Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра фізичного матеріалознавства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроматеріалознавство” (для студентів спеціальностей "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, "Електричні машини та апарати”, "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв” за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» денної і заочної форм навчання) /Укл.: Д.Л. Денісов, О.А. Глотка, О.В. Климов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 70 с.
 • Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни „ Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів / для студентів спеціальності 132 „Матеріалознавство” всіх форм навчання/ Укладач: І.М.Лазечний. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 - 34 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обладнання процесів теплової обробки матеріалів та виробів» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форми навчання/ Укл.: І.М. Лазечний, В.Л. Грешта.– Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 74с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Стандартизація, метрологія та контроль якості металопродукції” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство”, денної і заочної форм навчання частина 1, 2 /Укл.: В.С. Вініченко,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 –  с.50/50
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни ²Машинобудівні матеріали² для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання /Укл.: О.В. Климов, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 106 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Термічна обробка металопродукції на металургійних підприємствах» для студентів спеціальності 7.05040305 «Термічна обробка металів» денної форми навчання /Укл.: І.М. Лазечний, О.А. Джуган, Г.Г. Трикоз. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  78 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних і самостійних робіт із дисципліни “Кристалографія і дефекти кристалі чної будови” для студентів спеціальностей 132 "Матеріалознавство" денної та заочної форми навчання /Укл.: Л.П. Степанова, В.Я. Грабовський,     О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство” денної і заочної форм навчання /Укл.: В.С. Вініченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 94 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Наукові основи вибору матеріалів і технологій” для студентів спеціальності 132  "Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: І.М. Лазечний, Ю.І. Кононенко, О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 102 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів” для студентів спеціальності 132  “Матеріалознавство” денної та заочної форми навчання /Укл.: І.М. Лазечний, О.В. Климов, В.Ф. Череп. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавст-во" усіх форм навчання. /Укл.: І.М. Лазечний, В.Я. Грабовський, Ю.І Кононенко, О.В. Лисиця – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 38 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних і контрольних робіт із дисципліни “Кристалографія і дефекти кристалічної будови” для студентів спеціальності 8.090101, 8.090403 заочної форми навчання /Укл.: А.Д. Коваль, Л.П. Степанова, В.Я. Грабовський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 50 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і контрольної роботи із дисципліни “Методи локальної поверхневої обробки” для студентів спеціальності 8.090101 денної та заочної форми навчан- ня /Укл.: І.М. Лазечний, В.Л. Грешта, О.В. Іващенко, Г.Г. Трикоз, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 114 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Неметалеві матеріали” для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство”, 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної і заочної форм навчання /Укл.: В.С. Вініченко, Д.Л. Денісов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 62 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Термічна обробка” (частина перша – “Теорія термічної обробки”) для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” денної і заочної форми навчання /Укл.: А.Д. Коваль, А.Л. Бондаренко, І.М. Лазечний, В.Я.Грабовський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 90 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Термічна обробка” (частина друга – “Технологія термічної обробки”) для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: І.М. Лазечний, В.Я. Грабовський, Ю.І. Кононенко, О.В. Лисиця,     Д.А. Андріяненко. Комп’ютерна графіка Лисиця О.В., Трикоз Г.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 86 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та контрольної роботи з дисципліни “Сталі та сплави з особливими властивостями” для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” денної та заочної форми навчання /Укл.: О.В. Климов, Ю.І. Кононенко. Комп’ютерна графіка – О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 82 с.
 • Mетодичні вказівки та завдання до лабораторних робіт, курсової і контрольної роботи з дисципліни «Фазові рівноваги» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної і заочної форми навчання /Укл.: Л.П. Степанова, О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз. Комп’ютерний набір – Г.Г. Трикоз, графіка – О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2016, 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: І.М. Лазечний, В.Я. Грабовський, О.А. Глотка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Термічна обробка” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.: О.В. Климов, І.М. Лазечний. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 34 с.
 • Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисциплін “Металознавство”, “Матеріалознавство”, “Металознавство та термічна обробка зварювальних з’єднань” для студентів спеціальностей 8.090202, 8.090203, 8.090214, 8.090.206, 8.090260, 8.090.205, 8.090210, 8.090211, 8.092301, 8.092.303 заочної форми навчання /Укл.: О.В. Сазонова, Л.П. Степанова. Комп’ютерний набір та графіка – О.В. Іващенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. - 61 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни «Металознавство» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (І та ІІ частини) /Укл.: Л.П. Степанова, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 74с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Порошкові та композиційні матеріали ” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство”, денної і заочної форм навчання / Укл.: В.С.Вініченко, Д.В. Ткач.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 110с .
 • Методичні вказівки до курсового проекту «Розрахунки і конструювання нагрівальних пристроїв» для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство /Укл. І.М. Лазечний, В.Л. Грешта, О.А. Глотка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 - 78 с
