Ви є тут

Головна

Прізвище: Лазечний

Ім'я: Іван

По батькові: Миколайович

Посада: доцент кафедри фізичного матеріалознавства ,

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): -

Освіта: вища
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1970, «Обробка металів тиском», інженер-механік
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «-«Матеріалознавство в машинобудуванні», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Дослідження формування структури та властивостей вториннотвердіючої цементовної сталі для важконавантажених деталей ГТД»

Наукові інтереси:

  • Металознавство і термічна (хіміко- термічна) обробка цементовних сталей підвищеної і високої теплостійкості.

  Дисципліни, які викладає:

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Формирование при химико-термической обработке структуры и свойств цементуемых сталей различной теплостойкости / И.Н. Лазечный / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2005, №1 - с.37-44
  • Новый режим термической обработки теплопрочных цементуемых сталей / И.Н. Лазечный / Сборник статей "Всесоюзный институт авиационных материалов", 1976 - с. 152-158.
  • Теплопрочные стали для зубчатых колес / И.Н. Лазечный / Сборник статей "Всесоюзный институт авиационных материалов", 1976 - с. 34-43.
  • Экономнолегированные жаростойкие стали для нагревателей термических печей / И.Н. Лазечный / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2010, №2 - с.63-68

  Всього наукових праць: понад 35, з них авторських свідоцтв – 15, навчальних посібників – 1.

  • Радова А.І. Вплив технології хто на властивості сталі 13Х3НВМ2Ф / А.І. Радова(ст.гр.ІФ-210), І.М. Лазечний // Науково-практична конференція «Тиждень науки», 17-19 квітня 2015 р.: тези доповіді укр.. мовою -   Запоріжжя, ЗНТУ 
  • Афанас’єва О. С. Технології хіміко-термічного оброблення зубчастих колес газотурбінних двигунів зі сталі 13Х3НВМ2ФАШ / О.С. Афанас’єва, І.М, Лазечний / Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 року, с.162-164 
  • Лазечний І.М. Технологічна підгото-вка виробництва при впровадженні сталі вкс4 та її хіміко-термічного оброблення / І.М. Лазечний, І.Ю. Орєхова / «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С.15-16
  • Матеріалознавство. / А.Д. Коваль, С.Б. Бєліков, І.М. Лазечний, Л.П. Степанова / Практикум: навч. посіб. – Запоріжжя: ЗНТУ,2013. – 146 с.
  • Лазечний І.М. Перетворення аустеніту в цементованій сталі 13Х3НВМ2Ф / І.М. Лазечний, О.В. Лисиця, В.Г. Міщенко, В.Л. Сніжной, Г.В. Сніжной / Нові матеріали і технології в металургії та машинобу-дуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2011.-№2-С.47-52
  • Пат. №94552 Спосіб визначення параметрів дифузійного шару при хіміко-термічній об-робці / Міщенко В.Г., Лазечний І.М., Меняйло В.І., Меняйло О.І., Ткаченко І.С./Україна, заявл.24.06.2010 № а2010 07915, опубл.10.05.2011, Бюл.№9
  • Пат. № 94867 Диференційний дилатометр / Міщенко В.Г., Лазечний І.М., Сніжний Г.В., Меняйло О.І. / Україна, заявл.24.06.2010 № а2010 07916, опубл.10.06.2011, Бюл.№11
  • Мищенко В. Г. Экономнолегированные жаростойкие стали для нагревателей термических печей / В.Г. Мищенко, И.Н. Лазечный,В.Ю. Лякишев / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№2-С.63-67
  • Лазечний І.М. Особливості перетворення аустені-ту в цементованій сталі 13Х3НВМ2Ф (ВКС4) / І.М. Лазечний, О.В. Лисиця / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.110-112
  • Чепель Н.С.Вплив технології хіміко-термічної обробки на властивості сталі 13Х3НВМ2Ф / Н.С. Чепель, І.М.Лазечний / Тиждень науки. Тези доповідей, 2009. Запоріжжя, ЗНТУ.–С.192

  Участь у конференціях:

  • Тиждень науки. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, нау-ковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя,  2015, ЗНТУ
  • Міжнародна науково-технічної конференця «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014
  • Тиждень науки. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, нау-ковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя,  2014 ЗНТУ
  • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 15-19 квітня 2013
  • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2012
  • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2011
  • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2010
  • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2009
  Відзнаки та нагороди:
  • Відмінник освіти України, 2010 р.
  • Нагрудний знак за бездоганну працю ІІ та ІІІ ступеня.
  • Почесна грамота від обл. держ. адміністрації, 2010 р., 2006 р.
  • ЗНТУ, 2018, почесна грамота за високий рівень підготовки студентів до участі у Всеукр. олімпіадах та з нагоди дня науки.

  Рік початку діяльності в університеті: 1970

  Мови спілкування: українська, російська

  Контакти:

  адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): каб. 158
  тел.: +380(61)769-85-84
  e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
  URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}