Ви є тут

Головна
  1. Черевко А.О. Обеспечение безопасности функционирования системы IP – телефонии / Черевко А.О., Воскобойник В.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
  2. Чайкивский А.В. Разработка портативного блокиратора мобильной связи на базе микроконтроллера / Чайкивский А.В., Воскобойник В.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
  3. Триш Ю.С. Обеспечение безопасности информационных систем с использованием биометрических средств аутентификации / Триш Ю.С., Воскобойник В А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 323-324.
  4. Касьяненко Є.М. Особливості розробки політики безпеки в державних установах України / Касьяненко Є.М., Воскобойник В.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 325-326.
  5. Воскобійник В.А. Метод противодействия утечке информации по скрытым каналам, основанным на изменении длин передаваемых пакетов / Воскобійник В.А., Касьяненко Е.Н. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.231-232.
  6. Воскобійник В.А. Исследование моделей и алгоритмов биометрической аутентификации пользователей информационных систем по инфракрасному изображению сосудистого русла / Воскобійник В.А., Триш Ю.С. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.233-234.
  7. Воскобойник, В.О. Дослідження можливості використання ДНК-чипів в системах контролю та доступу / В.О. Воскобойник, А.В. Кравцова // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2015