Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра фізичного матеріалознавства

Наукові школи

     Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. За останні роки на кафедрі сформувався науковий напрямок з прикладних досліджень «Розробка та удосконалення конструкційних і композиційних матеріалів з різними металевими основами і підвищеними механічними властивостями та службовими характеристиками (жароміцністю, теплостійкістю, корозійнотривкістю, витривалістю та опору втомному руйнуванню у широкому діапазоні частот коливань»). На кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальностями: спец. 05.02.01 – Матеріалознавство та спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів.

     Лабораторія електронної мікроскопії кафедри оснащена сучасним растровим електронним мікроскопом РЕМ 106 для дослідження мікроструктури металів та сплавів, яким користуються при проведенні лабораторних робіт із дисциплін «Методи структурного аналізу», «Навчальний практикум із методів дослідження та НДРС», «Металознавство», «Експертні дослідження причин руйнування виробів», «НДРС». В рентгенографічній лабораторії знаходиться модернізований дифрактометр ДРОН-1. Його модернізація була проведена з метою забезпечення запису дифрактограм і обробки експериментальних даних за допомогою комп'ютерної техніки. В лабораторії механічних випробувань виконуються лабораторні роботи із дисципліни «Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів». Крім того, на кафедрі діють лабораторії термічного оброблення, фізичних властивостей та методів дослідження, електричних матеріалів. Їх технічні можливості використовуються для виконання лабораторних робіт та проведення науково-дослідних робіт студентами.

Напрями наукових досліджень

     На кафедрі фізичного матеріалознавства виконуються держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи за такими темами:

1.     Госпдоговірна тема  2813 «Комплексне дослідження технологічних і службових характеристик модернізованого складу сплаву ЖС3ЛС-М.», замовник Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя, тривалість 02.01.14 - 31.12.18, керівник – д.т.н, проф. Гайдук С.В.

2.     Госпдоговірна тема 2815 «Розробка складу і технології нанесення багатошарових покриттів деталі газотурбінних двигунів працюючих в умовах високих температур», замовник Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя, тривалість 01.04.15 - 28.02.17, керівник – к.т.н, проф. Грешта В.Л.

3.     Госпдоговірна тема 2822 «Дослідження структури і властивостей металу лопаток зі сплавів ЧС70-ВІ та U-500», замовник науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Резонанс ЛТД», м. Запоріжжя, тривалість 23.01.12 - 31.12.18, керівник - д.т.н., проф. Гайдук С.В.

 

 

1. Сорока О.О. Особливості використання аустенітних хромомарганцевих сталей для матриць гарячого пресування металів / О.О. Сорока, В.Я. Грабовський // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.172-174

2. Шльоміна А.В. Отримання присадкових дослідних сплавів з субмікрокристалічною структурою методом гвинтової екструзії./ А.В. Шльоміна, О.А. Джуган, В.Ю. Ольшанецький // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.168-172

3. Прядко Ф.Ф. Дослідження впливу легувальних елементів на фазовий складжаростійких сталей, що містять 3–8% хрому / Ф.Ф. Прядко, О.В. Климов, О.В. Нєстєров // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.168

4. Тетых К.В. Математическое моделирование влияния режимов термической обработки на параметры штампуемости листовой стали / К.В. Тетых, В.С. Винниченко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.166-168

5. Фасоль Є.О. Вибір раціональної термічної обробки залізонікелевих сплавів з ГЦКграткою, що зміцнюються дисперсійними частинками фази Лавеса Fe2(W,Mo) / Є.О. Фасоль, В.Я. Грабовський // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.164-166

6. Афанасєва О. С.’ Технології хіміко-термічного оброблення зубчастих колес газотурбінних двигунів зі сталі 13Х3НВМ2ФАШ / О. С. Афанасєва, І.М. Лазечний // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ - Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С..162-164

7. Танцура О.А. Дослідження структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ІПД / О.А. Танцура, Д.В. Ткач, Л.П. Степанова // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ - Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.161-162

8. Лазечний І.М. До питання вибору режиму ХТО деталей із цементовної сталі 13Х3НВМ2Ф (ВКС4) / І.М. Лазечний, О.В.Лисиця, О.С. Афанасєва // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.80-82

9. Волкова О.Г. Дослідження залежностей між властивостями листової сталі та результатами штампування / О.Г. Волкова, Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. – 116-118 с.