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень” для студентів спеціальності 7.090101 "Прикладне матеріалознавство”, денної і заочної форм навчання Укл.: В.С. Вініченко, Д.В. Ткач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних і контрольних робіт та курсової роботи з дисципліни “Методи структурного аналізу матеріалів” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” денної і заочної форми навчання / Укл.:  В. Ю. Ольшанецький,                        Л.П. Степанова, О.А.Глотка - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 86 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні» для студентів спеціальності        132 «Матеріалознавство» всіх форм навчання /Укл.: Глотка О.А., Грабовський В.Я. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 38 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  "Фізичні властивості металів" для студентів спеціальності 6.050403  "Прикладне матеріалознавство” денної і заочної форм навчання. /  Укл.: В.Л. Грешта, О.В. Климов, О.А. Глотка, Д.В. Ткач, ЗНТУ, 2010. -  82 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Навчальний практикум з методів дослідження та НДРС”  для студентів спеціальності  132 Матеріалознавство денної  і  заочної  форми  навчання  / Укл. Л.П. Степанова, Ю.І.Кононенко − Запоріжжя  ЗНТУ, 2017. 46 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів спеціальності 6.050403 «Прикладне матеріалознавство», 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної і заочної форм навчання /Укл.: В.С. Вініченко, Д.В. Ткач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 c.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металографія» для студентів спеціальності 6.050403 «Термічна обробка металів» всіх форм навчання (І частина) / Укл. Л.П.Степанова, Ю.І.Кононенко, О.В. Климов, В.Л. Грешта. Комп'ютерний набір та графіка О.В.Лисиця - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 66 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металографія» для студентів спеціальності 6.050403 «Термічна обробка металів» всіх форм навчання (ІІ частина) / Укл Укл. Л.П.Степанова, Ю.І.Кононенко, О.В. Климов, В.Л. Грешта.. Комп'ютерний набір та графіка О.В.Лисиця - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 62 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Авіаційне матеріалознавство” для студентів напрямку 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» денної та заочної форми навчання частина 1 /Укл.: О.В. Лисиця, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Авіаційне матеріалознавство” для студентів напрямку 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» денної та заочної форми навчання частина 2 /Укл.: О.В. Лисиця, Ю.І. Кононенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Високотемпературна корозія матеріалів газотурбінних установок» для студентів напряму 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» всіх форм навчання / Укладачі С.Б. Бєліков, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014  - 58 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи із дисципліни " Теорія будови рідинного, кристалічного та аморфного стану речовини " для студентів спеціальності 7.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання /Укл.: В.Я. Грабовський. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 6 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни²Металознавство, теорія та технологія обробки металів² для студентів спеціальності 7.090403 ²Ливарне виробництво чорних та кольорових металів²денної та заочної форми навчання. Частина І. /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –    70 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з дисципліни²Металознавство, теорія та технологія обробки металів² для студентів спеціальності 7.090403 ²Ливарне виробництво чорних та кольорових металів²денної та заочної форми навчання. Частина ІІ. /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –    92 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експертні дослідження” для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство” всіх форм навчання /Укл.: В.С.Вініченко, О.В.Лисиця - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –  82 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Нанотехнології в матеріалознавстві” для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство” денної та заочної форм навчання /Укл.: В.С.Вініченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 46 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Матеріалознавство» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 136 «Металургія» усіх форм навчання: частина І, ІІ /Укл: С.Б. Бєліков, І.М. Лазечний, Л.П. Степанова, О.В. Лисиця. Малюнки – М.М. Бриков, д.т.н. Комп’ютерний набір та графіка – О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 58, 80 с. 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 1. Конспект  лекцій  з  дисципліни “  Фізика  конденсованого стану  матеріалів”  для  студентів  спеціальності 6.050403  денної  та заочної  форми  навчання  І  частина/Укл.:  В.Ю.  Ольшанецький,  Ю.І. Кононенко. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2015, 86 с.
 2. Конспект  лекцій  з  дисципліни “  Фізика  конденсованого стану  матеріалів”  для  студентів  спеціальності 6.050403  денної  та заочної форми  навчання  ІІ  частина /Укл.: В.Ю. Ольшанецький, Ю.І. Кононенко. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2015, 90 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів спеціальності 7(8).05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»  всіх форм навчання / Укл., О.А. Глотка, В.С. Вініченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Нові матеріали» для студентів за напрямом підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» (з можливістю подальшого навчання 7(8).05040201) всіх форм навчання / Укл., О.А. Глотка, В.С. Вініченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с. 
 5. Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями” для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство” денної та заочної форм навчання /Укл.: О.В. Климов, Ю.І. Кононенко. Комп’ютерний набір – Ю.І. Кононенко, Г.Г.Трикоз, комп’ютерна графіка – О.В. Лисиця. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 266 с.
 6. Конспект лекцій (І частина) з дисципліни "Новітні технології заготівельного виробництва” для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство денної форми навчання /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2018, 76 с.
 7. Конспект лекцій (частина ІІ) з дисципліни "Новітні технології заготівельного виробництва” для студентів спеціальності 132 Матеріалознавство денної форми навчання /Укл.: В.Я. Грабовський, О.В. Лисиця. - Запоріжжя: ЗНТУ. 2018, 48 с.
 8. Конспект лекцій  з дисципліни “Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл.:В.Я. Грабовський, О.А. Глотка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 136 с.
 9. Конспект лекцій із дисципліни “Кольорові метали та сплави” для студентів спеціальності 8.090101 денної та заочної форми навчан- ня /Укл.: О.В.Сазонова, В.Л. Грешта. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 98 с.
 10. Конспект лекцій з дисципліни “Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок в енергетиці” для студентів спеціальності 8.090101 “Прикладне матеріалознавство” усіх форм навчання /Укл. О.В. Сазонова, В.Л. Грешта. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 64 с.
 11. Конспект лекцій з дисципліни “Термодинаміка і кінетика фазових перетворень” для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» (спеціалізація «Термічна обробка металів») денної та заочної форм навчання: /Укл.: В.Ю. Ольшанецький, Ю.І. Кононенко. − Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 188 с.
 12. Kонспект лекцій з дисципліни “Методи структурного аналізу матеріалів” для  студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство”  денної і заочної  форм навчання  /  Укл. О.А. Глотка, Л.П. Степанова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 90 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Матеріалознавство. Практикум : навч. посіб. / [Коваль А. Д. Бєліков С. Б., Лазечний І. М.. Степанова Л. П].  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-146 с. ISBN 978-617-529-076-7
 2. Сталі   та   сплави   з   особливими   властивостями :  навчальний   посібник / О. В. Климов, Ю. І. Кононенко, В. Л. Грешта. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. –315 с. ISBN 978-617-529-121-4

 3. Методи локальної поверхневої обробки та методи відновлення. Практикум : навчальний посібник / В. Л. Грешта, Ю. І. Кононенко, І. М. Лазечний, О. В. Лисиця, Г. Г. Трикоз. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 115 с. ISBN 978-617-529-122-1
 4. Кольорові метали і сплави: Навчальний посібник / В. Л. Грешта, О. В. Климов, О. В. Лисиця, Л. П. Степанова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 336 с. ISBN 978-617-529-123-8

ПІДРУЧНИКИ, СЛОВНИКИ

 1. Міжнародна інженерна енциклопедія. Термінологічний словник "Метали" / М.С. Блантер, В.Я. Кершенбаум, Г.Г. Мухін, В.Ю. Новіков, Б.О. Прусаков, Ю.О. Пучков, С.Б. Бєліков, А.Д. Коваль, В.Ю. Ольшанецький / Запоріжжя: "Мотор-Січ", 2005 р., І, ІІ т. - 1036 с.

  2. Багатотомний термінологічний словник "Металофізика та інженерія поверхні" / Ю.К. Ковнеристий, Б.О. Прусаков, В.О. Богуслаєв, С.Б. Бєліков / Москва - Запоріжжя: "Мотор-Січ", 2011 р. - 432 с.

  3. Неметаллические материалы в автомобилестроении / В.А. Шаломеев, А.А. Глотка - Германия: Palmarium Academic Publishing, 2015. - 101 c. ISBN 978-3-659-60070-8.

   

   

   

   

   

   

  Наукові школи

       Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. За останні роки на кафедрі сформувався науковий напрямок з прикладних досліджень «Розробка та удосконалення конструкційних і композиційних матеріалів з різними металевими основами і підвищеними механічними властивостями та службовими характеристиками (жароміцністю, теплостійкістю, корозійнотривкістю, витривалістю та опору втомному руйнуванню у широкому діапазоні частот коливань»). На кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальностями: спец. 05.02.01 – Матеріалознавство та спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів.

       Лабораторія електронної мікроскопії кафедри оснащена сучасним растровим електронним мікроскопом РЕМ 106 для дослідження мікроструктури металів та сплавів, яким користуються при проведенні лабораторних робіт із дисциплін «Методи структурного аналізу», «Навчальний практикум із методів дослідження та НДРС», «Металознавство», «Експертні дослідження причин руйнування виробів», «НДРС». В рентгенографічній лабораторії знаходиться модернізований дифрактометр ДРОН-1. Його модернізація була проведена з метою забезпечення запису дифрактограм і обробки експериментальних даних за допомогою комп'ютерної техніки. В лабораторії механічних випробувань виконуються лабораторні роботи із дисципліни «Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів». Крім того, на кафедрі діють лабораторії термічного оброблення, фізичних властивостей та методів дослідження, електричних матеріалів. Їх технічні можливості використовуються для виконання лабораторних робіт та проведення науково-дослідних робіт студентами.

  Напрями наукових досліджень

       На кафедрі фізичного матеріалознавства виконуються держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи за такими темами:

  1.     Госпдоговірна тема  2813 «Комплексне дослідження технологічних і службових характеристик модернізованого складу сплаву ЖС3ЛС-М.», замовник Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя, тривалість 05.12.13 - 30.06.19, керівник – д.т.н, проф. Гайдук С.В.

  2.     Госпдоговірна тема 2815 «Розробка складу та технології нанесення багатошарових покриттів на деталі газотурбінних двигунів, що прають в умовах високих температур», замовник Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя, тривалість 06.04.15 - 31.12.19, керівник – к.т.н, проф. Грешта В.Л.

  3.     Госпдоговірна тема 2822 «Дослідження структури і властивостей металу лопаток зі сплавів ЧС70-ВІ та U-500 газоперекачувальних агрегатів після тривалого напрацювання», замовник науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Резонанс ЛТД», м. Запоріжжя, тривалість 23.01.12 - 31.12.19, керівник - д.т.н., проф. Гайдук С.В.

  4.      Госпдоговірна тема 2818 «Розробка нового ливарного зварювального жароміцного корозійностійкого нікелевого сплаву марки ВХ4ЛМ-ВІ (ЗМІ-М7) для виготовлення відповідальних деталей перспективних ГТД і ГТУ», замовник Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя, тривалість 03.01.19 - 31.03.20, керівник – д.т.н, проф. Гайдук С.В.

   

   

   

   

  1. Сорока О.О. Особливості використання аустенітних хромомарганцевих сталей для матриць гарячого пресування металів / О.О. Сорока, В.Я. Грабовський // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.172-174

  2. Шльоміна А.В. Отримання присадкових дослідних сплавів з субмікрокристалічною структурою методом гвинтової екструзії./ А.В. Шльоміна, О.А. Джуган, В.Ю. Ольшанецький // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.168-172

  3. Прядко Ф.Ф. Дослідження впливу легувальних елементів на фазовий складжаростійких сталей, що містять 3–8% хрому / Ф.Ф. Прядко, О.В. Климов, О.В. Нєстєров // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.168

  4. Тетых К.В. Математическое моделирование влияния режимов термической обработки на параметры штампуемости листовой стали / К.В. Тетых, В.С. Винниченко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.166-168

  5. Фасоль Є.О. Вибір раціональної термічної обробки залізонікелевих сплавів з ГЦКграткою, що зміцнюються дисперсійними частинками фази Лавеса Fe2(W,Mo) / Є.О. Фасоль, В.Я. Грабовський // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ- Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.164-166

  6. Афанасєва О. С.’ Технології хіміко-термічного оброблення зубчастих колес газотурбінних двигунів зі сталі 13Х3НВМ2ФАШ / О. С. Афанасєва, І.М. Лазечний // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ - Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С..162-164

  7. Танцура О.А. Дослідження структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ІПД / О.А. Танцура, Д.В. Ткач, Л.П. Степанова // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ - Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 року – С.161-162

  8. Лазечний І.М. До питання вибору режиму ХТО деталей із цементовної сталі 13Х3НВМ2Ф (ВКС4) / І.М. Лазечний, О.В.Лисиця, О.С. Афанасєва // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.80-82

  9. Волкова О.Г. Дослідження залежностей між властивостями листової сталі та результатами штампування / О.Г. Волкова, Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. – 116-118 с.

  10. Волкова Г.Г. Вивчення впливу швидкості нагрівання при високотемпературному спіканні штабиків з вольфрамових сплавів на їх структуру і густину / Г.Г. Волкова, А.І. Радова, В.С. Вініченко // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014. –118-120 с.

  11. Коваленко Т.О. Дослідження впливу варіацій хімічного складу на структуру та властивості легованих титанових сплавів після гвинтової екструзії./ Т.О. Коваленко, В.Е. Ольшанецький, О.А. Джуган // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – вип. 1, С. 41-45.

  12. Джуган О.А. Про оптимізацію складу маловуглецевої жаростійкої сталі 03Х3СЮ / В.Ю. Ольшанецький, О.В. Нєстєров, О.А. Джуган // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013.- № 2

  13. Глотка Т.А. О возможности осуществления интенсивной пластической деформации сложнолегированного титанового сплава ВТ25У / Т.А. Глотка, В.Ю. Ольшанецький, В.Г. Шевченко, А.А. Джуган // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013.- № 2

  14. Джуган А.А. Пути повышения качества слитков из сложнолегированных титановых сплавов / В.Е. Ольшанецкий, О.В. Овчинников, А.А. Джуган // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С. 23-24

  15. Коваль А.О. Ефективність використання кобальтової основи порівняно з нікелевою для жароміцних стопів / В.Я. Грабовський, А.О. Коваль // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С. 22-23

  16. Сидоріна А.О. Умови реалізації дисперсійного твердіння нових штампових сталей з регульованим аустенітним перетворенням при експлуатації / В.Я. Грабовський, А.О. Сидоріна «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.20-21

  17. Гордік О.С. Дослідження процесів рекристалізації в титані із субмікрокристалічною структурою / Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, О.С. Гордік // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.19-20

  18. Синюк О.Д.  Дослідження особливостей зміни структури в пресових матрицях з нового штампового стопу ХН30ВМЮ (эк40) / В.Я. Грабовський, О.Д. Синюк // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.18

  19. Шевченко А.В. Дослідження залежності між структурою і властивостями сплаву ВР2Т2 / В.С. Вініченко, А.В. Шевченко // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції – Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р., - С.16-17

  20. Орєхова І.Ю. Технологічна підготовка виробництва при впровадженні сталі вкс4 та її хіміко-термічного оброблення / І.М. Лазечний, І.Ю. Орєхова // «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С.15-16

  21. Коваль А.О. Оцінка розподілу вольфраму в розроблених стопах на нікелевій та залізній основах / Глотка О.А.,  А.О. Коваль, Грешта В.Л.// збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.86-88

  22. Семічева К.С. Вплив мікролегувальної добавки ренію на ефективну енергію активації міграції меж зерен у нікелі та залізі з високочистими основами / Ольшанецький В.Є., Степанова Л.П., Семічева К.С.// збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.91-93

  23. Перепелкина М.Н. Механизм повышения пластичности металлокерамических вольфрамовых сплавов при деформации / Виниченко В.С., Перепелкина  М.Н.// збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.98-99

  24. Коваль А.О. Порівняльний аналіз структурно-фазовогои стану феровольфраму та брухту системи W-Ni-Fe / Глотка О.А., Коваль А.О., Грешта В.Л. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск. Нові рішення в сучасних технологіях – Харків: НТУ «ХПІ» –  2012.–№18.–С.95-97.

  25. Перепьолкіна М.М. Про особливості формування комірчастої структури у W-Th дроті при його деформації / Вініченко В.С., Ольшанецький В.Ю., Перепьолкіна М.М.//  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2012.-№1-С.149-152

  26. Перепелкина М.Н. Об оценке использования волоконного наполнителя в процессе разрушения жаропрочного композиционного материала / Винниченко В.С., Перепелкина М.Н., Ольшанецкий В.Е., Штанько П.К. (каф. механики) // Вісник СевНТУ «Механіка, енергетика, екологія. Зб. наук. праць. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. Вип.119.-С.38-43

  27. Давиденко Д.О. Дослідження впливу гафнію на структуру і властивості ливарних жаростійких ливарних нікелевих сплавів / Давиденко Д.О., Гайдук С.В. //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - c. 24-26.

  28. Ивахненко И.Е. Феррито-карбидные сплавы для деталей горнообогатительного оборудования / И.Е. Ивахненко, В.А. Шаломеев //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 23-24.

  29. Радова А.І. Вплив технології ХТО на властивості сталі 13Х3НВМ2Ф /Ралова А.І., І.М. Лазечний //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 26-28.

  30. Мироненко Є.В. Дослідження впливу термічної обробки на структуру та властивості складнолегованих титанових сплавів із СМК структурою / Є.В. Мироненко, О.А. Джуган, В.Ю.Ольшанецький //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 28-29.

  31. Макаренко В.А. Вплив легування на структурні особливості та властивості сталей, що містять 3–8% хрому / В.А. Макаренко, О.В. Климов, О.В. Нестеров //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 29-31.

  32. Огієнко В.М.  Дослідження залежностей між стандартними та експлуатаційними властивостями гарячештампових сталей за допомогою методів математичного моделювання / В.М. Огієнко, В.С. Вініченко //  Науково-практична конференція "Тиждень науки", 17-19 квітня 2015 р.: тези доповідей - с. 31-33.

  33. Ловчикова В.Ю. Пiдвищення ефективності використання легувальних елементів при хто сталі ВКС5 / В.Ю. Ловчикова, І.М. Лазечний, О.В. Лисиця, Г.Г. Трикоз //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 187-189.

  34. Фоміних Д.О. Дослідження впливу технології виробництва на структуру та властивості вольфрамо-торієвих сплавів із застосуванням математичного моделювання / Д.О. Фоміних, В.С. Вініченко, А.С. Лавренко //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 189-191.

  35. Топчиєва К.А. Механічні властивості т жароміцність магнієвого сплаву зі скандієм / К.А. Топчиєва, В.А. Шаломєєв //  Науково-практична конференція "Тиждень науки" 18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 191-192.

  36. Фомічова А.В. Використання титанових порошкових матеріалів різної морфології при виготовленні виробів методами адитивних технологій / О.А. Джуган, А.В. Фомічова, В.Ю. Ольшанецький //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 192-194.

  37. Концур О.О. Удосконалення зміцнювальної термічної обробки нового штампувального сплаву для гарячого пресування металів / О.О. Концур, В.Я. Грабовський //  Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-22 квітня 2016 р.: тези доповідей - с. 194-197.

  38. Долженко Я.В. Дослідження структури і фазового складу покриття пкхн15 на лопатках титанового сплаву ВТ3-1 / Я.В. Долженко, Л.П. Степанова // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 270-272.

  39. Ненароков В.К. Про оптимізацію форми локальних порожнин в шарах порошкових матеріалів під впливом температурно-силових факторів / В.Ю. Ольшанецький, О.А. Джуган, В.К. Ненароков // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 272-274.

  40. Осадча К.О.  Розробка ливарних магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей / В.А. Шаломєєв, К.О. Осадча // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 274-275.

  41. Муль О.О. Особливості фаз різного типу, що використовують для дисперсійного твердіння сталей та сплавів / Муль О.О., В.Я. Грабовський // Науково-практична конференція "Тиждень науки"18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 275-276.

  42. Березкін С.В. Дослідження можливості підвищення властивостей вольмфрамоторієвих сплавів за допомогою математичних моделей / С.В. Березкін, В.С. Вініченко // Науково-практична конференція "Тиждень науки", 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей - с. 276-278.

  43. Степанова, Л.П. Дослідження впливу текстури в покритті на його характеристики [Електронний ресурс] / Л.П.Степанова, студ.гр.ІФ-213м О.В.Пишняк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  44. Ольшанецький, В.Ю. Про конкуренцію кінетик міграції міжзеренних меж у присутності рухомих та нерухомих примежових дрібних частинок надлишкової фази [Електронний ресурс] / В.Ю. Ольшанецький, Ю.І.Кононенко, студ.гр.ІФ-213м Л.В.Овдієнко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  45. Лазечний, І.М. Перетворення аустеніту в цементовних та цементованих конструкційних сталях [Електронний ресурс] / І.М. Лазечний, студ.гр.ІФ-213м К.В. Руденко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  46. Вініченко, В.С. Застосування математичного моделювання при дослідженні змін структури та властивостей композиційного матеріалу системи вольфрам-жароміцний сплав в умовах термоциклювання [Електронний ресурс] / В.С. Вініченко, студ.гр. ІФ-213м Д.А.Степанюк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  47. Грабовський, В.Я. Дослідження знеміцнення пресових матриць з серійних штампових сталей в процесі їх експлуатації [Електронний ресурс] / В. Я. Грабовський,студ.гр. ІФ-213м Д.О.Змієвська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  48. Степанова, Л.П. Дослідження впливу легування на фазовий склад ущільнювальних покриттів, що застосовуються в ГТД [Електронний ресурс] / Л. П. Степанова, студ.гр.ІФ-214 М.О.Тищенко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  49. Ткач, Д. В. Ефективність застосування композиційних матеріалів в конструкціях карданних валів автомобілів [Електронний ресурс] / Д. В.Ткач, студ. гр.ІФ-213м В.В.Школовий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  50. Ткач, Д. В. Підвищення механічних властивостей титанових сплавів гвинтовою екструзією [Електронний ресурс] / Д. В. Ткач, студ. гр.ІФ-214 М.Р.Гордієнко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

  51. Ткач, Д. В. Вплив легування на температурний коефіцієнт лінійного розширення ущільнювальних покриттів [Електронний ресурс] / Д. В. Ткач, студ. гр. ІФ-214 І.К. Соломонов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ,2018. – с.55-55 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

   

  1. Дурягіна З.А., Ольшанецький В.Ю., Кононенко Ю.І. Структурно-енергетичний стан внутрішніх та зовнішніх меж поділу у металевих системах (монографія) // Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 456 с.
  2. Кисельова І.Ю. Вплив структурних факторів на пружно-пластичні властивості феритних сталей / І.Ю. Кисельова, Ю.І. Нагорний, В.Ю. Ольшанецький // Запоріжжя: ЗНТУ 2013 р. – 84 с
  3. Ольшанецкий В.Ю. , Кононенко Ю.И. Об изомерном и кооперативном росте зёрен в металлических системах (монография) /Германия:LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015 -   167 с.
  4. Гайдук С.В. Наукові основи проектування ливарних жароміцних нікелевих сплавів з необхідним комплексом службових властивостей [Текст] / С.В.Гайдук С., Б.Бєліков; Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 — 80 с.
  Номер Найменування роботи Науково-дослідна група або науково-дослідна лабораторія Керівник Замовник Строк виконання
  Початок  Кінець
  2813

  Комплексне дослідження технологічних і службових характеристик модернізованого складу сплаву ЖС3ЛС-М.

   

  Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

  Гайдук С.В.

   

  Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя 05.12. 13 30.06.19
  2815 Розробка складу та технології нанесення багатошарових покриттів на деталі газотурбінних двигунів, що працють в умовах високих температур Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

  Грешта В.Л.

   

  Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя 06.04.15 31.12.19
  2822 Дослідження структури і властивостей металу лопаток зі сплавів ЧС70-ВІ та U-500 Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

  Гайдук С.В.

   

  Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Резонанс ЛТД», м. Запоріжжя 23.01.12 31.12.19
  2818

  Розробка та вдосконалення металевих матеріалів і технологій їх обробки з метою отримання підвищених механічних та службових характеристик.

   

  Розробка нового ливарного зварювального жароміцного корозійностійкого нікелевого сплаву марки ВХ4ЛМ-ВІ (ЗМІ-М7) для виготовлення відповідальних деталей перспективних ГТД і ГТУ

  Науково-дослідна лабораторія підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

   

   

   

   

  НДЛ підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами; матеріалознавства

   

   

   

   

   

  Усі викладачі кафедри «Фізичне матеріалознавство»

   

   

   

   

   

   

  Гайдук С.В.

   

   

   

  ЗНТУ

   

   

   

   

   

   

   

  Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ", м.Запоріжжя

   

   

   

  вересень 2018

   

   

   

   

   

   

  03.01.19.

   

   

   

  червень 2021

   

   

   

   

   

   

  31.03.2020

   

   

   

   

  Сторінки