Ви є тут

Головна

2018 рік

  1. Ситников, М.М. Залучення досвіду інноваційної політики ЄС до розвитку регіональної інноваційно-інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / М.М. Ситников // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький) : матер. конф.- Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - С. 58-60. -англ., укр., рос.;
  2. Ситников, М.М. Залучення досвіду ЄС для прискорення інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] / М.М. Ситников //Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.189-191. - англ., польс., укр., рос.;
  3. Ситников, М.М. Перспективи розвитку фінансування експорту в Україні [Електронний ресурс] / М.М. Ситников, Т.І. Рибалка // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.192-194. - англ., польс., укр., рос.;

2017 рік

  1. Ситников, М.М. Міжнародний вимір проблеми соціалізації економічного процесу [Електронний ресурс] / М.М. Ситников // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1243-1244. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
  2. Некрасов, Ю.В. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки [Електронний ресурс] / Ю.В. Некрасов (ГФ-216), М.М. Ситников // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1254-1256. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;

2016 рік

  1. Ситников М. М. Вільні економічні зони і їх вплив на соціально-економічне зростання регіону / М.М. Ситников // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 31-33.

2015 рік

  1. Ситников М. М. Інвестиційна привабливість регіону, як фактор соціально-економічного зростання / М.М. Ситников // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 24-26.

2014 рік

  1. Ситников М.М. Аналіз управління інвестиційним потенціалом Запорізького регіону Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 315-317.

2013 рік

  1. Ситников М.М. Аналіз управління розвитком інвестиційного потенціалу Запорізького регіону /Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації.- збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції м. Хмельницький 18-20 квітня 2013р..- Хмельницький: ХУУтаП, 2013.-С.415-417.

2012 рік

  1. Ситников М.М. Шляхи та проблеми залучення інвестицій в економіку України // Проблеми інтеграції України в Європейський союз : пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна : міжн. наук. конф., 20-22 вересня 2012р. м.Ялта-Форос (Україна): матеріали конф..-Тернопіль : ТНЕУ,2012.- С.163-168.