Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Маркетинг та логістика» ЗНТУ

Кафедра «Маркетинг та логістика» (МЛ)

Рік початку діяльності: 2000

Положення про кафедру

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Лифар Владислава Віталіївна

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

075 – «Маркетинг», освітні програми:

«Маркетинг»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Організація торгівлі та комерційна логістика»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030507 – «Маркетинг» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281 (кафедра), 265 (зав. кафедри)
тел.: +380(61)7698579 (кафедра), +380(61)7698501 (зав. кафедри)
e-mail: kafedra_market@zntu.edu.ua