10. Волкова Г.Г. Вивчення впливу швидкості нагрівання при високотемпературному спіканні штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину / Г.Г. Волкова, А.І. Радова, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. –118-120 с.

11. Коваленко Т.О. Дослідження впливу варіацій хімічного складу на структуру та властивості легованих титанових сплавів після гвинтової екструзії./ Т.О. Коваленко, В.Е. Ольшанецький, О.А. Джуган // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – вип. 1, С. 41-45.

12. Джуган О.А. Про оптимізацію складу маловуглецевої жаростійкої сталі 03Х3СЮ / В.Ю. Ольшанецький, О.В. Нєстєров, О.А. Джуган // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013.- № 2

13. Глотка Т.А. О возможности осуществления интенсивной пластической деформации сложнолегированного титанового сплава ВТ25У / Т.А. Глотка, В.Ю. Ольшанецький, В.Г. Шевченко, А.А. Джуган // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013.- № 2

14. Джуган А.А. Пути повышения качества слитков из сложнолегированных титановых сплавов / В.Е. Ольшанецкий, О.В. Овчинников, А.А. Джуган // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С. 23-24

15. Коваль А.О. Ефективність використання кобальтової основи порівняно з нікелевою для жароміцних стопів / В.Я. Грабовський, А.О. Коваль // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С. 22-23

16. Сидоріна А.О. Умови реалізації дисперсійного твердіння нових штампових сталей з регульованим аустенітним перетворенням при експлуатації / В.Я. Грабовський, А.О. Сидоріна «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.20-21

17. Гордік О.С. Дослідження процесів рекристалізації в титані із субмікрокристалічною структурою / Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, О.С. Гордік // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.19-20

18. Синюк О.Д.  Дослідження особливостей зміни структури в пресових матрицях з нового штампового стопу ХН30ВМЮ (эк40) / В.Я. Грабовський, О.Д. Синюк // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.18

19. Шевченко А.В. Дослідження залежності між структурою і властивостями сплаву ВР2Т2 / В.С. Вініченко, А.В. Шевченко // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.16-17

20. Орєхова І.Ю. Технологічна підготовка виробництва при впровадженні сталі вкс4 та її хіміко-термічного оброблення / І.М. Лазечний, І.Ю. Орєхова // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С.15-16

21. Коваль А.О. Оцінка розподілу вольфраму в розроблених стопах на нікелевій та залізній основах / Глотка О.А.,  А.О. Коваль, Грешта В.Л.// збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.86-88

22. Семічева К.С. Вплив мікролегувальної добавки ренію на ефективну енергію активації міграції меж зерен у нікелі та залізі з високочистими основами / Ольшанецький В.Є., Степанова Л.П., Семічева К.С.// збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.91-93

23. Перепелкина М.Н. Механизм повышения пластичности металлокерамических вольфрамовых сплавов при деформации / Виниченко В.С., Перепелкина  М.Н.// збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.98-99

24. Коваль А.О. Порівняльний аналіз структурно-фазовогои стану феровольфраму та брухту системи W-Ni-Fe / Глотка О.А., Коваль А.О., Грешта В.Л. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск. Нові рішення в сучасних технологіях – Харків: НТУ «ХПІ» –  2012.–№18.–С.95-97.

25. Перепьолкіна М.М. Про особливості формування комірчастої структури у W-Th дроті при його деформації / Вініченко В.С., Ольшанецький В.Ю., Перепьолкіна М.М.//  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2012.-№1-С.149-152

26. Перепелкина М.Н. Об оценке использования волоконного наполнителя в процессе разрушения жаропрочного композиционного материала / Винниченко В.С., Перепелкина М.Н., Ольшанецкий В.Е., Штанько П.К. (каф. механики) // Вісник СевНТУ «Механіка, енергетика, екологія. Зб. наук. праць. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. Вип.119.-С.38-43

27. Давиденко Д.О. Дослідження впливу гафнію на структуру і властивості ливарних жаростійких ливарних нікелевих сплавів / Давиденко Д.О., Гайдук С.В. //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - c. 24-26.

