Ви є тут

Головна
 1. Кузнєцова І. В. Семантичні процеси формування термінологічних систем»  ІІІ Міжнародна наукова конференція "" Іноземна філологія у XXI столітті", 9-10 квітня 2010р. Запоріжжя, ЗНУ.  - 6 стор.
 2. Кузнєцова І.В.  Особливості формування економічної термінології за допомогою семантичної деривації» Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість. Острог,  листопад  2010. – 7 стор.
 3. Кузнєцова І.В. РЕФЕРАТ ТА АНОТАЦІЯ ЯК ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ НАУКОВОГО  ТЕКСТУ Регіональна науко-практична конференція “Тиждень науки” , м. Запоріжжя, ЗНТУ 12-16 квітня 2010 р.  – 2 с.
 4. Кузнєцова І.В. Н.В. Гоголь и Х.Д. Алчевская IХ Международный Симпозиум. Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст», 16–20 сентября 2010.  - Саки. - 5 ст.
 5. Кузнєцова І.В. Особливості формування економічної термінології за допомогою семантичної деривації Міжнародна наукова конференція Міжкультурна комунікація: Мова – культура-особистість.  Національний університет "Острозька академія".22-23 квітня 2010. - 7 стор.
 6. Кузнєцова І. В. Особливості та аналіз англійських фразеологізмів-соматизмів при перекладі на українську мову" . ІV Міжнародна наукова конференція “Іноземна філологія у ХХІ столітті”,  Запоріжжя, Запорізький національний університет, 8-9 квітня 2011 р. - 5 с.
 7. Кузнєцова І.В. Переклад англійських слів-реалій  Регіональна науко-практична конференція “Тиждень науки” , м. Запоріжжя, ЗНТУ 8-11 квітня 2011 р.  – 2 стор.
 8. Кузнєцова І.В. Термінологічні одиниці в художньому тексті   Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (від- пов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 384 с. - С. 164-166.
 9. Кузнєцова І.В. Особливості утворення англійських сільськогосподарських термінів» V Міжнародна наукова конференція  “Іноземна філологія у ХХІ столітті”, 6-7 квітня 2012 р., Запоріжжя, Запорізький національний університет – 5 стор.
 10. Кузнєцова І. В. Метафора та метонімія як механізми творення та розвитку англійської військової термінології». -   VI Міжнародна наукова конференція “Іноземна філологія у ХХІ столітті”, 5-6 квітня 2013 р., Запоріжжя, Запорізький національний університет – 5 стор.
 11. Кузнєцова І. В. Особливості перекладу іронії у науково-технічних текстах // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конфе- ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р./ Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 344 с. - С. 158-160
 12. Кузнєцова І.В. Прагматична адаптація тексту перекладу: додавання та вилучення пояснення // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 386 с. - С.  25-26.
 13. Кузнєцова І. В. Способи перекладу політично коректних одиниць на позначення расових та етнічних груп  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с. -  С.  53 -55.
 14. Кузнєцова І.В. Особливості перекладу англійської термінології ландшафтного дизайну / І.В. Кузнєцова // Збірник наукових праць "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”. - Київ. Видавництво Національного  авіаційного університету, 2016 . - 8 стор.
 15. Кузнєцова І.В. Семантична трансформація англійських термінів ландшафтного дизайну/ І.В. Кузнєцова //  «Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія Філологічні науки. - Херсон : ХНТУ, 2016. - 8 стор.
 16. Кузнєцова І.В. Семантичні процеси та тематичні групи у англійській термінології ландшафтного дизайну / І.В. Кузнєцова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». -  Острог, 2016 . - 9 стор.