Ви є тут

Головна

Прізвище: Сарнацький

Імя: Олександр

По батькові: Петрович

Посада: професор

Участь у роботі рад і державних структур: не приймав

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор кафедри міжнародних економічних відносин

Освіта: вища

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, історичний факультет, 1981 р.,  диплом з відзнакою, за спеціальністю історія, кваліфікація за дипломом – історик, викладач історії, історії КПРС та суспільствознавства.

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності 07.00.01- Історія КПРС. Тема дисертації: «Діяльність більшовицьких організацій України по залученню демократичної інтелігенції на бік робітничого класу в роки нового революційного підйому (1910-1914 рр.)», рік захисту – 1989, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка.

Докторська дисертація зі спеціальності 07.00.01- Історія України. Тема дисертації: «Російський самодержавний апарат та українські політичні партії  (1900-1917 рр.)», рік захисту – 2008, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Наукові інтереси: Суспільно-політичне життя в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століть, міжнародні відносини та зовнішня політика.

Дисципліни, які викладає:

1. Історія міжнародних економічних відносин;

2. Історія міжнародних відносин та світова політика;

3. Міжнародні організації;

4. Міжнародна економічна політика.

Основні наукові роботи (публікації):

1. Сарнацький О. П. Рецензія. Вагоме та вкрай необхідне вітчизняне видання з історії в термінах і поняттях. / О. П. Сарнацький  // Гілея. — 2015. — № 92 (1). — С. 367 – 368;

2. Сарнацький О. П. Дії царської прокуратури та суду стосовно діяльності українських соціал-демократів Наддніпрянщини в роки реакції (1907-1910 рр.) / О.П. Сарнацький  // Проблеми політичної історії України : [зб. наук. праць / редкол.: Шляхов О. Б. (відп. редактор) та ін.]. ? Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2015. ? Вип. 10. ? С. 74 – 79;

3. Відзив офіційного опонента Сарнацького О. П. на дисертацію Головіної Ольги Володимирівни “Діяльність монархічних партій та організацій в Україні (1905 – лютий 1917 рр.): історіографія проблеми”. ? 2015. ? 0,64 др. арк.;

4. Адміністративно-цензурні утиски царизмом українських видань наприкінці ХІХ ст. / Сарнацький О. П.  // Музейний вісник. ? № 13 / 2. ? Запоріжжя, 2015. ? С. 319 – 325;

5. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.): Навч. посіб. / Сарнацький О. П. — Запоріжжя : “Інтер-М”, 2015. — 397 с.;

6. Сарнацький О. П. Адміністративно-цензурні утиски царизмом українських видань (др. пол. 60-х рр. ХІХ ст. – 1904 р.) / О.П. Сарнацький  // Проблеми політичної історії України : [зб. наук. праць / редкол.: Шляхов О. Б. (відп. редактор) та ін.]. ? Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2016. ? Вип. 11. ? С. 44 – 50;

7. Сарнацький О. П. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Черемісіна О. В. «Модернізація і міське самоврядування Півдня України в 1785–1917 рр.», 2017 — 0,33 д. а.

Всього наукових праць - 93, з них монографій - 6, навчальних посібників - 7.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1. Сарнацький О. Радянська історіографія кінця 1920-х – 1990 рр. про політику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матері-али  науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2014”, квітень 2014 р. / Наук. ред. проф.  Казьмирчук Г. Д. ? Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ?  “ПП” КП “Укр-СІЧ”, 2014, ? 68 с. (С. 56 – 60);

2. Сарнацький О. Цензурна політика царизму щодо видань українських партій на початку ХХ століття. / О. Сарнацький  // Питання політичної історії. Четверті наукові читання присвячені пам’яті професора Анатолія Михайловича Черненка. Історичний ф-т ДНУ арк. Олеся Гончара. Травень 2014 р. ? Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. ? 0,1др. арк.;

3. Сарнацький О. Історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій (1917р. – кін. 20-х рр. ХХ ст.) / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і мате-ріали  науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2015”, квітень 2015 р. / Наук. ред. проф.  Казьмирчук Г. Д. ? Київ, Київ-ський національний університет імені Тараса Шевченка. ? “ПП” КП “Укр-СІЧ”, 2015. ? 53 с. (С. 40 – 43);

4. Сарнацький О. Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів українських партій в 1907-1910 рр. (на прикладі м. Києва). / О. Сарнацький  // Питання політичної історії. П’яті наукові читання присвячені пам’я-ті професора Анатолія Михайловича Черненка. Історичний ф-т ДНУ ім. Олеся Гончара. Травень 2016 р. ? Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2016. ? 0,1 др. арк.;

5. Сарнацький О.П. Дії агентури місцевих жандармських управлінь у Наддніпрянській Україні проти українських політичних партій на теренах Австро-Угорської імперії напередодні та під час Першої світової війни / О.П. Сарнацький // Лабіринти реальності: зб. наук. праць матеріалів ІV міжн. наук.-практ. конф. / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – С. 182-185.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

Нагороджений відомчими нагородами – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000 р.), Почесний знак “Відмінник освіти України” (2007  р.), а також Грамотою Запорізької обласної Ради (2009 р.), Почесною грамотою Запорізької міської Ради (2015 р.) і двома медалями ЗНТУ «За бездоганну працю» III ступеню (2009 р. та 2013р.).

Рік початку діяльності в університеті: 1982 р.

Мови спілкування : українська (вільно), російська (вільно), іспанська (зі словником), англійська (зі словником).

Контакти:

Адреса: ЗНТУ, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, 69063.

Аудиторія: 277 а.                                                              

Тел. 061-7698253,  моб. 066-1652524.

e-mail: відсутній

URL: відсутня