Ви є тут

Головна
 • Носенко, М.І. Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒  ЗНТУ, 2016.‒№2.‒ С.55-65.
 • Носенко, М.І. Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?  ЗНТУ, 2015.?№2.? С.54-64.
 • Носенко, М.І. Аналіз закономірностей формування структури порош- кового титану в процесі гарячого штампування пористих заготовок [Текст]/ М.І.Носенко// Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: ІV міжн. наук-практ. конф. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р.: тези доповіді укр. мовою.- АТ „Мотор Січ”.- Запоріжжя, 2016 р. –С.146-147.
 • Носенко, М.І. Дослідження нагріву порошкових титанових матеріалів в технології гарячого штампування [Текст]/ М.І. Носенко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.144-145.
 • Носенко, М.І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.? ЗНТУ, 2015.?№2.? С.155-157.
 • Носенко М.І. Розробка способів гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення / Носенко М.І., Павлов В.О. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №1, ? 2013. ? С.72?77.
 • Носенко М.І. Оптимізація процесів гарячої деформації пористих заготовок з порошків титану, міді, алюмінію при отриманні деталей конструкційного призначення / М.І. Носенко, В.О. Павлов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 79–82.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів на формування структури порошкового титану [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» - ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Застосування системи компас 3Д при проектуванні деталей машин [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Дослідження механічних властивостей порошкових титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Міжнародна науково-техн. конф. «Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів». – ЗНТУ, 2008.

 • Носенко М.І. Дослідження формування структури порошкових титанових матеріалів при гарячому деформуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2008. – т.1. – С.100-103.

 • Носенко М.І. Формування структури порошкових конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] / М.І. Носенко, В.О. Павлов, О.П. Ляшенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2008. – №2. – С.14-16.

 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів гарячого штампування на механічні властивості порошкових титанових матеріалів [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2007, – т.1. – С.89-90.

 • Носенко М.І. Отримання конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р., №1.- с.89-93.

 • Павлов В.О. Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. /В.О. Павлов, О.П. Ляшенко, М.І. Носенко.// Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. Тези доповідей міжнародної-технічної конференції «Машини і пластична деформація металів». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р.-90с.

 • Формування структури та механічних властивостей порошкового титану в процесі гарячої деформації [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2006. – т.1. – С.89-91.

 • Носенко М.І. Дослідження гарячого штампування порошкових заготовок/ М.І.Носенко, В.О.Павлов// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2006, №2. – с. 51 – 55.