Ви є тут

Головна
 1. Ганна Неласа, Руслан Шовгенюк, Олена Королькова / Протокол колективного цифрового підпису на основі EC-GDSA для використання в телемедицині / II  всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем» (MEICS-2017) Дніпро, 22–24 листопада 2017 р.
 2. Неласа Г.В. Верещак М.I. Використання паралельних обчислень при реалiзацiї криптографiчних алгоритмiв / Круглий стіл «Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення» Маріупольський державний університет (26 жовтня 2017 р.)
 3. Притула А.О. Аналіз можливостей використання алгебраїчної бібліотеки NTL в криптографічних застосуваннях / Притула А.О., Безрук Є.А., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 4. Дьяченко А.В. Стартап Friends-Reminder в області Інтернет-речей / Дьяченко А.В., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 5. Столяренко Є.Ю. Веб-сервіс калькулятор арифметики скінчених полів / Столяренко Є.Ю., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 6. Матвейчук О.В. Використання штучних нейронних мереж в системах захисту інформації / Матвейчук О.В., Кузьменко А.В., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 7. Неласая, А. В. Моделирование квантового алгоритма Шора факторизации натуральных чисел / А. В. Неласая, Т. С. Сидоренко // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – С. 145.
 8. Неласа Г.В. Особливості використання технології CUDA для криптографічних застосувань / Неласа Г.В., Шевцов А.С., Верещак М.І. // Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25 - 26 травня 2016 р.: тези доповідей. – Київ, 2016.
 9. Неласа Г.В. Особливості застосування обчислювань на масивно-паралельних пристроях для криптографічних задач / Неласа Г.В., Верещак М.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2016, С. 339.
 10.  Точилін Д.Д. Аналіз протоколів спрямованого шифрування / Точилі Д.Д., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей . – Запоріжжя, 2016. С. 333.
 11.  Сидоренко Т.С. Моделювання протоколів квантової криптографії на платформі CUDA / Сидоренко Т.С., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей – Запоріжжя, 2016, С. 321.
 12.  Козина Г.Л. Схемы цифровой подписи разного назначения / Козина Г.Л., А.В. Неласая, Н.А. Молдовян / Математическое моделирование, оптимизацияи информационные технологи. 5-я Международная конференція. Кишинев, 22-25 марта 2016 г.: Материалы конференции/ Evrica – Chisinau, 2016. – C. 209-214.
 13. Неласа Г.В. Розпаралелювання та порівняльний аналіз методів дискретного логарифмування на GPGPU / Неласа Г.В., Верещак М.І. // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», ЗНТУ, 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя, С. 240-241.
 14. Неласа Г.В. Розробка паралельних моделей протоколів квантової криптографії під технологію GPGPU/ Неласа Г.В., Сидоренко Т.С. // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», ЗНТУ, 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя С. 242-243.
 15. Неласая А.В. Определение порядка эллиптической кривой в технологии CUDA / Неласая А.В., Верещак М.И. // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2015» . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015
 16. Черненко К.А. Особенности программной реализации криптографических алгоритмов ДСТУ 4145-2002 / Черненко К.А., Неласая А.В. // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2015» . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015
 17. Анна Неласая Использование массивно-параллельных вычислительных устройств для определения порядка эллиптической кривой / Анна Неласая, Максим Верещак // V международная научно-техническая конференция «ITSEC», 19–22 мая 2015 р., НАУ, Киев. – C. 21-22.
 18. Верещак М.І., Неласа Г.В., Середюк Т.Б., Середюк А.Д. Анализ эффективности алгоритмов стандарта ЕЦП ДСТУ 4145 в технологии CUDA при различных представлениях базовых элементов. // VІІ Міжнародна науково-практична конференція сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, 17-19 вересня 2014 року, ЗНТУ, м. Запоріжжя, 2014. – C. 325-326.
 19. Верещак М.И. Реализация вычислительного ядра библиотеки криптопримитивов для графических ускорителей // Верещак М.И., Неласая А.В. // Тиждень науки – 2013: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.– C. 253-255.