28. Ивахненко И.Е. Феррито-карбидные сплавы для деталей горнообогатительного оборудования / И.Е. Ивахненко, В.А. Шаломеев //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 23-24.

29. Радова А.І. Вплив технології ХТО на властивості сталі 13Х3НВМ2Ф /Ралова А.І., І.М. Лазечний //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 26-28.

30. Мироненко Є.В. Дослідження впливу термічної обробки на структуру та властивості складнолегованих титанових сплавів із СМК структурою / Є.В. Мироненко, О.А. Джуган, В.Ю.Ольшанецький //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 28-29.

31. Макаренко В.А. Вплив легування на структурні особливості та властивості сталей, що містять 3–8% хрому / В.А. Макаренко, О.В. Климов, О.В. Нестеров //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 29-31.

32. Огієнко В.М.  Дослідження залежностей між стандартними та експлуатаційними властивостями гарячештампових сталей за допомогою методів математичного моделювання / В.М. Огієнко, В.С. Вініченко //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 31-33.

33. Ловчикова В.Ю. Пiдвищення ефективності використання легувальних елементів при хто сталі ВКС5 / В.Ю. Ловчикова, І.М. Лазечний, О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 187-189.

34. Фоміних Д.О. Дослідження впливу технології виробництва на структуру та властивості вольфрамо-торієвих сплавів із застосуванням математичного моделювання / Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко, А.С. Лавренко //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 189-191.

35. Топчиєва К.А. Механічні властивості т жароміцність магнієвого сплаву зі скандієм / К.А. Топчиєва, В.А. Шаломєєв //  Науково-практична конференція "Тиждень науки" 18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 191-192.

36. Фомічова А.В. Використання титанових порошкових матеріалів різної морфології при виготовленні виробів методами адитивних технологій / О.А. Джуган, А.В. Фомічова, В.Ю. Ольшанецький //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 192-194.

37. Концур О.О. Удосконалення зміцнювальної термічної обробки нового штампувального сплаву для гарячого пресування металів / О.О. Концур, В.Я. Грабовський //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 194-197.

38. Долженко Я.В. Дослідження структури і фазового складу покриття пкхн15 на лопатках титанового сплаву ВТ3-1 / Я.В. Долженко, Л.П. Степанова // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 270-272.

39. Ненароков В.К. Про оптимізацію форми локальних порожнин в шарах порошкових матеріалів під впливом температурно-силових факторів / В.Ю. Ольшанецький, О.А. Джуган, В.К. Ненароков // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 272-274.

40. Осадча К.О.  Розробка ливарних магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей / В.А. Шаломєєв, К.О. Осадча // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 274-275.

41. Муль О.О. Особливості фаз різного типу, що використовують для дисперсійного твердіння сталей та сплавів / Муль О.О., В.Я. Грабовський // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 275-276.

42. Березкін С.В. Дослідження можливості підвищення властивостей вольмфрамоторієвих сплавів за допомогою математичних моделей / С.В. Березкін, В.С. Вініченко // Науково-практична конференція "Тиждень науки", 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 276-278.

