Ви є тут

Головна

Прізвище: Коваль

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук 

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6471-6564

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 1990, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.05080101 «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади», кваліфікація за дипломом – «Інженер електронної техніки», Запорізька державна інженерна академія, 1999, спеціальність за дипломом - 8.05030901 «Облік і аудит». кваліфікація за дипломом «Економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»:«Державне регулюван-ня системи страхування земель сільськогосподарського призначення», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет м.Запоріжжя

Наукові інтереси:

 • прогнозування фінансових криз та мінімізація їх наслідків;
 • використання перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку економіки держави; 
 • дії органів державного управління для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Моделі та методи прийняття рішень 
 • Інвестиційний аналіз
 • Податковий менеджмент

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Коваль, О.А. Можливості страхового захисту земель сільськогосподарського призначення в Україні//Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455с. С.338-347
 2. Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет науковий журнал «Ефективна економіка» [Електроний ресурс] 2014 р. , №4 www.economy.nauka.com.ua../ Коваль О.А.
 3. Коваль, О. А. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Текст] / О.А. Коваль, О. Хорунжий// Електоронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – Тернополь. – 2014. – Вип.2(11).– С. 119–126.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • 1.Коваль О.А. Державний захист національного страхового ринку / О.А. Коваль // Управління сьогодні та завтра: міжнар. управ. форум, 15-16 трав. 2008 р. – Хмельницький, 2008. – С. 249–250. – (Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. № 3(ІІ) спецвипуск).
  • 2.Коваль О.А. Місце страхування у системі економічних відносин / О.А. Коваль // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф, (м. Київ, 20 трав. 2008 р.): у 3 ч. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 169–171.
  • 3.Коваль О.А. Зміна функцій галузевих управлінь держадміністрацій в умовах ринкової економіки / О.А. Коваль // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: зб. тез міжвузівської наук.-практ. конф., 13-14 квітня 2006 р. – Рівне: НУВГП, 2006. – С.33–34.
  • 4. Коваль О.А. Деякі аспекти моделювання системи фінансових ринків / О.А. Коваль // Україна у світовій економічній спільноті: зб. ІІ науково-практичної конф. – Дніпропетровськ: Наука і освіта,. 2004. – С.88–89.

   Рік початку діяльності в університеті: 2003.

   Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

   Контакти:

   адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
   аудиторія (кабінет): 347а
   тел.: +380(61) 769-84-99
   e-mail: alex.anat.koval@gmail.com