Ви є тут

Головна
 1. Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 124 с.
 2. Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 3. Проблеми пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 158-166)  / Т.О. Олійник, О.В. Коротунова, О.М. Вечерко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія / за ред. С.В. Шарової; М-во освіти і науки України; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Статус, 2017. – 212 с.: табл.
 4. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.
 5. Мастиновський, Ю.В. Операційне числення та деякі його застосування [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 132 с.
 6. Мастиновский, Ю.В. Короткий курс математики для економістів [Текст] : конспект лекцій / Ю.В. Мастиновский, Д.І. Анпілогов, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 228 с.
 7. Карчев, Я.Я. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навчальний посібник / Я.Я. Карчев, Ю.В. Мастиновский, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 222 с.
 8. Анпилогов, Д.И. Введение в теорию колебаний [Текст] : навчальний посібник / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко. – Запоріжжя: Пальмариум, 2014. – 172 с.
 9. Анпілогов, Д.І. Ряди Фур’є. Вибрані питання [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 92 с.
 10. Мастиновський, Ю.В. Теорія функцій комплексної змінної [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 160 с.
 11. Асатурян, А.Ш. Варіаційне числення [Текст] / А.Ш. Асатурян, М.І. Клименко // Навчальний посібник. – ЗНТУ. – Запоріжжя, Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 150 с.
 12. Анпілогов, Д.І. Згинальні коливання і деформування циліндричних оболонок з ушкодженнями [Текст] / Д.І. Анпілогов // Автореферат дис. канд. техн. наук. : 01.02.04 : захищена 09.10.12 / Анпілогов Дмитро Ігорович. – ЗНТУ. – Запоріжжя. – 2012. – 20 с.