Ви є тут

Головна

Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування" була заснована у 1996 році і мала назву "Фінанси і кредит". Першим завідувачем кафедри була к.е.н.,професор Нестеренко Жанна Кирилівна.З вересня 1997 року по лютий 2000 року кафедру очолював к.е.н., доцент Кущик А.П. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. Професорсько-викладацькому складу було дуже важко  створювати методичне забезпечення кафедри. В 2013 році кафедру " Фінанси і банківська справа" було розділено на дві кафедри: "Фінанси і кредит", та "Облік та аудит". З вересня 2016року кафедра має назву «Фінанси,банківська справа та страхування».

      За кафедрою закріплено 31 економічна дисципліна для бакалаврів та 13 дисциплін для освітньо-кваліфікаційного ступеню «магістр» з фінансів,банківської справа та страхування. Провідні  викладачі викладають по 4-5 дисциплін, що сприяяють підвищенню відповідальності за навчально-методичне забезпечення та його якість. На кафедрі постійно розробляється та обновлюється навчально-методичне забезпечення, є в наявності навчальні та робочі навчальні плани за ОКР „ Бакалавр”, „Магістр”, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-кваліфікаційні програми.

За останні 10 років захистило 8 викладачів кандидатські дисертації, один-докторську дисертацію.

Одержали вчене звання: доцента – 8 чоловік. На кафедрі є 1 докторант; 1 пошукач. За останні 3 роки отримали дипломи «магістрів» 89 чоловік. За 20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення. На кафедрі «Фінанси і кредит» було створено факультет післядипломної освіти на якій навчалося  ФПО – 1799 слухачів, ФК – 741 слухачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів високої кваліфікації, серед них  10 кандидатів економічних наук, доцентів. 

Її випускники працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України. Кафедра має тісні науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами, установами та ВНЗ України (ЗАТ ЗАЗ, ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Мотор Січ», НБУ, УСБ, Приватбанк, Укрсиббанк, 1-й Український Міжнародний банк, Мегабанк, КРУ, ДПІ, Запорізька державна інженерна академія, Одеський державний економічний університет та іншими).

Студенти зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування” вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; глобальна економіка; банки та банківські операції; фінанси підприємств; інноваційний розвиток підприємств; страхування; страхові послуги; страховий менеджмент; бюджетна система; податкова система; бухгалтерський облік; соціальна відповідальність; економічний аналіз; аудит; фінансова статистика; інвестиції; фінансовий ринок; міжнародні валютно-фінансові відносини і інші.

Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, які впливають на виробництво; оцінювати структуру ринкових потреб з метою їх максимального задоволення; розробляти та реалізовувати стратегію розвитку виробництва; залучати інвестиції з урахуванням економічної кон'юктури, ресурсо-сировинної і кредитно-фінансової ситуації; йти на визначений ризик; дотримуватися етичних норм бізнесу; орієнтувати підприємство на комерційний успіх; відчувати себе відповідальним перед суспільством за справу, яку робиш.

Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати посади: керівника або заступника керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку; фахівця зі страхування; економіста з планування, оглядача з економічних питань; консультанта з економічних питань, економічних радників; економіста з фінансової роботи; фахівця на ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг; аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора, розпорядника майна підприємств-боржників; професіонала з економіки і наукового співробітника; економіста спеціалізованих кредитно-фінансових установ; спеціаліста-економіста валютного відділу; фінансового директора підприємства; начальника фінансового управління; керівника структурного підрозділу банку