Ви є тут

Головна

 

10 грудня 2018 р. на юридичному факультеті Запорізького національного технічного університету розпочато акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії - Назимко Єгор Сергійович, перший проректор Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук,  старший науковий співробітник; 

член експертної комісії - Шаблистий Володимир Вікторович, професор кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

 

Колаж