 20. Верещак М.И. Особенности реализации криптографических алгоритмов на массивно-параллельных устройствах // Верещак М.И., Неласая А.В.// IV Всеукраинская научно-практическая конференция «Системный анализ. Информатика. Управление», 13–16 березня 2013 року , Запорожье, КПУ, 2013. – С.173-175.
 21. Верещак М.И. Особенности реализации библиотеки криптопримитивов для графических ускорителей. // Верещак М.И., Неласая А.В. // 17-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Харьков, ХНУРЕ, 2013. – Том 5, С. 155 - 156
 22. Д.М. Андрущенко, Г.В. Неласа Метод захисту авторського права на цифрові зображення // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – С. 128 – 131.
 23. Верещак М.И. Внутреннее представление чисел в библиотеке длинной арифметики для GPU // Верещак М.И., Неласая А.В. / Тези доповідей Другої Міжнародної науково-технічній конференції "Кластерні обчислення" (CC'13). – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2013. – C. 225-228.
 24. Верещак М.И. Оценка эффективности библиотеки криптопримитивов для графических ускорителей // Верещак М.И., Неласая А.В. / Міжнародна наукова конференція «ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XL)» Присвячена 90-річчю академіка В.М. Глушкова. - Україна,  смт. Кацивелі, 2013. – C. 51.
 25. Тимчук С. Використання группового підпису для проведення зовнішнього незалежного оцінювання і вступних іспитів / Тимчук С., Неласа Г., Некрасов О. // Захист інформації і безпека інформаційних систем. Науково-технічна конференція. Львів, 31 травня - 01 червня 2012 : Матеріали конференції / Львів: Львівська політехніка, 2012.
 26. Тимчук С.О. Cryptographic system of group signature for automated system for external independent assessment in ukraine / Тимчук С.О. Неласая А.В. // Тиждень науки – 2012: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – C.343-344.
 27. Свет О.О. Электронные деньги // Свет О.О., Неласая А.В. // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2012» . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – C. 345-346.
 28. Неласа Г.В. Особливості викладання дисципліни “Soft skills для інженерів” для it – спеціалістів / Неласа Г.В., Притула А.В., Василенко А.П. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – C. 335-336.
 29. Г.В. Неласа Анализ программных средств реализации электронных платежей // Г.В. Неласа, О.О. Свєт В.В. Харченко // ІІІ  Міжнародна  науково-практична конференція “Інформаційні технології  та захист інформації” 20-21 квітня  2012 року, Харків  : ХНЕУ, 2012. - С. 208.
 30. Неласа Г.В. Реалізація системи анонімних електронних платежів / Г.В. Неласа, О.О. Свєт // Проблемы и перспективы развития ІТ-индустрии : IV Международная научно-практическая конференция. Тези доповідей, Харків: ХНЕУ, 2012. - С. 230.
 31. Неласая А.В. Об эффективности  использования конечных векторных полей в криптопреобразованиях на гиперэллиптических кривых // Неласая А.В., Козина Г.Л. // Одиннадцатый международный семинар «Дискретная математика и ее приложения», посвященный 80-летию со дня рождения академика О.Б. Лупанова (МГУ, Москва, 18-23 июня 2012 г.), С. 422-425.
 32. Верещак М.И. Проблемы разработки массивно-параллельных алгоритмов базовых арифметических операций / М.И. Верещак, А.В. Неласая // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доп. VІ Міжн. наук. –практ. конф. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - с.299-300.
 33. Неласа Г.В. Використання групового підпису для проведення зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів / Г.В. Неласа, С. Тимчук, О. Некрасов // Захист інформації і безпека інформаційних систем: І Міжнародна науково-технічна конференція. Матеріали конференції. – Львів: Львівська політехніка, 2012.– C. 70-71.
 34. Неласа Г.В. Cryptographic system of group signature for automated system for external independent assessment in Ukraine / Неласа Г.В., Тимчук С.О. // Тиждень науки – 2012: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів,студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– C. 172-173.
