Ви є тут

Головна

Прізвище: Слинько

Ім'я: Георгій

По батькові: Іванович

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

 

Участь у роботі рад і державних структур:

 • член вченої ради ЗНТУ
 • член вченої ради машинобудівного інституту ЗНТУ
 • член вченої ради транспортного факультету ЗНТУ
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Д17.052.01 із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ЗНТУ за спеціальностями: 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів», 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
 • голова науково-технічного міжкафедрального семінару з експертизи та попереднього розгляду докторських та кандидатських дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями: 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»
 • член редакційної колегії наукового журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»
 • академік Академії інженерних наук України
 • академік Нью-Йоркської академії наук
 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. Чубаря, механіко-металургійний факультет, рік закінчення – 1970, спеціальність за дипломом – «Автоматизація металургійного виробництва», кваліфікація за дипломом – «Інженер по автоматизації металургійного виробництва»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Дослідження структури та оптимізація складу економнолегованого фосфористого чавуну сідла клапана автомобільного двигуна», рік захисту – 1990, Запорізький машинобудівний інститут.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Розвиток основ структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів, які працюють в умовах циклічних навантажень та підвищених температур», рік захисту – 2005, Запорізький національний технічний університет.

Наукові інтереси:

 • Розробка економнолегованих сплавів з керованими структурою та властивостями для деталей машинобудування;
 • Дослідження робочих процесів в ДВЗ;
 • Наукова діяльність в галузі матеріалознавства і металургії з питань зміцнення деталей для машинобудування.

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія ДВЗ
 • Динаміка ДВЗ
 • Екологізація ДВЗ
 • Вступ до спеціальності
 • Методологія наукових досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

 • Слинько, Г. І. Вплив структурних складових чавуну на експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах циклічної зміни температур [Текст] / Г. І. Слинько, О. Д. Мартиненко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Проблеми надійності машин». – Випуск 192. – Х.: ХНТУСГ. – 2018. – С.319–326.
 • Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання /Навчальний посібник [Кубіч В. І., Слинько Г. І.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 246 с.
 • Слынько, Г.И. Влияние комплексных модификаторов на структуру серых и отбеленных чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Вісник Празовського державного технічного університету. Серія «Технічні науки» : Зб. наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2018. – Вип. 36. – С.67–75.
 • Кухтин Ю.П., Лапотко В.М., Еланский А.В. Сопряженное численное моделирование внутренней и внешней аэродинамики системы двигатель – корпус летательного аппарата / Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 9. – С.21–26.

Всього наукових праць: 145, з них патентів України – 3, авторських свідоцтв СРСР – 3, монографій – 2, навчальних посібників – 5.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Слинько Г.І. Перспективи використання електрогідравлічного приводу клапанів газорозподілу на транспортних ДВЗ [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 82-83.
 • Шаломєєв В.А., Цивирко Э.И., Слынько Г.И., Морозов Д.А. Улучшенный магниевый сплав МЛ5 для автомобилестроения / Нові матеріали і технології в машинобудуванні : Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: НТУ «КПІ», 2014. – С.132-134.
 • Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Підвищення експлуатаційних показників блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С. 161-164.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, 2014
 • Грамота Запорізької обласної ради, 2011
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2010
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2008
 • Почесна грамота Жовтневої райдержадміністрації, 2008
 • Почесна грамота МОН України, 2007
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, 2007
 • Диплом другого ступеня ВДНГ УРСР, 1989

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська, російська, німецька.

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 131
тел.: 76-98-512
e-mail: kafedra_tg@zntu.edu.ua