Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права

Факультет міжнародного туризму та управління персоналом

Емблема факультету «Факультет міжнародного туризму та управління персоналом»

Факультет міжнародного туризму та управління персоналом (ФМТУП)

Рік початку діяльності: 2007 р.

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.ф-м.н., доц. Васильєва Олена Олексіївна

Заступник декана: ст. викл. Гіль Людмила Анатоліївна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

242 – «Туризм», освітні програми:

«Туризмознавство»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385 (IV корпус)
тел.: +380(61)7698568
e-mail: dekanat_mtu@zntu.edu.ua

01.11.2017

Історія факультету міжнародного туризму та управління персоналом

Колектив факультету міжнародного туризму та управління персоналом в 2017 році відсвяткував 10-річний ювілей від дня заснування цього, на сьогодні – одного з найбільших і найпотужніших структурних підрозділів Запорізького національного технічного університету.

Сьогодні на факультеті навчається понад 1100 студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 242 Туризм, 051 Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом і економіки праці», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою «Економіка та організація електронної торгівля та біржової діяльності».

За роки свого існування факультет підготував понад 3000 фахівців, які працюють в організаціях та на підприємствах як в Україні, так і за кордоном (Туреччина, Італія, Польща, Канада, В’єтнам, Таїланд, Домініканська Республіка, Сінгапур та інші). Серед випускників факультету є багато керівників та провідних фахівців туристичних підприємств, банківської сфери, промислових підприємств, державних структур, підприємців.

На факультеті функціонує чотири кафедри: міжнародного туризму; управління персоналом та економіки праці; іноземних мов професійного спілкування, інформаційних технологій в туризмі.

Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують: 7 докторів наук, професорів; 41 кандидатів наук, доцентів; 10 старших викладачів. Середній вік науково-педагогічного персоналу складає 43 роки.

На факультеті інтенсивно вивчають іноземну мову, що дає студентам можливість проходити практику та стажуватися за кордоном. Конкурентною перевагою підготовки фахівців факультету є практична підготовка студентів, яка направлена на задоволення вимог замовників та інших зацікавлених сторін.

 

 

10.04.2017

Результати міжнародної науково-практичної конференції

На факультеті міжнародного туризму та управління персоналом 30-31 березня 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» до 10-річчя з дня заснування факультету.

Робота конференції проходила у трьох секціях: «Туризм і готельно-ресторанна справа»; «Економіка та управління в умовах глобалізації»; «Соціально-психологічні, організаційно-правові та інформаційно-комунікаційні аспекти розвитку туризму та економіки».

В конференції взяли участь більше 500 науковців та практиків, студентів, аспірантів та докторантів з України, Білорусі, Австрії, Італії, Кіпру, Польщі, Угорщини, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Домініканської  Республіки, Сейшел, Катару,  ОАЕ, В’єтнаму, Таїланду,  Сінгапуру….

Результати роботи конференції представлені у понад 400 доповідях, які опубліковані у збірнику, виданому у двох томах. З матеріалами можна ознайомитись за посиланням

Дякуємо всім, хто долучився до роботи конференції й сподіваємось на подальшу співпрацю!

 

 

 

22.12.2016

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

За результатами I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії студенти факультету посіли призові місця:

Сидоренко Єлизавета Вікторівна, МТУ-215 – 1 місце

Власенко Анна Іванівна, МТУ-215 – 2 місце

Луців Катерина Йосипівна, МТУ-215  – 2 місце

Поліщук Софія Сергіївна, МТУ-215 – 3 місце

 

За результатами вузівського конкурсу на кращу наукову роботу студенти факультету посіли призові місця:

секція «Економіка»

Басенко Катерина Андріївна (науковий керівник доцент кафедри УПЕП Карпенко А.В.),

                                                        напрям «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» – 1 місце

Коляда Юлія Григорівна (науковий керівник доцент кафедри УПЕП Карпенко А.В.)

                                                       напрям «Менеджмент» – 1 місце

 

секція «Журналістика, туризм, соціальна робота та психологія»

Білоглазова Уляна Ігорівна (науковий керівник доцент кафедри МТ Безхлібна Анастасія Павлівна) – 3 місце

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

(гривень за рік)

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 

242 Туризм, освітня програма «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»

 

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

денна

9180

8550

8480

8614

заочна

5060

4950

5178

5804

 

 

051 Економіка, освітня програма

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

 

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

денна

9180

8700

8745

8885

заочна

5900

5800

5084

6010

 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

денна

9180

 

 

 

заочна

5500

 

 

 

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», освітній ступінь «магістр»

код

спеціальність

освітня програма

ОКР «спеціаліст»

ОС «магістр»

денна

заочна

денна

заочна

242

туризм

туризмознавство

10000

5500

11000

6490

051

економіка

управління персоналом та економіка праці

10500

6380

12400

7200

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

10500

6380

12400

7200

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм»

Магістр з туризму може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

–       2481.1 - Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);

–       2481.2 - Туризмознавець;

–       2483.1 - Науковий співробітник (рекреалогія);

–       1315 – Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;

–       1448 - Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;

–       1448.1 - Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;

–       145 - Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;

–       248 - Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи;

–       2482 - Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи.

 

Рівень спеціальної підготовки випускників дозволяє їм займати такі посади: директор комплексу (оздоровчого, туристського), керівник туристичного підприємства чи готельного господарства, завідувач бюро (подорожей, екскурсій), начальник туристської бази, консультанта з туризму в органах державної влади, тощо.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

-       1232 - Керівник підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;

-       1477 - Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу;

-       1496 - Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності;

-       2351 - Професіонал в галузі методів навчання;

-       2441.1 - Науковий співробітник (економіка);

-       2441 - Професіонал в галузі економіки.

 

Висока кваліфікація магістрів зі спеціальності Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» дозволяє їм успішно працювати в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, Державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, органах місцевого самоврядування; у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

Фахівець з електронної комерції здатен виконувати професійну роботу в галузі підприємницької діяльності та електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом; здійснення електронних операцій із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; організації роздрібної та оптової торгівлі, біржової та брокерської діяльності; організацію, моделювання та прогнозування кон’юнктури товарних, фондових, валютних та ресурсних ринків; функціонування ринкових інструментів та формування обґрунтованої цінової політики.

Здобувачі вищої освіти, що успішно закінчать навчання у ЗНТУ за запропонованою освітньою програмою, будуть мати можливість заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади, наприклад:

-        керівник торгової або біржової організації;

-        аналітик в торгівельних, фондових та валютних системах;

-        фахівець з розширення ринків збуту;

-        мерчандайзер, супервайзер, дилер та брокер;

-        менеджер оптової та роздрібної торгівлі;

-        економіст з питань комерційної діяльності та управління;

-         підприємець.