 35. Живко З.Б. Управління інформаційною безпекою підприємства / Живко З.Б., Живко М.О., Неласа Г.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доп. VІ Міжн. наук. –практ. конф. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - С.301-302.
 36. Кудерметов Р.К. О повышении качества образования на инженерных специальностях // Кудерметов Р.К., Притула А.В., Неласая А.В. // VІ Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы и достижения в отрасли радиотехники, телекоммуникаций и информационных технологий», 19-21 сентября 2012 года, г. Запорожье. - С. 174-175.
 37. Неласа Г.В. Проблемы разработки массивно-параллельных алгоритмов базовых арифметических операций // Неласа Г.В., Верещак М.І. // VІ Международная  научно-практическая конференция «Современные проблемы и достижения в отрасли радиотехники, телекоммуникаций и информационных технологий», 19-21 сентября 2012 года, г. Запорожье, С.299-300.
 38. Козіна, Г.Л. Аналіз властивостей спеціальних схем цифрового підпису / Козіна Г.Л., Неласа Г.В. // Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті: ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю, Миколаїв, НУК, 2012. – С. 22-25.
 39. Козіна Г.Л. , Неласа Г.В. Дослідження спеціальних схем цифрового підпису // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2011» . – 2011.
 40. Неласа Г.В., Живко М.О. Застосування групового цифрового підпису в автоматизованій системі проведення зовнішнього незалежного оцінювання// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2011» . – 2011.
 41. Неласая А.В. Особенности реализации библиотеки арифметики произвольной точности на графических ускорителях  для криптографических приложений/ А.В. Неласая, М.И. Верещак // Системи обробки інформації. Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – 2011. – Вип. 7 (97). ? С.55-59
 42. Неласа Г.В. Застосування криптографічних перетворень на гіпереліптичних кривих в алгоритмах асиметричної криптографії ческих приложений // Неласа Г.В., Долгов В.І. // Міжнародна молодіжна математична школа “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)”, Україна, смт. Кацивелі, 22-29 вересня 2011, С.50-51.
 43. Неласая А.В. Оценка эффективности вычислений в библиотеках длинной арифметики / А.В. Неласая, М.И. Верещак // II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії» – 2010, Харків, – ХНЕУ, – С. 226-227.
 44. Неласая А.В. Сравнительный анализ криптопреобразований на эллиптических и гиперэллиптических кривых / А.В. Неласая // V Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – 2010, Запоріжжя, – ЗНТУ, – С. 115-117
 45. Неласа Г.В. Аналіз складності криптографічних перетворень на гіпереліптичних кривих / Г.В. Неласа, М.О. Живко // Конференція «Тиждень науки», квітень 2009 г. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2009. – С. 305-307.
 46. Долгов В.И. Схема проверяемого разделения секрета на гиперэллиптических кривых высокого рода / В.И. Долгов , А.В. Неласая // Международная научно-практическая конференция "Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні". – грудень 2009. – Харків : ХНЕУ. – 2009. – C. 174-175.
 47. Неласа Г.В. Атака на протоколи цифрового підпису на еліптичних кривих на основі колізії частини підпису / Г.В. Неласа, М.C. Гулевський // Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційна безпека», 26-27 березня 2009 р. – Київ : ДУІКТ. – 2009. – С. 199-203.
 48. Неласая А.В. Вычисление элементов матрицы Хассе-Витта гиперэллиптической кривой / А.В. Неласая, М.И. Верещак // VII Всеукраїнська науково-практична конференція  студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 24 квітня 2009 р. – Київ : НТУУ “КПІ” . – 2009. – частина 1. –, С. 70-71.
 49. Nelasa A., Fedoronchak T. Usage of hyperelliptic curves in the digital signature protocol // Proceedings of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering,elecommunications and Computer Science (TCSET’2006), Lviv-Slavsko, Ukraine February 28- March 4, 2006. – С.51-53.
 50. Козина Г., Неласая А. Стандарты электронной цифровой подписи на эллиптических кривых. // Четверта науково-технічна конференція «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» Київ, 1-3 березня 2006. – С. 35.
