Ви є тут

Головна

2017 рік

 • Юдін В. П.  Шляхи вирішення промислово-транспортних проблем екології в Запорізькому регіоні  / В. П. Юдін, Л. О. Васильєва, О. О. Падченко, Т. В. Харченко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

2015 рік

 • Юдін В.П. Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту / В.П.Юдін, А.М. Каплуновська, О.В. Тарасенко, Г.А. Золотарев  // Science Rise – 2015. - № 9/2(14). – С. 18-22.

2010 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г. Ф. Бабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
 • Юдин В. П. Геоинформационные принципы управления подвижным составом и мониторинга транспортных объектов на дорогах и генеральных планах городов  / В. П.  Юдин, В. И.  Подгорный, Л. А. Васильева, Л. А. Веремеенко, А. В. Тарасенко  // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків, 2010, № 2 – С. 4-7.
 • Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя  / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, О.О Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», ЗНТУ, №1 – 2010 р., м. Запоріжжя.

2006 рік

 • Юдин, В.П. Ефективний метод  діагностування датчиків кисню електронних систем живлення автомобільних двигунів / В.П. Юдин, Г.В. Борисенко, О.О. Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», №1, 2006 р., ЗНТУ м. Запоріжжя.

2005 рік

 • Підгорний В.І. Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів / В.І. Підгорний, В.П.Терно, В.П. Юдін, А.М. Каплуновська // Пат. №8010 Україна: МПК B65D 85/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7. - 2c.

2004 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Дипломное проектирование на основе транспортной логистики. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, С.Б. Беликов, В.Ф.Козырев, В.П.Юдин // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004 - №4(10). ISSN 1729-3744 – C.140-142.
 • Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.
 • Юдін, В.П. Використання кіраміки на основі ZrO2 у систеах зниження токсичності сучасних бензинових двигунів / В.П.Юдін, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Ж. "Нові матеріали і технології", №2, ЗНТУ м.Запоріжжя.
 • Юдин, В.П. Дипломное проектирование по основе транспортной логистики / В.П. Юдин, С.Б. Беликов, Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев // Восточно-европейский журнал передовых технологий, №4(10).
 • Юдин, В.П. Эксплуатационные возможности Запорожского шлюза транспортного коридора Днепра / В.П.Юдин, В.Ф. Козырев, В.И. Подгорный // Вісник економіки транспорту, вип.8,Харків.

2003 рік

 • Турпак, С.М. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2003. – №6. – С.76-77.
 • Турпак, С.М. Совершенствование организации работы грузовых фронтов металлургических предприятий при выгрузке массовых грузов  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – №1. – С.98-100.
 • Юдін, В.П. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / В.П.Юдін, С.Н. Турпак, Б.М.Лавренков // Ж."Залізничний транспорт України"
 • Юдин, В.П. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического придприятия / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб. статей НПК "Транспорт+логистика", Киев. 

2002 рік

 • Юдин, В.П. Концепция организации транспортного потока с оптимизацией его екологических показателей / В.П.Юдин, И.М.Райда, Т.В.Харченко // Сб.статей НПК "Транспорт и логистика".

2001 рік

 • Юдин, В.П. Использование компьютеных информационных технологий для доставки грузов в условиях ОАО "Запорожсталь" / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб.статей НПК "Транспорт + логистика", Киев.
 • Юдин, В.П. Определение вредных выбросов тепловозов на промышленных предприятиях / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Ж. "Залізничний транспорт України", №5.
 • Юдин, В.П. Оценка нагрузки на стоечные скобы платформи при перевозке грузв на маятникових (люлечных) турнекетаз / В.П.Юдин, Б.Н. Лавренков, В.Н. Шинкаренко // Ж. "Вестник НИИ жел. дор. транспорта", №1.
 • Юдін В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 2001.

2000 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Приципы проектирования и совершенствования микрологических систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф.Кузькин, В.П.Юдин // Автошляховик Україна. – 2000 - №3 – С.12-18.
 • Бабушкін Г.Ф. Управління міжцеховими перевезеннями з урахування логістичних умов. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, В.М. Сергієчко, В.П. Юдін // Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. К. – 2000 - №3 – С. 50-51.
 • Лавренов, Б. М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор [Текст] / Б. М. Лавренов, В. П. Юдін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – №1. – С. 131-137.

1999 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін// Автошляховик України, № 2, 1999. – С. 17-20.
 • Юдін В.П. «Внесок» автомобільного транспорту в забруднення повітряного басейну міста Запоріжжя  / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 1999 – 16-17 стор.

1998 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Багатоетапний розрахунок потрібної кількості транспортних машин з урахуванням динаміки вихідних даних у плановому періоді [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін // Автошляховик України, № 3, 1998. – С. 6-8.
 • Юдін, В.П. Пристрій  для контролю базових точок кузова транспортного засобу при правці / В.П.Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // Пат. №25746А.

1995 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Структура подсистемы АСУ и решаемых задач. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.О. Лащеных, В.П.Юдин // Материалы Всеукраинского научно-технического совещания. Запорожье: ЗГТУ, 1995. С. 7-9.