Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Шумілов Андрій Олександрович канд. техн. наук, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 «Вивчення пристрою і принципу дії промислового робота для зварювання типу ПР-601/60» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання/ Укл.: А.О. Шумілов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 18 с.
  • 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 «Вивчення системи енергоживлення і керування роботом типу ПР-601/60» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання/ Укл.: А.О. Шумілов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 14 с.
  • 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 «Вивчення пристрою та принципу дії промислового роботу МП-9С» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання/ Укл.: А.О. Шумілов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 22 с.
  • 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 «Розробка програми керування траєкторією маніпулювання промислового робота та його настройка» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання/ Укл.: А.О. Шумілов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 10 с.
  • 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 «Дослідження РТК листового штампування» з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання/ Укл.: А.О. Шумілов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 6 с.
  • 6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання/ Укл.: А.О. Шумілов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 14 с.
  • 7. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи та транспорт у зварювальному виробництві» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 66 с.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.