 51. Долгов В.И., Неласая А.В. Анализ алгоритмов дискретного логарифмирования на гиперэллиптических кривых. // 10-ый Юбилейный международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке» (10 – 12 апреля 2006 г.) г. Харьков, ХНУРЭ, 2006.
 52. Неласая А.В., Чумакова И.Р. Применение генетических алгоритмов в криптоанализе // 10-ый Юбилейный международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке» (10 – 12 апреля 2006 г.) г. Харьков, ХНУРЭ, 2006.
 53. Неласая А.В. Криптосистемы, основанные на операциях в якобианах гиперэллиптических кривых // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», Запоріжжя, 13-15 квітня 2006. – С. 203-205.
 54. Неласая А.В. Арифметика якобиана гиперэллиптической кривой // IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації», м. Київ, НТУУ КПІ, 2006.
 55. Неласа Г.В., Овсяннікова К.С. Інтелектуальна автоматизована система для роботи з платіжними картками // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомункацій – 2006», м. Київ, ДУІКТ 26-27 квітня 2006. – С.60.
 56. Неласа Г.В., Сущинський Р.М. Швидкі методи множення великих чисел і поліномів // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомункацій – 2006», м. Київ, ДУІКТ, 26-27 квітня 2006. – С.111.
 57. Неласая А.В. Проблемы проектирования криптосистем на гиперэллиптических кривых // 7-я международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», 22-26 мая 2006г., Одесса.
 58. Неласа Г.В. Атаки по зовнішньому каналу на алгоритми скалярного множення для еліптичних та гіпереліптичних кривих // Тиждень науки. Тези доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 17-22 квітня 2006 року, Запоріжжя.
 59. Неласа Г.В. Choice of Parameters of Cryptosystems on Hyperelliptic curves // Досвід розробки та застосування приладо -технологічних САПР в мікроелектроніці: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2007. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – С. 421.
 60. Nelasa G.V. , Kozina G.L., Krischuk V.N. Proceedings of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training (TCSET’2004), February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, C.270-271.
 61. Неласа Г.В., Козина Г.Л. Пораундовая визуализация алгоритма // II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації», 16 квітня 2004р., м. Київ, С. 28-30.
 62. Nelasa Ganna , Kozina Galina To the problem of the necessary amount of rounds of crypto algorithm Rіjndael.// Тези доповідей Четвертая Международная научно-техническая конференция «Інтернет–Образование–Наука–2004» г.Винница, Украина 5–9 октября 2004 г.
 63. Неласа Г.В.,Козина Г.Л., Коломоец В.Л. Реализация цифровой подписи на эллиптических кривых. // Тези доповідей Научная конференция «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации» (05-07 октября 2004 г., Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный технический университет, – 2004г., c.56.
 64. Nelasa G.V., V.I.Dolgov Multisequencing of operation of a scalar multiplication on elliptic curve // Proceedings of the International Conference CADSM'2005, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.122-123.
 65. Неласа Г.В. Быстрые алгоритмы выполнения последовательности операций в абелевых группах // Тези доповідей III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації» (15 квітня 2005р.), м. Київ, НТУУ КПІ, 2005, с.25.
 66. Неласа Г.В., В.И.Долгов Параллельное модульное возведение в степень // тези доповідей 9-ый Международный молодежный форум «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХI ВЕКЕ» (19 – 21 апреля 2005 г.) г. Харьков, ХНУРЭ, 2005, с. 543.
 67. Неласа Г.В., В.И.Долгов Быстрые алгоритмы экспоненцирования точки эллиптической кривой // Тези доповідей VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах» 11-13 мая 2005 года, г.Киев, Пуща–Озерная, с.90-91.
 68. Ganna Nelasa , Victor Dolgov Hyperelliptic Curves in Cryptography // 2-nd International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application» (September 21-23, 2005, Lviv, Ukraine),ACSN’2005, c.121-122.
 69. Неласа Г.В. Перспективы применения гиперэллиптических кривых в криптографии XIV общероссийская научно-техническая конференция «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации», Санкт-Петербург, 4-6 октября 2005 г. c.60.