Ви є тут

Головна

Прізвище: Піза

Ім'я: Дмитро

По батькові: Макарович

 

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, директор інституту інформатики та радіоелектроніки, голова комітету «Телекомунікації» Української федерації інформатики, член спеціалізованої вченої ради Д64.052.03

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9717-512Х

 

Освіта: вища

Запорізький машинобудівний інститут, рік закінчення – 1969, спеціальність за дипломом – «радіотехніка»

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.04 «радіолокація та радіонавігація»:
  cпецтема, рік захисту – 1982, Всесоюзний науково-дослідний інститут радіотехніки.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.13.06 «інформаційні технології»:
  спецтема, рік захисту – 1997, Науково-дослідний центр Генерального штабу Збройних сил України.

Наукові інтереси:

 • завадозахищеність складних радіотехнічних систем;
 • інформаційні технології;
 • розпізнавання об'єктів.

Дисципліни, які викладає:

 • теорія та проектування радіолокаційних систем;
 • інформаційні технології.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Бєліков С.Б., Піза Д.М., Морщавка С.Б. Технічні університети як осередки вирішення екологічних проблем сучасного суспільства, Труди міжнародної конференції «Роль університетів у Майбутньому Інформаційному Суспільстві – 2000» у рамках міжнародного конгресу технічних університетів «Конгрес-2000», Київ, НТУ «КПI», 25-29 вересня, 2000 р. на CD-ROM.
 2. Пиза Д.М. Синтез быстродействующего поляриметра на базе адаптивного фильтра // Проблемы управления и информатики. 1998, вып. 1. с. 115-119.
 3. Пиза Д.М. Эффективность адаптивных поляризационных фильтров при произвольных параметрах помех // Проблемы управления и информатики, 1998, вып. 3. с. 110-114.
 4. Piza D.M. Fast-Acting Polarimeters With Correlation Feedback, Telecommunications and Radio Engineering, 52(2), 1998. pp 73-76
 5. Piza D.M. Realization of a Polarimeter Based on an Adaptive Filter, Telecommunications and Radio Engineering, 52(1), 1998. pp 73-78.
 6. Морщавка С.В., Пиза Д.М. Повышение вероятности распознавания растительных объектов за счет увеличения разрешающей способности лидаров, сборник трудов «Кибернетика и вычислительная техника», вып. 117, К: 1999 г., с. 14-17.
 7. Пиза Д.М., Морщавка С.В. Выбор спектральных интервалов для распознавания видов растений по характеристикам отражения оптического диапазона, научно-технический сборник «Радиотехника», вып. 109. Харьков: ХГТУРЕ, 1999, с. 125-130.
 8. Пиза Д.М., Морщавка С.В., Скоробогатов Ю.В. Выбор эффективного метода распознавания растений по коэффициентам спектральной яркости, «Радиоэлектроника, информатика, управление» №1, Запорожье: ЗГТУ. 1999 г., с. 85-88.
 9. Пиза Д.М., Сиренко А.С., Звягинцев Е.А. Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2013. – №2 – С.28-31.
 10. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А. Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2014. – №2 – С.52-56.

Всього наукових праць: 190, з них патентів – 17, авторських свідоцтв – 30, навчальних посібників – 5, монографій – 1.

Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Пиза Д.М. Повышение эффективности радиолокационных станций отечественного производства в условиях воздействия комбинированных помех/Д.М. Пиза, В.Я. Кононович, А.А. Денека//Тезисы докладов Информационно-коммуникативного мероприятия «Перспективы научно-технологического обеспечения оборонно-промышленного комплекса Украины» на XII Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность - 2015». Киев, МВЦ, 22-23 сентября 2015г.
 2. Пиза Д.М. Поиск обучающей выборки автокомпенсатора помех с применением корреляционного анализа / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // XVIII международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-ом веке». Международная конференция «Современные проблемы радиотехники», Материалы форума 14-16 апреля 2014 г.: — Харьков, 2014. – С. 169-170.
 3. Пиза Д.М. Адаптация автокомпенсатора в условиях воздействия комбинированных помех / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // 10-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2014». Материалы конференции 12-17 мая 2014г.: – Севастополь, 2014. – С. 53.
 4. Пиза Д.М. Оценка влияния переменной базы на коэффициент подавления активной помехи при пространственно-временной обработке сигналов / Д.М. Пиза, Е.А Звягинцев // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.51-52.
 5. Пиза Д.М. Подготовка IT-специалистов – триединая задач в формате "Министерство-ВУЗ-бизнес" / Д.М. Пиза, С.Б. Беликов, В.И. Дубровин, С.Н. Сердюк, Н.А. Пиантковская // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу" (12–14 лютого 2014р., м. Рівне) – Рівне, 2014.- С.100-101.
 6. Піза Д.М. Порівняльний аналіз методів формування смуги режекції систем селекції рухомиї цілей (СРЦ) в РЛС з вобуляцією частоти повторення імпульсів / Д.М. Піза, А.С. Сиренко // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (22–24 вересня 2010р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- С.72-73.
 7. Піза Д.М. Концепция управляемого динамического насыщения при моделировании многочастотных установившихся режимов микроэлектронных компонентов, структур и устройств / Д.М. Піза, С.П. Гулін, О.С. Гулін, В.П. Дмитренко // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (22–24 вересня 2010р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- С.17-21.
 8. Піза Д.М. Дослідження характеристик рослин за допомогою спектрометра RED TIDE USB 650 / Д.М. Піза, Є.Л. Бєлоусов, С.В. Морщавка // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.93-94.
 9. Піза Д.М. Пристрій для визначення параметрів N - вимірних характеристик нелінійних систем / Д.М. Піза, С.П. Гулін, О.С. Гулін, В.П. Дмитренко // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.53 – 55.
 10. Піза Д.М. Вплив нелінійних ефектів на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів / Д.М. Піза, О.П. Залевський, Б.М. Бондарев // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.51 – 53.

Перелік конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Медаль за трудовую доблесть, 1982;
 • Відмінник освіти України, 2003;
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення», 2008;
 • Грамота Кабінету Міністрів України, 2012.

Основні мови спілкування: українська, російська, німецька.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 360а;
тел.: +38(061)7644662;
e-mail: dpiza@zntu.edu.ua, institut_ir@zntu.edu.ua