43. Степанова, Л.П. Дослідження впливу текстури в покритті на його характеристики [Електронний ресурс] / Л.П.Степанова, студ.гр.ІФ-213м О.В.Пишняк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

44. Ольшанецький, В.Ю. Про конкуренцію кінетик міграції міжзеренних меж у присутності рухомих та нерухомих примежових дрібних частинок надлишкової фази [Електронний ресурс] / В.Ю. Ольшанецький, Ю.І.Кононенко, студ.гр.ІФ-213м Л.В.Овдієнко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

45. Лазечний, І.М. Перетворення аустеніту в цементовних та цементованих конструкційних сталях [Електронний ресурс] / І.М. Лазечний, студ.гр.ІФ-213м К.В. Руденко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

46. Вініченко, В.С. Застосування математичного моделювання при дослідженні змін структури та властивостей композиційного матеріалу системи вольфрам-жароміцний сплав в умовах термоциклювання [Електронний ресурс] / В.С. Вініченко, студ.гр. ІФ-213м Д.А.Степанюк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

47. Грабовський, В.Я. Дослідження знеміцнення пресових матриць з серійних штампових сталей в процесі їх експлуатації [Електронний ресурс] / В. Я. Грабовський,студ.гр. ІФ-213м Д.О.Змієвська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

48. Степанова, Л.П. Дослідження впливу легування на фазовий склад ущільнювальних покриттів, що застосовуються в ГТД [Електронний ресурс] / Л. П. Степанова, студ.гр.ІФ-214 М.О.Тищенко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

49. Ткач, Д. В. Ефективність застосування композиційних матеріалів в конструкціях карданних валів автомобілів [Електронний ресурс] / Д. В.Ткач, студ. гр.ІФ-213м В.В.Школовий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

50. Ткач, Д. В. Підвищення механічних властивостей титанових сплавів гвинтовою екструзією [Електронний ресурс] / Д. В. Ткач, студ. гр.ІФ-214 М.Р.Гордієнко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

51. Ткач, Д. В. Вплив легування на температурний коефіцієнт лінійного розширення ущільнювальних покриттів [Електронний ресурс] / Д. В. Ткач, студ. гр. ІФ-214 І.К. Соломонов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

 

  1. Дурягіна З.А., Ольшанецький В.Ю., Кононенко Ю.І. Структурно-енергетичний стан внутрішніх та зовнішніх меж поділу у металевих системах (монографія) // Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 456 с.
  2. Кисельова І.Ю. Вплив структурних факторів на пружно-пластичні властивості феритних сталей / І.Ю. Кисельова, Ю.І. Нагорний, В.Ю. Ольшанецький // Запоріжжя: ЗНТУ 2013 р. – 84 с
  3. Ольшанецкий В.Ю. , Кононенко Ю.И. Об изомерном и кооперативном росте зёрен в металлических системах (монография) /Германия:LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015 -   167 с.
  4. Гайдук С.В. Наукові основи проектування ливарних жароміцних нікелевих сплавів з необхідним комплексом службових властивостей [Текст] / С.В.Гайдук С., Б.Бєліков; Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 — 80 с.
Номер Найменування роботи Науково-дослідна група або науково-дослідна лабораторія Учасники НДР Замовник Строк виконання
Початок  Кінець
2813

Комплексне дослідження технологічних і службових характеристик модернізованого складу сплаву ЖС3ЛС-М.

 

Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

Гайдук С.В.

 

Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя 02.01. 14 31.12. 18
2815 Розробка складу і технології нанесення багатошарових покриттів деталі газотурбінних двигунів працюючих в умовах високих температур Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

Грешта В.Л.

Климов О.В.

Ткач Д.В.

Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя 01.04.15 28.02.17
2822 Дослідження структури і властивостей металу лопаток зі сплавів ЧС70-ВІ та U-500 Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

Гайдук С.В.

Кононов В.В.

Михайлов С.Б.

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Резонанс ЛТД», м. Запоріжжя 23.01.12 31.12.18
2818

Розробка та вдосконалення металевих матеріалів і технологій їх обробки з метою отримання підвищених механічних та службових характеристик.

Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами матеріалознавства Усі викладачі кафедри «Фізичне матеріалознавство» ЗНТУ вересень 2018 червень 2021

 

     Протягом багатьох років студенти кафедри "Фізичне матеріалознавство" стають призерами всеукраїнських олімпіад та наукових конкурсів. Нижче можна ознайомитись із досягненнями призерів.

aykin_m.d.jpgdzhus_a.v.jpggalyenkova_o.b_0.jpggayduk_a_s_0.jpg

 

    Сторінки