Ви є тут

Головна

Прізвище: Коваль

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук 

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6471-6564

 

Освіта: вища

  • Запорізький національний технічний університет, 1990, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.05080101 «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади», кваліфікація за дипломом – «Інженер електронної техніки», Запорізька державна інженерна академія, 1999, спеціальність за дипломом - 8.05030901 «Облік і аудит». кваліфікація за дипломом «Економіст»

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:«Державне регулюван-ня системи страхування земель сільськогосподарського призначення», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет м.Запоріжжя

Наукові інтереси:

  • прогнозування фінансових криз та мінімізація їх наслідків;
  • використання перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку економіки держави; 
  • дії органів державного управління для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

  • Фінанси зарубіжних корпорацій
  • Моделі та методи прийняття рішень 
  • Інвестиційний аналіз
  • Податковий менеджмент

Основні наукові роботи (публікації):

2014 рік

1. Коваль О.А.Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні [Текст] / О.А.Коваль, О.І.Ночвай // Міжнародний науково-практичний журнал "Ефективна економіка" – Дніпропетровськ. – 2014. – № 4.

2. Коваль, О. А. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Текст] / О.А. Коваль, О. Хорунжий// Електоронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – Тернополь. – 2014. – Вип.2(11).– С. 119–126.