Ви є тут

Головна
 1. Карпуков Л.М., Лізунов С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 2. Лізунов С.І., Верещака М.П. Аналіз брандмауерів на захищеність. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 3. Лізунов С.І., Абраменко Л.О. Сучасні радіозакладні пристрої. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 4. Лізунов С.І. Організація робочого місця при обробці інформації з обмеженим доступом. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 5. Лізунов С.І., Лапутько А.В., Гужва А.А. Забезпечення конфіденційності даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у локальних мережах на базі ОС Windows Server 2012. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 6. Лізунов С.І., Вовкостріл А.І. Дослідження захищеності закритих Wi-Fi мереж. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 7. Ігнатенко К.В. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі системи «Лоза-1» / Ігнатенко К.В., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 8. Таган Д.А. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі комплексу «Гриф» / Таган Д.А., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 9. Гужва А.А. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі Windows / Гужва А.А., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 10. Першин Є.О. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі «ЛОЗА-2» / Першин Є.О., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 11. Кукушкін В.О. Формалізована модель засобів негласного знімання інформації / Кукушкін В.О., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 12. Абраменко Л.А. Устройство съема информации «Poison Tap» / Абраменко Л.А., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 13. Верещака М.П. Тестирование Wi-FI сетей с помощью KALI LINUX / Верещака М.П., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 14. Вовкостріл А.І. Метод викрадення інформації з комп’ютерів, ізольованих від мережі / Вовкостріл А.І., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 15. Панкова Т.Б. Криптографический протокол защиты информации в радиоканалах БПЛА / Панкова Т.Б., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 312-314.
 16. Лизунов С.И. CUJO – система защиты для «умного дома» / Лизунов С.И., Акаева А.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 314-316.
 17. Абраменко Л.А. Средства пожаротушения режимного помещения / Абраменко Л.А., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 316-317.
 18. Верещака М.П. Наблюдение за выделенным помещением  с помощью Wi-Fi / Верещака М.П., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 318.
 19. Карпуков Л.М. Визначення місцезнаходження об’єкта за допомогою GSM / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 334-336.
 20. Карпуков Л.М. Захист інформації в радіоканалах БПЛА / Л.М. Карпуков, С.І. Лізунов // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C.17-22.
 21. Лізунов, С.І. Спостереження за виділеним приміщенням за допомогою пристрою RF Capture / С.І. Лізунов, М.П. Верещака // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C.86-87.
 22. Карпуков Л.М. Проблеми захисту інформації, що передається з безпілотних літальних апаратів / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: всеукр. науково-практ. семінар, Дніпропетровськ, 27 листопада 2015 р. : тези доповіді укр. мовою. – Дніпропетровськ, 2015.
 23. Лізунов, С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку / С.І. Лізунов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІ Міжн. наук.-практ. конф., 17-19 вересня 2014 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2014. – С.339-341.
 24. Цинько, Д.К. Комплексна система захисту мовної інформації в приміщенні / Д.К. Цинько, С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 14-18 квітня 2014 р.: тези доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2014. – Т.2. – C. 81-82.
 25. Лізунов, С.І. Застосування сучасних технічних засобів захисту інформації в інформаційних мережах / С.І. Лізунов, Л.М. Карпуков // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукр. науково-практ. семінар, 22 листопада 2013 р.: матеріали семінару – Дніпропетровськ, 2013. – С. 5-8.
 26. Лізунов, С.І. Організація доступу до інформації засобами біометричної аутентифікації / С.І. Лізунов // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукр. науково-практ. семінар, 22 листопада 2013 р.: матеріали семінару – Дніпропетровськ, 2013. – С. 11-14.