Ви є тут

Головна

Прізвище: Олійник

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6471-6564

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та управління, 1998, спеціальність за дипломом – 8.05030901 «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом – «Економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Економічний механізм маркетингових досліджень на підприємствах швейної галузі промисловості», рік захисту – 2006, Київський національний  університет технологій та дизайну м. Київ

Наукові інтереси:

 • прогнозування фінансових криз та мінімізація їх наслідків;
 • використання перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку економіки держави;
 • дії органів державного управління для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси підприємств 
 • Соціальне страхування 
 • Звітність підприємств 
 • Бухгалтерський облік

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік 

1. Олійник Т. О. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону / В. Ю. Сліпко, Т. О. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua

2015 рік 

1.Олійник Т.О., Сергеев В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб / Т.О. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 806-809.

2.Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.

2014 рік 

1. Олійник Т. О. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами / Т. О. Олійник, О. В. Мірошніченко // Інвестиці: практика та досвід. - 2014. - № 21. - С. 73-77.

2.Олійник Т. О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану / Т. О. Олійник, Т. В. Шеремет // Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014. – С. 168-173.

2013 рік 

1. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т. О. Олійник, Р. М. Музичук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково – виробничий журнал. – Вип. 3/2013(120). – С. 59-66

 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Олійник, Т.О. Заходи щодо скорочення дебіторської та кредиторської заборгованостей//Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав.2015р., м.Запоріжжя/ ред.кол.Ж.К.Нестеренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т.-Д.:НГУ,2015.-144с.С.90-92

  • Олійник, Т.О. Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства/Т.О.Олійник, Д.О.Зелікова (студ.гр.ФЕУ-110, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.228-229
  • Олійник, Т.О. Напрями оптимізації податкового навантаження на платників податків/Т.О.Олійник, В.Ю.Сергеєв (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.229-231 
  • Олійник, Т.О. Методика розрахунку нормативу оборотних активів на запаси готової продукції/Т.О.Олійник, А.О.Лащенко (студ.гр.ФЕУ-112, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.232-233
  • Олійник, Т.О. Рентабельність як показник ефективної діяльності підприємства/Т.О.Олійник, М.С.Фещенко (студ.гр.ФЕУ-122, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.234-236
  • Олійник, Т.О. Страхування кредитних ризиків,як елемент успішного управління/Т.О.Олійник, А.Є.Льошкіна (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.236-237
  • Олійник, Т.О. Мета, джерела та алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємства//Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2, С.269-271
  • Напрямки вдосконалення організації обліку виробничих запасів підприємства.«Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя ЗНТУ, 22-23 лютого 201  
  • Участь у конференціях:

Рік початку діяльності в університеті: 2004.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: 155tanya@gmail.com
URL: