Ви є тут

Головна
 1. Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 2. Коротунова, О.В. Про чисельне розв’язання динамічних задач руйнування конструкцій [Електронний ресурс] / О.В.Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 135-136.
 3. Гальченко, В.В. Моделювання реальних процесів диференціальними рівняннями [Електронний ресурс] / В.В. Гальченко, О.В.Коротунова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя :  ЗНТУ, 2019. – С. 136-138.
 4. Лактіонов, В.В. Застосування матричної алгебри в обробці цифрових зображень [Електронний ресурс] / В.В. Лактіонов, О.В.Коротунова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 138-140.
 5. Павелко, О.О. Фрактали в комп’ютерній графіці [Електронний ресурс] / О.О. Павелко, О.В.Коротунова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 133-135.
 6. Нечипоренко, Н.О. Про один алгоритм побудови кривої зносу [Електронний ресурс] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947-949.
 7. Коротунова, Е.В. О восстановлении функции, имеющей заданное число внутренних экстремумов [Електронний ресурс]] / Е.В. Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 642.
 8. Коротунова, Е.В. Алгоритм равномерного восстановления функций, имеющих не более двух точек перегиба [Текст] / Е.В. Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 341-342.
 9. Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении логистических зависимостей [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Conduct of modern science: ХІІ междунар. науч.-практ. конф., 30 ноября -7 декабря 2016 г.: материалы конф. – Шеффилд, Великобритания : Science and education ltd., 2016. – V.18. – P. 51-52.
 10. Коротунова, О.В. Особливості динамічного розшарування складених конструкцій/ О.В. Коротунова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С.389-390.
 11. Біла, Н.І. Про один алгоритм побудови логістичної кривої / Н.І. Біла, О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С.397.
 12. Щолокова, М.О. Застосування фракталів в економетриці [Текст] / М.О. Щолокова, О.В. Коротунова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– С.87.
 13. Мастиновський, Ю.В. Нестаціонарне обертання гнучкого валу в жорсткій оболонці з криволінійною віссю [Текст] / Ю.В. Мастиновский, О.В. Коротунова, О.А. Щербіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції  квітня 2012 року. – Запоріжжя: ЗНТУ – 2012.
 14. Коротунова, О.В. Оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / О.В. Коротунова, Л.О. Кримська, Т.В. Пуліна // Матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 6-9 квітня 2011 р. – Харків : ХПІ. – 2011. – С.6-9.
 15. Коротунова, О.В. Якісні особливості динамічного розшарування складових конструкцій [Текст] / О.В. Коротунова // Проблеми математичного моделювання: Тез. доп. Міждерж. наук.-метод. конф. 28-31 травня 2003 р. – Дніпродзержинськ. –  2003. –  С. 97-98.
 16. Коротунова, О.В. Чисельний розв’язок динамічних задач теорії пружності методом просторових характеристик [Текст] / О.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновський // Математичне моделювання: Тез. доп. Міждерж. наук. конф. 29-31 травня 2002. – Дніпродзержинськ. – 2002. – С. 84-85.
 17. Коротунова, Е.В. Распространение волн в упругом цилиндре при торцевом ударе [Текст] / Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Математичні проблеми технічної механіки: Тез. доп. Всеукр. наук. конф. 23-25 квітня 2002. – Дніпродзержинськ. – 2002. – С.106.