Ви є тут

Головна

Прізвище: Андросова

Ім'я: Олена

По батькові: Федорівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2727-2474

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 1993, кваліфікація за дипломом - «Інженер-економіст» 
 • Дніпропетровський будівельний інститут, 1983, [дипломом з відзнакою], кваліфікація за дипломом – «Інженер-викладач будівельних дисциплін»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» рік захисту – 2006, Національний авіаційний університет м.Київ

Наукові інтереси:

 • інновації та інвестиції промислового комплексу держави,
 • становлення банківської системи України та її стійкість в кризових ситуаціях, 
 • стан та перспективи розвитку проектного фінансування в державі, 
 • фінансовий аналіз промислових підприємств, 
 • корпоративна культура машинобудівних підприємств. 

Дисципліни, які викладає:

 • Банківські операції, 
 • Банківська система, 
 • Фінансовий аналіз, 
 • Проектне фінансування, 
 • Облік та аналіз банківської діяльності.

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік

1.Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ» / О. Ф. Андросова ,О. В. Шестопалова // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.

2016 рік

1. Андросова О. Ф. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України / О. Ф. Андросова, Т. В. Волощук // Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія .Том 4 . / за ред.. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2016,- С. 65-76.

2015 рік

1. Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25), 2015.-С.139-145

2. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.

3. Андросова О. Ф. Сучасний стан активних операцій комерційного банку: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ф. Андросова, А. О. Лащенко // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В.Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015, - С. 15-45.

4. Андросова О. Ф. Особливості операцій банків з формування власного капіталу як основного компонента ресурсної бази / О. Ф. Андросова, Д. В. Ковальова Д.В. // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015. - C. 55-68.

5. Андросова О. Ф. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку / О. Ф. Андросова, О. А. Єльманова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, - 2015. - С. 43-52.

2018 рік
 1. Андросова О. Ф. Формування та розвиток механізму корпоративної культури підприємств машинобудування / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тезидоповідейнауково-практичноїконференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Андросова О. Ф. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

Додаткові відомості: Стажування за кордоном

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: androsovaef@gmail.com
URL: