Ви є тут

Головна

Прізвище: Селіверстов

Ім'я: Валерій

По батькові: Валерійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент 

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2004, спеціальність за дипломом – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст»
          ...

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»
  «Реалізація власності на сільськогосподарські угіддя в аграрних підприємствах», рік захисту – 2009, Дніпропетровський державний аграрний університет

Наукові інтереси:

 • Грошово-кредитна політика
 • Інвестиційна діяльність
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 

 • Фінанси
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий ринок

...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 33, з них: монографій – 2; підручник (з грифом, наданим МОН України) – 1; навчальних посібників – 2.

 • 1. Селіверстов В.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах / В.В. Селіверстов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 364 с. ISBN 978-617-529-112-2.
 • 2. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у реалізації грошово-кредитної політики: результати аналізу / В.В. Селіверстов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 264 с. ISBN 978-617-529-130-6.
 • 3. Селіверстов В.В. Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні / В.В. Селіверстов // Фінанси України. – 2012. – №4. – С.41 – 49.
 • 4. Селіверстов В.В. Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність // Фінанси України. – 2013. – №8. – С.73 – 85.
 • 5. Селіверстов В.В. Особливості забезпечення цінової стабільності  в Україні / В.В. Селіверстов // Фінанси України. – 2014. – №5. – С.74 – 85.
 • 6. Селіверстов В.В. Оцінювання впливу інструментів монетарної політики Євро системи на цінову стабільність // Вісник НБУ. – 2014. – №5. – С.46 – 51.
 • 7. Селіверстов В.В. Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Банку Англії на рівень інфляції // Фінанси України. – 2014. – №7. – С.87 – 98.
 • 8. Селіверстов В.В. Аналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії // Вісник НБУ. – 2015. – №1. – С.56 – 59.
 • 9. Селіверстов В.В. Особливості впливу інструментів монетарної політики основних центральних банків на цінову стабільність // Фінанси України. – 2015. – – №3. – С.45 – 58.
 • 10. Селіверстов В.В. Особливості впливу монетарної політики основних центральних банків на витрати на особисте споживання // Вісник НБУ. – 2015. – №6. – С.50 – 56.
 • 11. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США на темпи інфляції. Фінанси України. – 2015. – №7. – С.115 – 125.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Селіверстов В., Топалов А., Нацюк М. Трансформаційні процеси розвитку сільського господарства // Матеріали науково-практичної конференції «Формування ринкової економіки в Україні»: В 2 т. – Львів: Інтереко, 2005. – Т. 1: Аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні.  – С. 73-78.
 • 2. Селіверстов В., Топалов А., Нацюк М. Сучасні умови розвитку земельних відносин в сільському господарстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки». – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – С. 114-115.
 • 3. Селіверстов В.В. Формування земельної ренти в ринкових умовах // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 123-124.

...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2012.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (elementary).

  Контакти:

  адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 487
  тел.: +380(61)769-84-54
  e-mail: 
  URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}