Ви є тут

Головна
<img alt="[<Волобуєв Владислав Владиславович>]" src="images/photos/[<прізвище_транслітерно>].jpg" />
<p><strong>Прізвище:</strong> <em>[<Волобуєв>]</em></p>
<p><strong>Ім'я:</strong> <em>[<Владислав>]</em></p>
<p><strong>По батькові:</strong> <em>[<Владиславович>]</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Посада:</strong> [<доцент>]</p>
<p><strong>Науковий ступінь:</strong> [<кандидат філософських наук>]</p>
<p><strong>Вчене звання:</strong> [<доцент>]</p>
<div style="height:10px">&nbsp;</div>
<p><strong>Освіта:</strong> вища</p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
  <li>[<Запорізький державний університет>], [<Історичний факультет>], рік закінчення &ndash; [<1992>], [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<спеціальність за дипломом>]&raquo;, спеціалізація &ndash; &laquo;[<спеціалізація за дипломом>]&raquo;, кваліфікація за дипломом &ndash; &laquo;[<Історик. Викладач історії та суспільствознавства>]&raquo;</li>
  ...
</ul>
<div style="height:10px">&nbsp;</div>
<p><strong>Дисертації:</strong></p>
<ul>
  <li>Кандидатська дисертація зі спеціальності &ndash; [<09.00.03>] &laquo;[<Соціальна філософія та філософія історії>]&raquo;:
    <div style="margin: 0 40px">&laquo;[<Внутрішньо-фірмова ідеологія: соціально-філософський аналіз>]&raquo;, рік захисту &ndash; [<2002>], [<Запорізький державний університет>]</div></li>
  <li>Докторська дисертація зі спеціальності &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<Назва спеціальності>]&raquo;:
    <div style="margin: 0 40px">&laquo;[<Тема дисертації>]&raquo;, рік захисту &ndash; [<рік захисту дисертації>], [<назва установи, де захищено дисертацію>]</div></li>
</ul>
<p><strong>Наукові інтереси:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<Громадянське суспільство; позадержавне існування>]</li>
  ...
</ul>
<p><strong>Дисципліни, які викладає:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<"Історія політичних вчень", Історія світових цивілізацій", "Політична культура", "Політологія міжнародних відносин", "Соціальна антропологія", "Технології політичних процесів">]</li>
  ...
</ul>
<!--Додаткові відомості: Основні наукові роботи (публікації), Участь у конференціях, Стажування за кордоном, ...-->
<p><strong>Основні наукові роботи (публікації):</strong>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<Гібридний символізм в контексті громадянського протесту: український досвід // «Міфи і символіка в етнокультурі українців» Збірник наукових праць : Україна в етнокультурному вимірі століть. -  Київ: НПУ ім. П.М. Драгоманова, 2015. – c. 103-108.>]</li>
        <li>[<Право як функція свободи // Матеріали круглого столу «Філософсько-психологічні чинники у правовій діяльності» (22 березня 2013 р., Дніпропетровськ). – С. 22.>]</li>
        <li>[<До теорії корпоративної ідеології // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць.   2011.   № 1.   С. 86-93.>]</li>
        <li>[<Cultural Factors of Integration Processes // International Science Ukrainian Edition. June 2010. – С. 39-46.>]</li>
        <li>[<Дослідження державницько-патріотичних орієнтацій у курсантів Запорізького юридичного інституту МВС України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2005. – № 1. – С. 293-305.>]</li>
        <li>[<З історії науки про ідеї // Гуманітарний вісник ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – № 16. – С. 55-61.>]</li>
        <li>[<Особливості державницько-патріотичних орієнтацій у курсантів Запорізького юридичного інституту МВС України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2003. – №1. – С47-54.>]</li>
        <li>[<Внутрифирменная идеология (Социально-философский анализ идеологии формальной организации): [монографія]. 2001, 238 с.>]</li>
        <li>[<Феномен внутрифирменной идеологии как проблема в теории управления // Нова парадигма. – 1996. – № 1. – м. Запоріжжя: Тандем-У. – С. 35-39.>]</li>
  ...
 
</ul>
<p><strong>Участь у конференціях:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
  <li>[<дата проведення конференції: 31 жовтня 2014 р.>], [<тип конференції: Науково-практична конференція>] конференція &laquo;[<Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні>]&raquo;, [<Дніпропетровськ: ДДУВС>], тема доповіді &laquo;[<Онтологічні основи позадержавного існування особистості>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2013 р.>], [<тип конференції: Українсько-польська науково-практична конфференція>] конференція &laquo;[<Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції>]&raquo;, [<Дніпропетровськ: ДДУВС>], тема доповіді &laquo;[<Пост-демократия в Европе: проблемы вне государственного существования личности>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2010 р.>], [<тип конференції: World Congress>] конференція &laquo;[<VIII World Congress 2010 Prospects for Wider Cooperation>]&raquo;, [<Stockholm>], тема доповіді &laquo;[<European society and Ukraine: The problem of out-of-state identity>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2009 р.>], [<тип конференції: Congress>] конференція &laquo;[<Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR)>]&raquo;, [<Athens, Greece>], тема доповіді &laquo;[<Illustration of decoming of the Soviet authority, collectivization and Golodomor (genocide) in Ukraine on materials of family chronicles>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2007 р.>], [<тип конференції: Всеукраїнська науково-практична конференція>] конференція &laquo;[<Реалізація положень Болонської угоди>]&raquo;, [<Запоріжжя>], тема доповіді &laquo;[<Розбудова інформаційного суспільства та перебудова освіти в Україні – спорідненість проблематики>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2007 р.>], [<тип конференції: Congress>] конференція &laquo;[<Regional European Congress>]&raquo;, [<Berlin>], тема доповіді &laquo;[<The Contemporary European Revolutions: Reasons of Success and failure>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2005 р.>], [<тип конференції: World Congress>] конференція &laquo;[<Abstracts of VIІ ICCEES World Congress of Central and Eastern European Stadies>]&raquo;, [<Berlin, Germany>], тема доповіді &laquo;[<Ukrainian “orange revolution” stadies>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2003 р.>], [<тип конференції: міжнародна науково-практична конференція>] конференція &laquo;[<Проблеми і напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини>]&raquo;, [<Запоріжжя>], тема доповіді &laquo;[<Навчальні ділові ігри як засіб оптимізації навчального процесу>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2000 р.>], [<тип конференції: World Congress>] конференція &laquo;[<Abstracts of VI ICCEES World Congress of Central and Eastern European Stadies>]&raquo;, [<Tampere, Finland>], тема доповіді &laquo;[<Типологизация внутрифирменной идеологии как инструмента персонал-технологии>]&raquo;</li>
  ...
</ul>
<!--/Додаткові відомості-->
<div style="height:10px">&nbsp;</div>
<p><strong>Відзнаки та нагороди:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<Відзнака чи нагорода>], [<рік отримання>]</li>
  ...
</ul>
<p><strong>Рік початку діяльності в університеті:</strong> [<2015>].</p>
<p><strong>Мови спілкування:</strong> [<українська, російська>],...</p>
<p><strong>Контакти:</strong></p>
<div style="margin: 0 40px 10px">
  <em>адреса:</em> [<вул. Тургенєва 39>]<br />
  <em>аудиторія (кабінет):</em> [<290-Б>]<br />
  <em>тел.:</em> [<769-86-26>]<br />
  <em>e-mail:</em> [<e-mail>]<br />
  <em>URL:</em> [<URL>]
</div>