363-3, УДК 669.18, ББК К1+К327 С143.
  • Садовой, А.В. Синтез и исследование системы оптимального управления натяжением конвейерной ленты / А.В. Садовой, Е.С. Назарова // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – Вип.1(21). – С.138-144.
  • Назарова, Е.С. К вопросу разработки систем диагностирования электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – № 1. – С. 36-41.
  • Назарова, Е.С. Применение структурного моделирования при разработке комплекса взаимосвязанных моделей электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Науковий збірник ДДМА». – Краматорськ, 2012. – Вип. 1(9Е). – С. 100-106.

 

Участь у конференціях:

  • Міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні і комп’ютерні системи: теорія і практика (ЕЛТЕКС-2016) м. Одесса, 26-28 червня 2016г.
  • Оптимизация системы управления натяжением конвейерной ленты: матеріали міжнародного форуму-конкурсу молодих вчених, Санкт-Петербург, 25-27 квітня 2012 р. : тези доповіді. – СПб.: Санкт-Петербурзький державний гірничий університет, 2012. – Ч.1. – С. 185-187.
  • Моделированиеи исследование электромеханических систем станов холодной прокатки: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, Теміртау, 11-12 жовтня 2013 р.: тези доповіді. – Теміртау: Карагандинський державний індустріальний університет, 2013. – Том 2. – С.98-105 .
  • Исследование системы оптимального управления натяжением полосы стана холодной прокатки: матеріали XIX Міжнародної науково-технічної конференції, Миколаївка, 17-22 вересня 2012 р.: стаття. – Кременчук, КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012(19). – С.161-162.
  • Оптимальное управление натяжением полосы стана холодной прокатки: матеріали 39-ої Міжнародної науково-технічної конференції молоді ВАТ «Запоріжсталь», Запоріжжя, 15-16 листопада 2012 р. : тези доповіді. – Запорожье, 2012. – С.86-87.
 

Відзнаки та нагороди:

  • 2011 – Грамота МОНУ
  • 2013 – Грамота Ректора ЗНТУ
  • 2013 – Почесна грамота Районної адміністрації
  • 2014 – Почесна грамота Ректора ЗНТУ
  • 2015 – Почесна грамота Міської ради до 115- річчя ЗНТУ

 

Рік початку діяльності в університеті: 2005 р.

Мови спілкування: українська (досвідчений користувач), російська (досвідчений користувач), англійська (елементарний користувач), французька (елементарний користувач)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 528 (5 корпус)
тел.: +380(61)7698-313
e-mail: nazarova@zntu.edu.ua