Ви є тут

Головна

Прізвище: Бровко

Ім'я: Борис

По батькові: Аркадійович

 

Посада: доцент кафедри українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, історичний, 1983 р., спеціальність за дипломом – 0303 «історія», кваліфікація за дипломом – «вчитель історії та суспільствознавства»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «Історія України»:
  «Я.П. Новицький в громадському і науковому житті Катеринославської губернії», рік захисту – 1997 р., Запорізький державний університет

Наукові інтереси:

 • Дослідження родоводу, життя і творчості Я.П. Новицького.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія України
 • Історія української культури

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Турченко Ф.Г. Бровко Б.А. Я.П.Новицький – людина і краєзнавець // Репресоване краєзнавство (20 – 30 – ті роки).– К.: «Рідний край», 1991.– С.56-59.
 2. Бровко Б.А. Яків Новицький – людина та науковий діяч // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.– Запоріжжя, РА «Тандем–У», 1996.– Вип.2.– С.156-160.
 3. Бровко А.С. Бровко Б.А. Я.П.Новицкий как этимолог топонимов Нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 1999. №1. С.20-30.
 4. Бровко Б. Г. І.Новицький та його етнографічна праця «Краткое описание о народе остяцком» / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.– Т.6.– К., 2001.– С.296-305.
 5. Бровко Б. Внесок Я.П.Новицького у розвиток спеціальних історичних знань / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.– Т.7.– К., 2001.– С.338-348.
 6. Бровко Б.А. Войнаровский Андрій / Українське козацтво. Мала енциклопедія.– Київ: «Генеза»; Запоріжжя: «Прем’єр», 2002.– С. 83.
 7. Бровко Б.А. «Запорожець за Дунаєм» / Українське козацтво. Мала енциклопедія.– Київ: «Генеза»; Запоріжжя: «Прем’єр», 2002.– С.160-161.
 8. Бровко Б.А. Новицький Я. П. / Українське козацтво. Мала енциклопедія.– Київ: «Генеза»; Запоріжжя: «Прем’єр», 2002.– С.350.
 9. Бровко Б. Кириченко В. Зв’язки Я.П.Новицького з відомими діячами науки і культури / Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XIV.– Запоріжжя:«Просвіта», 2002.– С. 41-45.
 10. Бровко Б. Педагогічні погляди і громадська діяльність Я.П.Новицького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XV.– Запоріжжя:«Просвіта», 2002.– С.185-190.

Всього наукових праць: 18

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Регіональна наукова конференція «Культура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури». – Дніпропетровськ, 1991.
 2. Областная историко–краеведческая конференции 16 апреля 1991 г. – Запорожье, 1991.
 3. Юбилейный круглый стол. К 190 – летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля.– Луганск, 1991.
 4. Всеукраїнська ювілейна конференція, присвячена 145 – річчю з дня народження Я.П.Новицького. – Запоріжжя, 1992.
 5. VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура» (Наукові доповіді та повідомлення). – Київ-Харків, 1997.
 6. Всеукраїнська наукова конференція «Чортолицька (Стара) Запорозька Січ в історико–культурній спадщині Нікопольського району». – Нікополь–Запоріжжя–Херсон, 2002.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини». – Запоріжжя, 2003.
 8. Всеукраїнська науково–практична конференція «Влада і суспільство: проблеми взаємодії». – Запоріжжя, 2005.
 9. Всеукраїнська науково–практична конференція. 25 травня 2007 р.– Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2007.– С.125-127.
 10. X Міжнародна науково–практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», Запоріжжя, ЗНТУ, 10 – 11 жовтня 2013 р.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 270
тел.: +380(61)7698375
e-mail: rishaua@ukr.net