Ви є тут

Головна

Прізвище: Андрющенко

Ім'я: Ірина

По батькові: Євгеніївна

 

Посада: Доктор економічних наук кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7421-2231

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-технологічний, 1988, спеціальність за дипломом –  «Обладнання і технологія зварювального виробництва», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік»
 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та управління, 2000, спеціальність за дипломом - «Економіка підприємств», кваліфікація за дипломом «Економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»:
  «Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу», рік захисту – 2011, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь

Наукові інтереси:

 • аналіз інвестиційних об’єктів, оцінка їх інвестиційної привабливості та визначення зони господарювання; 
 • прогнозування фінансових планів  з використанням перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку підприємств; 
 • використання стратегії і тактики  фінансового менеджменту для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий менеджмент 
 • Бюджетний менеджмент
 • Стратегічне управління підприємством
 • Фінансовий менеджмент у банку

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік 

1. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств/ Андрющенко І. Є. // електроний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» - 2017. - № 4 – Режим доступу :http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/1.pdf

2. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar

3. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua

4. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 3 – С. 38-41.

5. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України / І. Є. Андрющенко // Науковий журнал « Бізнес Інформ» №1 (468), НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузниця. – 2017. – С. 101-107.

2016 рік 

1.Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства / Андрющенко І. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. - Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- Вип.14. - С. 219-225.

2.Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. - Вип. 23. Ч 1.- Одеса. - С. 86-90.

3.Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство – 2016.- № 7.- Мукачівський державний університет. - С.181-188.

4. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2016, № 4-5. - С. 37-42.

5. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.

6. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка – 2016 - № 12. – Режим доступу до журналу : http//www.economy.nayka.com.ua

2015 рік 

1.Андрющенко І.Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України /І.Є. Андрющенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. - №3(19), 2015. – С.12-17.

2. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності / І.Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2015, № 6. - С. 44-47.

3. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент» : збірник наукових праць. – Одеса. Випуск № 14, 2015. – С. 116-118.

2016 рік 

 1. Андрющенко І. Є. Семантичні характеристики понять "здатність" і "життєздатність"/ І. Є. Андрющенко // Актуальные научные исследования в современном мире: XVII Междунар. Научн. Конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий , 2016. – Вып. 9 (17),ч. 5 – С. 44-46.
 2. Андрющенко І. Є. Взаємозв’язок між економічними теоріями та теорією життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Материалы за 12-а международна научна практична конференция, «Послдените постижения на европейска та наука – 2016», Том 3. Икономика. - София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 79-82.

2015 рік 

 1. Андрющенко І. Є. Сутність «життєздатності підприємств» як економічної категорії / І. Є. Андрющенко // Materialy XI mezinarodni vedecko- prakticka onference «Veda a vznik – 2015» - Dil 3.Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 26-28.

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: irinaahtc@gmail.com
URL: