Ви є тут

Головна

Кафедра веде підготовку фахівців освітніх ступенів:

БАКАЛАВР

Галузь знань / спеціальність - 13 «Механічна інженерія» / 132 "Матеріалознавство" - обіймає освітні програми «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів», «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», ліцензійний обсяг – 75 осіб денной форми навчання  та 25 осіб заочної форми навчання.  Термін навчання – 4 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації:

-          технік-технолог;

-          технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки;

-          технік-лаборант (металургія).

МАГІСТР

Спеціальність 132 «Матеріалознавство» обіймає освітні програми «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів», "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" - ліцензійний обсяг – 65 осіб денной та  заочної форм навчання.

Термін навчання – 1,5 роки. Ліцензія діє до 01.07.2021 р.

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації:

-          інженер (металургія);

-          інженер-технолог;

-          науковий співробітник (металургія);

-          інженер із впровадження нової техніки і технології;

-          викладач університетів та вищих навчальних закладів.

У навчальній діяльності кафедра плідно співпрацює із запорізькими промисловими підприємствами: «АвтоЗАЗ», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Мотор- Січ». На базі двох останніх було створено філіал інженерно-фізичного факультету, на якому навчаються також студенти за освітніми програмами «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів». Створено можливість для використання сучасного обладнання і технологій підприємства у навчальному процесі. За зверненням ДП «Івченко-Прогрес» та ПАТ «Мотор-Січ» серед дисциплін спеціалізації вивчаються «Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок в енергетиці», «Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні», «Новітні технології отримання заготовок», "Технології виробництва виробів з ПКМ", "Властивості ПКМ" та інші.