Ви є тут

Головна

Звернення до студентів першого курсу ФРЕТ

(групи РТ-118, РТ-218, РТ-318, РТ-518, РТ-718, РТ-818, РТ-918)

            Шановні першокурсники, вітаємо вас зі вступом до лав нашого університету!

Ви починаєте вивчати курс вищої математики. Ця дисципліна потрібна широкому колу інженерів: дослідникам, проектувальникам, експлуатаційникам, розробникам і користувачам сучасного програмного забезпечення тощо. Математика для інженера не є самоціллю; вона є лише засобом розв’язання проблем прикладного характеру. Ось чому формування навичок застосування математичних закономірностей і розширення математичного кругозору для інженера є більш актуальним порівняно з заучуванням доведень теорем (для цього є підручники) та запам’ятовуванням безлічі формул (для цього є довідники, а також Інтернет). Ось чому для курсу обрано збірну назву «Вища математика». Насправді до складу нашого курсу входять елементи різних окремих (і часто – самодостатніх) математичних розділів (наводимо повний список):

  • лінійна алгебра;
  • векторна алгебра;
  • аналітична геометрія;
  • початки математичного аналізу (теорія границь, похідна і її застосування, функції багатьох змінних, інтеграли, ряди);
  • теорія звичайних диференціальних рівнянь;
  • теорія функцій комплексної змінної і її застосування (операційне числення);
  • теорія ймовірностей і математична статистика;
  • елементи дискретної математики.

Не слід лякатись, що цей список завеликий: ще більша кількість математичних дисциплін, які становлять інтерес для професійного математика, до складу нашого курсу НЕ входить.

Навчання організовано модульно: курс розрахований на три семестри, і кожен семестр включає в себе два модулі. Кожен модуль завершується рейтинговим оцінюванням, яке формується на підставі 1) результатів виконання розрахункової роботи; 2) результатів написання рейтингової контрольної роботи. Семестрове (сесійне) оцінювання відбувається на підставі двох модулів. Орієнтовний розподіл розділів за модулями наведено в таблиці 1.

Табл. 1

Семестр 1

Модуль 1

Модуль 2

лінійна алгебра; векторна алгебра; аналітична геометрія

початки математичного аналізу (теорія границь, похідна і її застосування, функції багатьох змінних)

Семестр 2

Модуль 3

Модуль 4

початки математичного аналізу (інтеграли, ряди)

теорія звичайних диференціальних рівнянь

Семестр 3

Модуль 5

Модуль 6

теорія функцій комплексної змінної і її застосування (операційне числення)

теорія ймовірностей і математична статистика

Примітка. Курс дискретної математики може викладатись як окремий.

 

В умовах, коли аудиторний час обмежений, важливого значення набуває самостійна робота студента. Не слід очікувати, наприклад, що викладач встигне за другий і третій модулі розповісти матаналіз за Г.М. Фіхтенгольцем (3 томи по 700 сторінок кожний), навіть оглядово! Тому ми не можемо посилатись на відомі повноформатні підручники з відповідних розділів математики (хоча можемо рекомендувати їх для самостійного поглибленого опрацювання). Натомість, рекомендуємо видання нашої кафедри. Наприклад:

Мастиновський Ю.В., Анпілогов Д.І. Математичні поняття, визначення, теореми і формули : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 172 с.

Звичайно, ми не закликаємо обмежуватись довідником. Але вважаємо, що саме це видання найбільш адекватно відповідає нашому курсу як за тематичною повнотою, так і за глибиною рівня викладання. Крім того, це видання, як на повний курс, має досить малий об’єм за рахунок того, що ми відмовились від доведень і прикладів. Отже, за допомогою цього довідника можна скласти початкове уявлення про повноту і глибину нашого курсу. Видавець (status.zp.ua) готовий віддрукувати цей довідник від одного екземпляру на замовлення.

 

З матеріалом першого модуля детально можна ознайомитись за книгою

Мастиновський Ю.В., Левада В.С., Анпілогов Д.І. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник / Ю.В. Мастиновський, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 268 с. – (Наукова книга).

(Видавець – той самий).

Пропонуємо протягом першого модуля за індивідуальними варіантами виконати розрахункове завдання, доступ до якого відкрито за посиланням:

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2306

(реєстрація не потрібна)

Пропонуємо для ознайомлення список типів задач, що відповідають поточному викладенню теорії (до кінця другого модуля). До задач надано приклади розв'язування. Частково викладено також елементи теорії з роз'ясненням найбільш важливих аспектів. Наголошую, що робота над файлом продовжується; очікується доповнення як задачами, так і певними теоретичними фрагментами.

 

З побажанням успіхів, ваш викладач

Д.І. Анпілогов