Ви є тут

Головна
Наукові публікації,     усього: 7
 - з них за авторством молодих учених    5
"Тиждень науки" ЗНТУ 23
 - з них за авторством молодих учених    15

Тези доповідей науково-практичних конференцій:

 1. Poliakov M. Training in Reseach on Cognitive Contral Systems / Poliakov M., Morshchavka S., Lozovenko O. // ICL2017 – 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning, 27-29 September 2017, Budapest, Hungary, pp. 432-441.
 2. Gulyaeva Tatiana. Competence-oriented tasks for example calculating machine DC shunt for engineering students / Tatiana Gulyaeva, Lyudmila Gulyaeva, Nadezhda Fedorchenko. – Proceedings of the XVIII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2017). Volume XVIII. “Tokyo University Press”, 2017. – Р. 125-130.
 3. Мацюк, С.Н. Плазменное напыление титана на поверхность костных имплант / С.Н. Мацюк, Е.А. Зеленина, А.В. Ершов, С.В. Лоскутов // Докл. на междунар. конф. «Титан -2016» – Запоріжжя: Мотор- Січ - ЗНТУ, 2016. - С.45.
 4. Ліпський А.С. Наочне пояснення деяких парадоксів жорстких пружин / Ліпський А.С., Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А. // Актуальні проблеми математики та інформатики: Збірка тез доповідей Восьмої Всеукраїнської, п’ятнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників. — Запоріжжя: ЗНУ, 2017. — С. 107.
 5. Зеленина Е.А., Лоскутов С.В., Ершов А.В. Мацюк С.Н Когезионная прочность плазменного покрытия ПРНХ15СР2 Межд.конф 10-ые международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского – Мотор Сич-2017.-С. 47-49.
 6. Зеленина Е.А., Лоскутов С.В., Ершов А.В. Мацюк С.Н. Влияние режима напыления на термонапряжения в плазменных покрытиях / Межд.конф. 10-ые международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского - Мотор Сич-2017. - С. 181-183.
 7. Скрицький В.В. Розрахунок системи електропосстачання цеху з електрообладнанням / В.В. Скрицький, Т.В. Гуляєва // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах” (20-21 квітня 2017р., м. Херсон). – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 136-139.

"Тиждень науки" ЗНТУ:

 1. Соколов Є.П. Деякі питання методичного забезпечення шкільних фізичних олімпіад ІІІ – ІV рівнів / Є.П. Соколов// Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 408-410.
 2. Гуляєва Т.В. Особливості впровадження фундаментальних досліджень у навчальний процес у вищій школі / Т.В. Гуляєва// Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 411-412.
 3. Зеленіна О.А., Єршов А.В., Лоскутов С.В. Міцність та пружність плазмового покриття на сталевій підкладці / Тиждень науки ЗНТУ. -2017.- ЗНТУ.- С. 416-417.
 4. Зеленіна О.А. Єршов А.В. Лоскутов С.В. Пружні властивості холоднодеформованої сталі / Тиждень науки ЗНТУ. - 2017. - С.402-403.
 5. Атрошенкова А.А., Зеленіна О.А. Єршов А.В. Модуль Юнга деформованої вуглецевої сталі при розтягуванні дроту/ Тиждень науки ЗНТУ.-2017. С.426-427.
 6. Зеленіна О.А. Єршов А.В. Лоскутов С.В. Метод оцінки модуля пружності покриття на підкладці при вигині зразка / Тиждень науки ЗНТУ 2017.- С.418-419.
 7. Подопрігора А.О. / Особенности использования дифференциальных уравнений в физике / Подопрігора А.О., Осипенко О.Д., Нечитайло А.В., Гуляева Т.В. // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. –С. 428-430.
 8. Гуляєва Л.В. Самостійна робота студентів у вищому технічному навчальному закладі / Л.В. Гуляєва// Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 413-414.
 9. Лозовенко О. А. Наочне пояснення деяких парадоксів жорстких пружин / О. А.Лозовенко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 410-411.
 10. Лущин С. П. Интернационализация научной физической терминологии / С. П. Лущин, Т. О. Сокол // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 406-407.
 11. Золотаревский А. И. Исследование спектральной зависимости диэлектрической проницаемости некоторых полярных диэлектриков в диапазоне низких частот / А.И. Золотаревский, С. П. Лущин // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 404-405.
 12. Золотаревский И. В. К вопросу о γ→α преходе в инварных сплавах Fе-Ni и сплавах на их основе / И. В. Золотаревский, М. О. Щетинина // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 407-408.
 13. Манько В. К. Лабораторне вимірювання коефіцієнта тертя кочення / В. К. Манько, В. Г. Корніч // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 414-416.
 14. Фокін Є.Р. / Застосування світлодіодів у техніці, побуті й навчальному процесі / Фокін Є.Р., Холоша С. Е., Соколов Є.П // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 431-433.
 15. Гуляєва Л.В. Контекстне навчання: фізика та устаткування ливарних цехів / Гуляєва Л.В., Матвейшин М.В., Аубакірова М.Б // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 438-440.
 16. Гуляєва Л.В. Фізичні знання у ливарному устаткуванні / Гуляєва Л.В., Кравчук А.Е., Бабайлова В.А // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – С. 440-441.
 17. Paziuk K. V. Solar photovoltaic modules in electrical systems / K. V. Paziuk., S. P. Lushchin // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 420-422.
 18. Костусяк Я. В. Оценка уровня сверхвысокочастотного излучения сотового телефона / Я. В. Костусяк, С. В. Сейдаметов // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 422-424.
 19. Солодов В. Ю. Дослідження електромагнітного випромінювання побутових електроприладів / В. Ю. Солодов, С. В. Сейдаметов // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 424-426.
 20. Ozirskiy V. M. Geothermal energy / V. M. Ozirskiy, S. P. Lushchin / Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 433-434.
 21. Lukashchuk Y. G. Teslaphoresis / Y. G. Lukashchuk, S. P. Lushchin // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 434-436.
 22. Goncharenko D. V. Stirling engine and it’s usage / D. V. Goncharenko, S. P. Lushchin // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 436-438.
 23. Чиж С. Ю. Затухаючі механічні коливання (комп’ютерна лабораторна робота) / Чиж С. Ю., Манько В. К. // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково–практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 2017. – C. 442