Ви є тут

Головна

Прізвище: Андросова

Ім'я: Олена

По батькові: Федорівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2727-2474

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 1993, кваліфікація за дипломом - «Інженер-економіст» 
 • Дніпропетровський будівельний інститут, 1983, [дипломом з відзнакою], кваліфікація за дипломом – «Інженер-викладач будівельних дисциплін»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» рік захисту – 2006, Національний авіаційний університет м.Київ

Наукові інтереси:

 • інновації та інвестиції промислового комплексу держави,
 • становлення банківської системи України та її стійкість в кризових ситуаціях, 
 • стан та перспективи розвитку проектного фінансування в державі, 
 • фінансовий аналіз промислових підприємств, 
 • корпоративна культура машинобудівних підприємств. 

Дисципліни, які викладає:

 • Банківські операції, 
 • Банківська система, 
 • Фінансовий аналіз, 
 • Проектне фінансування, 
 • Аналіз банківської діяльності.

Основні наукові роботи (публікації):

2019 рік

 1. Андросова О. Ф. Формування стратегії та тактики прийняття фінансових рішень на промислових підприємствах України / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова, В. В . Червякова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2 (42), 2019. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – C. 9-14.

2017 рік

1.Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ» / О. Ф. Андросова ,О. В. Шестопалова // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.

2.Андросова О. Ф Визначення і сутність корпоративної культури в сучасному управлінні / О. Ф. Андросова.// .// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" 2017 р. – Вип. 6(11). - C. 224-233.

3.Андросова О. Ф. Сучасний науковий підхід до формування структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах / О. Ф. Андросова.// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" 2017 р. – Вип.5(10). - C. 22-34.

2016 рік

1. Андросова О. Ф. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України / О. Ф. Андросова, Т. В. Волощук // Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія .Том 4 . / за ред.. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2016,- С. 65-76.

2019 рік

 1. Андросова О.Ф. Ефективність впливу господарського менталітету на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України / О.Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Андросова О. Ф. Методи управління активами в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, Я. В. Семибаламут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
2018 рік

1.Андросова О. Ф. Формування та розвиток механізму корпоративної культури підприємств машинобудування / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тезидоповідейнауково-практичноїконференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2.Андросова О. Ф. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

Додаткові відомості: Стажування за кордоном

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: androsovaef@gmail.com
URL: