Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра машин і технології ливарного виробництва

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізична хімія» (для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090101 «Прикладне матеріалознавство») і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 1 / Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 88 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізична хімія» (для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090101 «Прикладне матеріалознавство») і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 2 / Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 75 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальностей 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва») та «Фізична хімія» (для студентів спеціальності 7.090104 «Матеріалознавство в машинобудуванні» / Укладачі: Є.І.Міняйло, В.В.Луньов, Р.С.Біляков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 75 с.
 4. Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» та контрольне завдання для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укладачі: Луньов В.В., Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 52 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 74 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 36 с.
 7. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О., Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.
 9. Методичні вказівки з вивчення дисциплін « Спеціальні методи лиття (обладнання)» і «Спеціальні види лиття (обладнання)» та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» і 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін « Спеціальні методи лиття (обладнання)» і «Спеціальні види лиття (обладнання)» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» і 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.М. Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія металургійних процесів» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 12. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Теорія металургійних процесів» та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, В.В. Луньов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 13. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва» та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.І. Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, В.І. Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 15. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Спеціальні методи лиття», практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» та дипломного проектування для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова, А.А.Шаломєєв. – Запоріжжя, ЗДТУ, 1998. – 48 с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів»; «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 29 с.
 17. Робоча програма, методичні вказівки до теоретичного курсу і завдання на контрольну роботу з дисциплін «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання для підготовки бакалаврів та спеціалістів / Укладачі: В.М.Юзвак, А.В.Пархоменко, В.В.Наумик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 16 с.
 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’яної та паперової оснастки» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладач: Юзвак В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 27 с.
 19. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’янної та паперової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання. Укладач: В.М.Юзвак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
 20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 36 с.
 21. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Дугові сталеплавильні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 39 с.
 22. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Індукційні канальні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34 с.
 23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія збирання та реставрації художніх виробів» для студентів напряму підготовки 6.050402 – Ливарне виробництво (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42 с.
 24. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Технологія формоутворення художніх виробів» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 16 стор.
 25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 40 стор.
 26. Кузовов О.Ф., Петруша Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формування». – ЗНТУ, 2003. – 30 с.
 27. Кузовов О.Ф., Іванов В.Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формувальні суміші». – ЗНТУ, 2006. – 42 с.
 28. Кузовов О.Ф. Технологічні розрахунки. Методичні вказівки до практичних занять і курсового проектування з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2003. – 65 с.
 29. Іванов В.Г., Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2004. – 44 с.
 30. Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗМІ, 1992. – 30 с.
 31. Кузовов О.Ф., Цивірко Е.І. Альбом деталей. Методичні вказівки до індивідуальних занять студентів з фахів 8.090205 і 8.090403. – ЗДТУ, 1994. – 30 с.
 32. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, В.В.Наумик, В.Є.Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 54 с.
 33. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.І.Гонтаренко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя, 2002. – 48 с.
 34. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи ливарної гідравліки» / Укл. Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26 с. Електронна бібліотека ЗНТУ (http://library.zntu.edu.ua).
 35. Методичні вказівки по самостійній роботі студентами по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» /Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.
 36. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія формування відливків» / Укладачі: О.Ф.Кузовов, Е.І.Цивірко – Запоріжжя, ЗНТУ, 1997. – 53 с.
 37. Цивірко Е.І. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія формування відливків», розділ «Гідравлічні процеси» (зошит 1). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 44 с.
 38. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи проектування оснастки» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладачі: Юзвак В.М., Бялік Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 20 с.
 39. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Технологія ливарної форми» для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання та технології ливарного виробництва») та 6.050402 «Ливарне виробництво» (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») всіх форм навчання / Укл.: О.Ф. Кузовов, В.Г. Іванов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 40. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD\CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» та «САПР процесів ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» усіх форм навчання / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська, А.В.Єрофєєв, Ю.О.Зеленюк – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 1 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 42. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 2 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 3 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 44. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Моделювання та оптимізація технологічних систем» і «Теорія технічних систем» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 45. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні види лиття» для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 46. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Сучасні види лиття» для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 47. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 48. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.В.Даніловський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 24 с.
 49. Програма, методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» всіх форм навчання / Укл.: В.В.Даніловський, Р.Я.Петрикіна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 16 с.
 50. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-свердлильного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 11 с.
 51. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями круглошліфувального верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 52. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-фрезерного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 10 с.
 53. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями токарно-гвинторізного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.
 54. Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять та дипломного проектування з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання/ Укладачі – В.І. Мінакова, А.В.Пархоменко, В.О. Федьков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 55. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укладачі: В. І. Мінакова, А. В. Пархоменко, Є.І. Міняйло, В.О. Федьков, Ю.П. Петруша – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 38 с.
 56. Методичні вказівки до виконання конструкторського розділу дипломного проекту і курсового проекту з дисциплін «Обладнання ливарних цехів» і «Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків» для студентів спеціальностей 8.090205 і 8.090403 усіх форм навчання. Частина I. Машини формувального відділення / Укл.: В.І. Гонтаренко, В.В. Кудін, В.Г. Шевченко, В.Т. Кудін, Ю.П. Петруша, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 26 с.
 57. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості у ливарному виробництві» /Укл.: Є.І.Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 40 с.
 58. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 59. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність &alquo;Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 60. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсах «Автоматизація ливарного виробництва» для студентів спеціальності 7.090205 та «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка», «Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків» для спеціальності 7.090403 / Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 158 с.
 61. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни«Металургія сталі»для спеціальності 7.090403/ Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 62. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обладнання ливарних цехів» та виконання контрольних завдань і курсового проекту для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.І.Івахненко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 34 с.
 63. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін «Ливарні сплави і плавка» і «Основи теорії плавки та виробництва виливків» для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» і 6.050402 «Ливарне виробництво» денної форми навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, Є.М.Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 22 с.
 64. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студ. спец. 8.090403 та 8.090205 денної форми навчання / Укл. О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 41 с.
 65. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу» для студентів спеціальності 8.090403 / Укл. В.В.Даніловський, В.В.Луньов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26 с.
 66. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» / Укл.: В.В.Даніловський, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 22 с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних робіт з дисципліни «Нове ливарне обладнання» / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.С.Сидоренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 69 с.
 68. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / Укл.: В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.
 69. Практикум з ливарних сплавів та їх плавки / Укл.: В.В.Луньов, І.Н.Москальов, Київ: Інститут системних досліджень освіти України, 1993.
 70. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Теплоенергетика» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 22 с.
 71. Методичні вказівки до самостійних робіт по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» / Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.
 72. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.М.Юзвак, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 73. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 74. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні процеси виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів» / Укл.: В.Є.Самойлов, Г.А.Бялік. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 78 с.

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ здійснює підготовку спеціалістів і магістрів з двох спеціальностей: «Обладнання і технології ливарного виробництва» і «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів». Заключним етапом підготовки спеціалістів і магістрів є виконання ними випускних кваліфікаційних робіт, на підставі захисту яких ДЕК присвоює кваліфікацію інженера або магістра.

Основна мета виконання випускних кваліфікаційних робіт – завершення підготовки фахівця, а також оцінка його інженерної або магістерської підготовки під час захисту в ДЕК самостійно виконаного проекту або роботи.

Випускна кваліфікаційна робота виконується кожним студентом самостійно. При її виконанні вирішуються задачі систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою роботи.

 

Нормативні посилання

 

Пояснювальні записки до курсових і дипломних проектів виконують згідно:

1. ДСТУ 15-93. Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення і змісту.

2. ДСТУ 3008-85. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

3. ДСТУ 2541-94. Терміни та визначення в ливарному виробництві.

4. ДСТУ 3221-96. Обозначение изделий и конструкторских документов.

5. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справ. Бібліографічний опис. Загальні вимоги й правила складання.

6. СТП 15-11. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових  і дипломних проектів (робіт).

7. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 7.05050202, 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» і 7.05050201, 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», 2011 р..

 

2.5.2 Мета і завдання дипломного проекту (роботи)

 

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ здійснює підготовку спеціалістів і магістрів з двох спеціальностей: «Обладнання і технології ливарного виробництва» і «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів». Заключним етапом підготовки спеціалістів і магістрів є виконання ними випускних кваліфікаційних робіт, на підставі захисту яких ДЕК присвоює кваліфікацію інженера або магістра.

Основна мета виконання випускних кваліфікаційних робіт - завершення підготовки фахівця, а також оцінка його інженерної або магістерської підготовки під час захисту в ДЕК самостійно виконаного проекту або роботи.

Випускна кваліфікаційна робота виконується кожним студентом самостійно. При її виконанні вирішуються задачі систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою роботи.

 

Тематика, зміст, обсяг дипломних проектів (робіт)

 

Теми дипломних проектів (робіт) щорічно визначаються випускаючими  кафедрами, розглядаються радою факультету і затверджуються ректором університету.

Студентам надається право вибирати тему, визначену випускаючою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Випускною кваліфікаційною роботою інженера є дипломний проект, який за своїм змістом може бути:

а) проектом нового ливарного цеху;

б) проектом реструктуризації (розширення, реконструкції І технічного переозброєння) діючого ливарного цеху;

в) проектом нового або реструктуризованого ливарного цеху з дослідною

г)  науково-дослідним проектом.

Дипломний проект повинний бути оригінальним, не будуватися тільки на відтворюванні Існуючих рішень і відомих результатів досліджень, а також наближатися до реального.

Реальний дипломний проект може бути виконано за замовленням підприємств і проектних організацій, або як один з варіантів проектів цехів, конструкцій машин і агрегатів, наукових досліджень, які розробляються & проектних організаціях і закладах, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах. У такому разі є раціональним виконання комплексних дипломних проектів студентами як однієї, так і декількох спеціальностей, у тому числі й інших профілюючих кафедр. Комплексними вважаються проекти, які виконуються групою у складі не менше трьох студентів. Під час виконання комплексних дипломних проектів кожен студент мас свою тему як частину загального проекту і розробляє більш детально, ніж у звичайному проекті, одне з питань комплексної проблеми.

Зміст дипломних проектів і обсяги окремих частин пояснювальної записки і графічної частини наведено у таблицях 1 і 2. Структура і обсяг магістерських робіт, що рекомендуються, наведені у таблиці 3.

 

Структурна схема ПЗ

Подпись: Структурна схема ПЗ 

Таблиця 1 –Перелік і орієнтовний обсяг розділів (частин) дипломних проектів

Частини дипломного проекту

Обсяг, арк.

Розрахунково-пояснювальна записка

 

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломний проект1)

1

Реферат

1

Зміст

2-3

Вступ

2-3

І. Загальна частина

25-30

2. Енергетична частина

5-8

3. Будівельна частина

5-8

4. Технологічна частина

10-15

5. Конструкторська частина

10-15

6. Науково-дослідна частина

5-10

7. Охорона праці і навколишнього середовища

7-8

8. Заходи з цивільної оборони

5-8

9. Організаційно-економічна частина

10-12

Висновки

1-2

Перелік посилань

2-5

 

2-5

 

 

Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки, стор. ф.А4

100-135

 

 

Графічна частина

 

1. План розташування обладнання і перерізи цеху

1-3

2. Технологічна частина

3-4

3. Конструкторська частина

3-4

4. Науково-дослідна частина 2)

1-2

 

 

Загальний обсяг графічної частини, листи ф. А1

8-12

 

Примітка: 1) Цей аркуш відповідає двом сторінкам і нумерується з обох боків. 2) Наявність розділу визначається керівником


Таблиця 2 – Перелік і орієнтований обсяг розділів (частин) науково-дослідних дипломних проектів

 

Частини дипломного проекту

Обсяг, арк.

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломний проект

1

Реферат

1

Зміст

1-2

Вступ

1-2

1. Стан питання і завдання дослідження

20-25

2. Матеріали і методика досліджень

5-12

3. Теоретичні і експериментальні дослідження

15-20

4. Охорона праці і навколишнього середовища

5-10

5. Організаційно-економічна частина

5-10

Висновки, рекомендації

3-5

Перелік посилань

2-3

Додатки

1-5

Загальний обсяг пояснювальної записки, стор. ф. А4

60-95

Графічна чистина

 

Таблиці, графіки, ілюстрації, креслення науково-дослідних установок. Загальний обсяг графічної частини, листи ф, АІ

8-10

 

Таблиця 3 – Перелік і орієнтований обсяг розділів (частин дипломних робіт магістрів

 

Розділи дипломної роботи

Обсяг, арк.

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломну роботу

1

Реферат

1

Зміст

 

Вступ

2-3

1. Аналіз наукової інформації і стан проблеми

15-20

2. Обґрунтування дослідження та його методика

5-10

3. Результати дослідження та їх обговорення

10-20

4. Екологічні аспекти проблеми, що вивчається

4-8

5. Охорона праці при проведенні дослідження

5-10

6. Потенційна економічна ефективність дослідження

5-10

Висновки та рекомендації

1-2

Перелік посилань

2-3

Додатки

1-5

Графічний матеріал

3-5

Загальний обсяг роботи, стор. ф. А4

60-100

Приклад оформлення завдання на дипломний проект (роботу)

Форма  №  У – 9.01 *

Затв. наказом  Мінвузу  УРСР

від  3  серпня  1984  р.  № 253

            ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

(назва  вузу)

Факультет                 інженерно-фізичний                 Кафедра      М і ТЛВ             

Спеціальність  7.05050202 “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”

Затверджую:

Зав. кафедрою          М і ТЛВ  

                     проф.Луньов В.В.

“          ”                         2011 р.

З А В Д А Н Н Я

на дипломний проект (роботу) студентові

                                                 Іжаку Володимиру Миколайовичу                        

 (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи): Цех сталевого литва металургійного комбінату з випуском 30000 т виливків на рік                                                                                                                                                                                                                                              

затверджена наказом по університету від “                     ”                        2011 р.  №               

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):                     24  травня  2011 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи):         Потужність цеху – 30000 т виливків на рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

         Загальна частина, енергетична, будівельна, технологічна, конструкторська, організаційно-економічна частини, охорона праці та техніка безпеки, охорона навколишнього середовища                                                                                                                                                      

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

         План розташування обладнання – 1 аркуш                                        

         Технологічний розділ – 4 аркуші                                                                  

         Конструкторський розділ – 4 аркуші                                                  

                                                                                                                         

*  Відповідає  формі  №  24  наказу  Мінвузу  СРСР  від  6  квітня  1983  р.  №  429

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання

прийняв

Загальний

проф. Гонтаренко В.І.

 

 

Економічний

ст. викл. Авдієнко В.І.

 

 

Охорона праці

доц. Дуднік Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання:                                                                                                  

Керівник                                                                                      

(підпис)

Завдання прийняв до виконання                                              

(підпис)

К А Л Е н д а р н и й   п л а н

Поз.

Назва етапів дипломного

проекту (роботи)

Термін виконання етапів

проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент – дипломник                                                   

(підпис)

Керівник проекту                                                                     

(підпис)

 

Приклад оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ЗАПОРІЗЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

До захисту допущений

 

Зав. кафедрою    МіТЛВ  

 

_____________ В.В.Луньов

 

«____»_____________2011р.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

             ЦЕХ СТАЛЕВОГО ЛИТВА МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ               

                            З ВИПУСКОМ 30000 Т ВИЛИВКІВ НА РІК                     

 

 

 

Розробив

ст. гр. Із-116                                                                  В.М.Їжак                  

 

Керівник, к.т.н., професор                                           В.І.Гонтаренко         

 

Консультанти:

 

з економіки         , к.т.н., доцент                                            В.І.Авдієнко               

 

з охорони праці та безпеки

в надзвичайних ситуаціях,

к.т.н., доцент                                                                 Г.І.Дуднік                   

 

 

Нормоконтролер:       

д.т.н., професор                                                            Е.І.Цивірко                                                               

 

 

2011 р.

 

2.5.3 Особливості оформлення комплектів документів на процеси лиття

 

Серед технологічних методів, які застосовуються в машино- і приборобудуванні для виготовлення або ремонту виробів та їх складових частин процес лиття відносять до технологічно складним. В свою чергу, комплекти документів на процеси лиття відрізняються підвищеною інформативністю, яка відображає комплексні дані по витраті матеріалів на відливку з урахуванням технологічних і виробничих втрат, докладні дані по засобам технологічного оснащення з врахуванням не тільки  їх позначень, але і по розмірним  характеристикам, їх масі, а також дані по технологічним режимам. Технологічні процеси лиття  мають комплексну направленість і можуть містити дані по виготовленню відливок, приготуванню розплаву з рідкого металу і зачистки відливок. По суті виконання, процеси лиття відносяться до небезпечних, так як зв’язані з великими масами рідкого металу і технологічною оснасткою. Висока температура рідкого металу, виділення газів при заливці металу в форми і дисперсійного пилу при вибивці відливок з опок та інші фактори негативно впливають на здоров’я виконавців і навколишнє середовище.

Перераховані умови праці вимагають розробників комплектів документів на процеси лиття дуже ретельно відноситись до процедур, пов’язаних з їх виконанням і оформленням.

Відповідні правила оформлення комплектів документів на процеси лиття знайшли відображення в ГОСТ 3.1401-85 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья».

 

2.5.4 Оформлення технологічної документації

 

Оформлення технологічної документації проводиться по вимогам ЕСТД.

ГОСТ 3.1401-85 «Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья (литье в песчаные формы, в оболочковые формы, в кокиль, по выплавляемым моделям, литье под давлением, электрошлаковое литье, процесс изготовления стержней)».

ГОСТ 3.1125-88 «Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок».

ГОСТ 3.1707-84 «Правила записи операций и переходов. Литье».

ГОСТ 3.1118-82 «Содержание операций литья».

Пояснювальні записки до курсових і дипломних проектів виконують згідно:

 1. ДСТУ 15-93. Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення і змісту.
 2. ДСТУ 3008-85. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
 3. ДСТУ 2541-94. Терміни та визначення в ливарному виробництві.
 4. ДСТУ 3221-96. Обозначение изделий и конструкторских документов.
 5. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справ. Бібліографічний опис. Загальні вимоги й правила складання.
 6. СТП 15-11. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів (робіт).
 7. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 7.05050202, 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» і 7.05050201, 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», 2011 р.

Наукова школа: "Ливарне виробництво"

У 1947 р. на кафедрі була створена проф. Шульте Ю.А. наукова школа у галузі ливарного виробництва чорних та кольорових металів, яка плідно працює і сьогодні. Головний напрямок школи: дослідження комплексного впливу природи морфології, топографії неметалевих вкраплень та структури металевої матриці на формування фізико-механічних властивостей широкого спектру сталей та сплавів. Кращі творчі традиції цієї школи продовжують її учні, які уславлюють своїх вчителів. Її високий рівень дозволив виконати та успішно захистити в різні часи докторські дисертації Шульте Ю.А. (1954 р.), Гаревському І.О. (1973 р.), Волчку І.П. (1979 р.), Луньову В.В. (1984 р.), Цивірку Е.І. (1989 р.). З 1956 р. на кафедрі активно працює аспірантура за трьома спеціальностями: 1) «Ливарне виробництво»; 2) «Металургія чорних металів»; 3) «Матеріалознавство». Під керівництвом професорів Шульте Ю.А., Гаревських І.О., Луньова В.В., Волчка І.П., Цивірка Е.І., Сперанського Б.С. було успішно захищено більше 80 кандидатських дисертацій. Кожен рік аспірантура кафедри поповнюється 2-4 аспірантами, які заздалегідь проходять навчання в магістратурі. Щороку в аспірантурі навчається 7-10 аспірантів.

В 1966-1985 роках на кафедрі плідно працювала галузева лабораторія «Холодостійких та зносостійких сталей та сплавів» Міністерства кольорової металургії СРСР. Географія науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів була дуже широкою (від Крайньої Півночі   Норильськ до Казахстану; від далекого сходу – Магадан до Прибалтики й Заходу України). За роки свого існування лабораторія внесла значний внесок в розвиток кольорової металургії та стала базою підготовки висококваліфікованих фахівців.

Тематика НДЛ скорегована відповідно до головного наукового напрямку кафедри і представлена, в основному, фундаментальними розробками.

З 1959 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів; 05.16.04 – Ливарне виробництво. Науковими керівниками аспірантів вищеозначених спеціальностей є д-р техн. наук, професор В.В.Луньов, д-р техн. наук, професор Е.І.Цивірко, д-р техн. наук, професор В.В.Наумик. Під їх керівництвом аспірантами виконуються дослідження в напрямі підвищення комплексу фізико-механічних властивостей і експлуатаційного ресурсу металевих виробів із різноманітних сплавів на основі заліза і кольорових металів, розробляються теоретичні положення і технічні засоби по удосконаленню технологічних процесів металургійного і ливарного виробництва.

Кафедра «Машини та технологія ливарного виробництва» з 1976 року до теперішнього часу є організатором проведення спочатку республіканської, а потім міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» в м. Запоріжжі, ЗНТУ, в якій беруть участь представники Росії, Білорусі, Німеччини, Польші та інші.

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МіТЛВ) має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри. Основним науковим напрямком діяльності кафедри є вивчення природи, закономірностей механізму утворення неметалевих вкраплень, розробка теоретичних і практичних основ їх управління в сплавах із чорних та кольорових металів, отриманих як традиційними, так і спеціальними способами плавлення. Ступінь чистоти металу по неметалевим вкрапленням є визначальним фактором при  одержанні конкурентоспроможних виробів із ливарних і деформованих сплавів. Фундаментальні та прикладні дослідження з даного наукового напрямку виконуються під керівництвом д-ра техн. наук, професора, зав. кафедри  МіТЛВ В.В.Луньова, доктора технічних наук, професора Е.І.Цивірка.

До основних наукових досягнень кафедри слід віднести цикл робіт по підвищенню якості турбінних лопаток для авіабудування, відновлення деталей методом електрошлакової технології для транспортного машинобудування.

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри зосереджені на:

 1. Дослідженні впливу неметалевих включень на формування фізико-механічних властивостей сталей і сплавів.
 2. Розробці технології виплавки різних марок сталей і сплавів.
 3. Розробці економнолегованих сталей і сплавів з підвищеною зносостійкістю.
 4. Впливу зовнішніх факторів (модифікування, тепловідвіду тощо) на якість сталей та сплавів. Кафедра проводить і успішно виконує певний обсяг НДР за господарчими договорами, як з провідними підприємствами Запоріжжя, так і України (ВАТ «Мотор Січ», Полтавський ГЗК, ВАТ «Запоріжсталь» тощо) обсягом близько 190 тис. грн. на рік та держбюджету – з обсягом фінансування 70 тис. грн. на рік. У науково-дослідному підрозділі  кафедри в різні роки було задіяно до 26 чоловік, в тому числі 6 кандидатів технічних наук.

 

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Основні публікації за останні 5 років

1

2

3

1

Луньов

Валентин

Васильович

1. Наумик В.В. Разработка рациональной экологически безопасной технологии переработки отходов меди и сплавов на её основе. / В.В.Наумик, Г.А.Бялик, С.И.Адамчук, В.В.Лунёв // Теория и практика металлургии. – 2007, № 6  - С.13 - 20.

2. Петруша Ю.П. О трансформации неметаллических включений в процессе электрошлаковой наплавки / Петруша Ю.П., Лунёв В.В., Пирожкова В.П., Парахневич Е.Н. // Теория и практика металлургии. – Днепропетровск: НМетАУ, 2007. - № 2-3. – С.19-24.

3. Лунев В.В. Условия образования нитридов в конструкционной стали / В.В.Лунев, А.Н.Улитенко, О.В.Иващенко // Оборудование и инструмент. – Харьков, 2008. - №2. – С.98-100.

4. Івченко З.А. Изготовление фасонных отливок и расходуемых электродов из титановых сплавов для авиадвигателей / З.А.Ивченко, В.В.Лунев // МиТОМ, 2008. - №1. – С.33-36

5. Пирожкова В.П. Трансформация микроструктуры и неметаллических включений в металле, наплавленном электрошлаковым способом / В.П.Пирожкова, Н.М.Бурова, Л.К.Чеботарь, В.В.Лунёв, Е.Н.Парахневич // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – Харьков. Технологический Центр. – 2009. – 2/1(38). – С.45-49.

6. Иванов В.Г. Технологические особенности производства серого чугуна для монтажа подовых секций алюминиевых электролизеров / В.Г.Иванов, В.Н.Сажнев, В.В.Лунёв // «Вісник Донбаської Державної машинобудівної Академії», 2009. - №1(15). – С.151-155.

7. Лунёв В.В. Природа модификаторов, неметаллические включения и фізико-механические свойства // Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 22-25 вересня 2009. – С.9-12.

8. Луньов В.В. Раціоналізація режимів охолодження сталевих заготовок / В.В.Луньов, О.М.Улітенко, Н.О.Євсєєва // Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 22-25 вересня 2009. – С.69-71.

9. Петруша Ю.П. Электрошлаковая наплавка – восстановление деталей, часто выходящих из строя / Ю.П. Петруша, В.П. Пирожкова, Е.Н. Парахневич, В.В. Лунев, Л.К. Чеботарь, Н. М. Бурова // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2010. - № 2. – С. 99 – 101.

10. Ивченко З.А. Исследование свойств отливок, залитых электродами второго переплава / З.А.Ивченко, В.В.Лунёв  // Тезисы докладов VI Междунар. научно-практич. выставки конфер. «Литье 2010» 21-23 апреля. –  Запорожье, Запорожская торгово-промышленная палата. С.66-67.

2

Цивірко

Едуард

Іванович

 

1. Спосіб отримання пустотілих виливків жароміцних сплавів на основі нікелю. / Цивірко Е.І., Педаш О.О., Жеманюк П.Д., Педаш О.Ф. Патент на корисну модель, Україна, № 48858, бюл. №7 , 2010 р.

2. Склад та структура іоноплазмових покриттів з Ti-Al-Y сплавів / Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Междунар. сб. научных трудов. – Донецк: ДонНТУ, 2010.–вып.39.-С.52-60.

3. Влияние элементов IV подгруппы периодической системы Д.И.Менде-леева на структуру и свойства сплава МЛ-5 / Цивирко Э.И., Шаломеев В.А. // Вестник двигателестроения, 2010, №1, С.146-152.

4. Спосіб отримання пустотілих виливків з жароміцних сплавів на основі нікелю / Цивірко Е.І., Педаш О.О., Жеманюк П.Д., Педаш О.Д. // Патент на корисну модель, Україна, №48858, бюл. №7, 2010р.

5. Цивирко Э.И.  Модифицирование наночастицами Ti(C,N) отливок деталей из сплава ЖС3ДК-ВИ с пониженным содержанием углерода / Цивирко Э.И., Лысенко Н.А., Клочихин В.В. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010. - №3/2(45), С.42-44.

6. Цивирко Э.И. Поверхностное натяжение, структура и свойства литых жаропрочных никелевых сплавов / Цивирко Э.И., Самойлов Ю.В., Самойлов А.Е. // Вестник двигателестроения, 2010, №1, С.108-114.

3

Гонтаренко

Володимир

Іванович

1. Анализ эффективности автоматической системы распределения формовочной смеси по бункерам // Міжнар. наук.-техн. конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», 2006.

2. Бялик Г.А.  Прогнозирование прочностных свойств металлических материалов при повышенных температурах  /. Бялик Г.А., Гонтаренко В.И.  // Вісник двигунобудування, №4, 2006.

3. Бялик Г.А.  Прогнозирование  целесообразности замены традиционных литейных сплавов более совершенными при изготовлении деталей машин для транспортных средств / Бялик Г.А., Гонтаренко В.И., Бажмина Э.И. // Вести двигателестроения, № 2, 2008, Запорожье, ОАО «Мотор-Сич», С.178-179.

4. Совершенствование методики испытаний металлов на малоцикловую усталость: Зб. матер. Конф. «Прогрессивные технологи и жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок», г.Алушта, 14-19 сентября, 2009.

5. Анализ литейных технологий получения высококачественных заготовок из отходов кремния /Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах. Збірник наук. праць конф. 22-25 вересня 2009р. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2009р

 

4

Самойлов

Вадим

Єфремович

1. Самойлов Ю.В. Поверхностное натяжение расплава и структура никелевых сплавов / Самойлов Ю.В., Цивирко Э.И., Самойлов В.Е., Кудин В.В. // Нові матеріали і технології в металургіїї та машинобудуванні. – 2008. - №1. – С.47-51.

2. Фільтраційне модифікування магнієвих сплавів : Металургія. Зб. наук. праць. – 2008. - №17. – С.59-66.

3. Кудин В.В. Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов / Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т., Цивирко Э.И., Сажнев В.Н.// Вестник двигателестроения. – 2008. - №1. – С.151-154.

4. Макроструктура олова як елемент захисно-декоративної обробки поверхні виробів із сплавів на основі заліза: Зб. матер. ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.123-125.

5. Цивирко Э.И. Поверхностное натяжение, структура и свойства литых жаропрочных никелевых сплавов / Цивирко Э.И., Самойлов Ю.В., Самойлов А.Е. // Вестник двигателестроения, 2010, №1, С.108-114.

6. Методична розробка актуальної проблеми рафінування магнійового сплаву МЛ-5 методом  фільтрування: Зб. матер. ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». - Запоріжжя, ЗНТУ, 2006. – С.173-175.

5

Кудін

Вадим

Валерійович

1. Технология производства отливок из сплава ЖС6У-ВИ // Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии: Тез. Докл. Межд. научно-техн. Конф. молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли.– Алушта: ОАО ”Мотор Сич”.–2007.–С. 241-243.

2. Кудин В.В. Влияние металлургических и технологических факторов на долговечность литых деталей из высокомарганцевой стали / Кудин В.В., Сажнев В.Н., Кудин В.Т. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – 2007. – №4. – С. 35-38.

3. Кудін В.Т. Вплив концентрації напружень на фізико-механічні властивості відливків із високомарганцевої сталі  / Кудин В.В., Сажнев В.Н., Кудин В.Т. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2007. – №1. – С. 82-84.

4. Кудин В.В. Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов  / Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т., Цивирко Э.И., Сажнев В.Н.  // Вісник двигунобудування. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – №1. – С. 143-146.

5. Самойлов Ю.В. Поверхностное натяжение расплава и структура никелевых сплавов / Самойлов Ю.В., Цивирко Э.И., Самойлов В.Е., Кудин В.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – №1. – С. 47-51.

6. Кудин В.В.  Технология производства отливок из никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ/ Иванов В.Г., Цивирко Э.И.  // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка мат. XI Міжн. наук.-техн. конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – С. 44 – 46.

6

Іванов

Валерій

Григорович

1. Иванов В.Г. Технологические особенности производства серого чугуна для монтажа подовых секций алюминиевых электролизеров / Иванов В.Г., Сажнев В.Н.. Лунев В.В. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – 2009. - №1 (15) – С.151 – 155.

2  Иванов В.Г. Причины низкой эксплуатационной стой кости изложниц из модифицированого чугуна / В.Г.Иванов, В.П.Пирожкова, В.В. Лунев, Н.М. Бурова // Теория и практика металлургии. – 2006. - №1-2. – С. 13-20.

3. Иванов В.Г. Повышение эксплуатационной стойкости чугунных изложниц для колесной стали / В.Г. Иванов, В.Н. Сажнев, А.В. Дейнега, В.Т. Кудин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Технологии машиностроения.– 2007.– №4/1.–С. 69– 73.

4. Иванов В.Г. Повышение качества монтажа подовых секций алюминиевых электролизеров / В.Г. Иванов, В.Н. Сажнев, В.В. Лунев// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. - №1. – С.51 – 55.

7

Мінакова

Віра

Іванівна

1. Металлографический анализ стали 110Г13Л:  Зб. матер. ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». – Запоріжжя, 2006р. – С.85-87.

2. Минакова В.И. Повышение качества стали для литих деталей горнометаллургического оборудования / Минакова В.И., Федьков А.В., Федьков В.А. // «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», ЗНТУ, №1, 2007 р. – С.93-96.

3. Минакова В.И. Влияние модифицирования на свойства среднеуглеродистых и низколегированных сталей / Минакова В.И., Федьков В.А., Федьков Г.А. // «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», ЗНТУ, №1, 2007 р. – С.147-149.

4. Спосіб глибокої десульфурації на основі заліза в індукційних печах з основною футеровкою. Патент на корисну модель № 27406 зареєстровано в Державному реєстрі патентів в Україні на корисні моделі 25 жовтня 2007 р.

5. Лита зносостійка сталь. Патент на корисну модель № 28077 зареєстровано в Державному реєстрі патентів в Україні на корисні моделі 26.11.2007р.

6. Коррозионная стойкость стали 35Х06СЛ: Зб. матер. ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах».–Запоріжжя, 2009р.–С.71-72.

7. Способы снижения серы в индукционных печах с основной футеровкой:  Зб. матер. ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах».–Запоріжжя, 2009р.–С.110-112.

8. Пирожкова В.П. Механизм образования неметаллических включений в зонах сплавления биметаллических заготовок / В.П. Пирожкова., Л.К. Чеботарь, Н.М.Бурова, В.В.Лунев, В.И. Минакова // Збірка матер. ХІІ Міжнар. н-техн. конф. 6-8 жовтня 2010 «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення надійності та довговіч-ності виробів». – Запо-ріжжя: ЗНТУ. – С.72-74.

8

Кузовов

Олексій

Федорович

1. Анализ некоторых инженерных методом расчетов прибылей: Зб. наук. праць ХI Міжн. наук.-техн.конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 2006. – С.71-73.

2. Тепловая симметрия в литейной технологии: Зб. наук.праць ХIІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 2009.

3. Совершенствование технологичности отливок:  Зб. наук.праць ХIІ Міжн. науково-техн. конф.«Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 2009.

4. Протипригарна паста. Патент України на корисну модель, № 46093, 10.12.2009р.

5. Похибки у технологічних розрахунках:  Збірник наукових праць ХIІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 2009.

6. Суміш для наливної формовки художніх виливків. Патент на корисну модель № 47172, 2010.

9

Пархоменко

Андрій

Валентинович

1. Лунев В.В. Сталеплавильне виробництво / Луньов В.В., Пархоменко А.В., Іванов В.Г., Наумик В.В/ педагогічний програмний засіб для професійно-технічних навчальних закладів. - Харків: “Компанія Сміт”, 2006р. (видан-ня з грифом МОН України.).

2. Використання комп’ютерних технологій при моделюванні процесів ливарного виробництва:  матеріали XI міжнародної науково-техн.конф. “Немета-леві вкраплення і гази у ливарних сплавах”.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2006р.

3. Сучасні технології навчання – інструмент для організації самостійної роботи студентів:  матеріали IV Міжн. конф. «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання». – Київ: ДУІКТ, 2007р.

4. Шаломєєв В.А. Оптимізація хімічного складу магнієвого сплаву МЛ-5 для відповідного лиття / Шаломєєв В.А., Пархоменко А.В. // «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», ЗНТУ, Запоріжжя.–2008, №2. – С.28-32

5. Шаломєєв В.А. Оптимизация химического состава жаропрочного сплава Мл-10 для авиационного литья / Шаломєєв В.А., Пархоменко А.В. // Вестник двигателестроения, 2009, №1, С.129-133

6. Улучшение свойств магниевых сплавов для авиастроения с использованием математических методов / Пархоменко А.В., Шаломеев В.А. // Восточно-Евро-пейский журнал передовых технологий.– Харьков.– 2009.–3/1(39).– С.45-51.

7. Ливарний сплав на основі магнію / Шаломєєв В.А., Лукінов В.В., Лисенко Н.О., Пархоменко А.В. Патент України (на корисну модель), UA №39358  МПК (2009); С22 С 23/00, з пріоритетом   від  25.02.2009, Бюл. №4, 2009р.

 

10

Наумик

Валерій

Владиленович

1. Наумик, В.В. Влияние кратности переплава на теплофизические свойства и некоторые качественные показатели алюминиевых литейных сплавов [Текст] / В.В.Наумик // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровс: НМетАУ, 2007. - №6. – С.24-29.

2. Наумик, В.В. Перспективы использования возврата при получении качественных отливок с управляемой кристаллизацией [Текст] / В.В.Наумик, Э.И.Цивирко, В.В.Лунёв // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -  2008, №1. – С.37-43.

3. Наумик В.В. Одержання заготівок для вкладишів підшипників ковзання із олов’янистої бронзи методом безперервного лиття / Наумик В.В., Бялік Г.А., Адамчук С.І., Самойлов В.Є. // Вісник донбаської державної машинобудівної академії. – 2010. – № 3. – С. 202 – 207.

4. Наумик В.В. Получение качественных отливок методом высокоскоростной направленной кристаллизации на установках типа УВНК-8П. / В.В. Наумик // Вісник двигунобудування. – 2010. – № 1. – С. 104 – 107.

5. Наумик В.В. Разработка оптимального режима прерывистой вытяжки при получении качественных цельнолитых заготовок из оловянной бронзы / Наумик В.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.–2010.–№ 1.–С.99-103 103.

6. Зеленюк А.Н. Использование технологического возврата при производстве отливок из жаропрочного никелевого сплава ВЖЛ12Э-ВИ / А.Н.Зеленюк, В.В.Наумик, А.В.Елькин // Вестник ДГМА. – 2011. – № 1 (22). – С. 198 – 202.

7. Елькин А.В. Использование 100 % технологического возврата при литье деталей газотурбинных двигателей / А.В.Елькин, В.В.Наумик, А.Н.Зеленюк // Металл и литье Украины. – 2011. – № 7 (218). – С. 38 – 41.

11

Міняйло

Євгеній

Іванович

1. Термодинамічне дослідження взаємодії кальція з компонентами сталі 110Г13Л: Зб. матер. ХІ наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, ЗНТУ, 2006. – С.183-184.

2. Вплив вмісту сірки і марганцю на утворення гарячих тріщин в виливках: Зб. матер. ХІ наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, ЗНТУ, 2006. – С.184-185.

3. Використання термодинамічних розрахунків для пророкування поведінки РЗМ в сталі: Зб. матер. ХІ науково-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, ЗНТУ, 2006. – С.186.

4.  Шляхи підвищення властивостей вуглецевих і марганцевих ливарних сталей: Зб. матер. ХІІ Міжн. науково-техн. конф., 22-25 вересня 2009, Запоріжжя, ЗНТУ, 2009. – С.79-81.

5. Удосконалення технології виробництва сталі для футеровочних елементів млинів безшарового помелу руди: Зб. матер.ХІІ Міжн. науково-техн. конф., 22-25 вересня 2009, Запоріжжя, ЗНТУ, 2009. – С.82-84.

 

12

Парахнєвич

Євген

Миколайович

1. Трансформация микроструктуры и неметаллических включений в металле, наплавленном электрошлаковым методом / В.П. Пирожкова, Н.М. Бурова, Л.К. Чеботарь, В.В. Лунев, Е.Н. Парахневич // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. - № 2. – С. 45 – 49.

2. Парахневич Е.Н. Определение загрязненности металла по Бауману / Е.Н. Парахневич // Титан – 2008: производство и применение: I междунар. науч.-техн. конф., 1 – 2 октября 2008 г.: тезисы докл. – Запорожье, 2008. – С. 115.

3. Розподіл неметалевих вкраплень при електрошлаковому наплавленні однорідних сталей / Є.М .Парахнєвич, В.В. Луньов, Ю.П. Петруша. - зб. наук. праць за матеріалами ХІ міжнар. наук.-техн. конф., 8 - 10 жовтня 2008 р., / відп. ред. Коваль А.Д. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 96 – 97.

4. Определение объемного процента неметаллических включений в зоне сплавления / Е.Н. Парахневич. - зб. наук. праць за матеріалами ХII міжнар. наук.- техн. конф., 22 – 25 вересня 2009 р., / відп. ред. Луньов В.В. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2009. – С. 67 – 69.

5.Петруша Ю.П. Электрошлаковая наплавка – восстановление деталей, часто выходящих из строя / Ю.П. Петруша, В.П. Пирожкова, Е.Н. Парахневич, В.В. Лунев, Л.К. Чеботарь, Н. М. Бурова // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2010. - № 2. – С. 99 – 101.

13

Самойлов

Юрій

Вадимович

1.  Фільтраційне модифікування магнієвих сплавів: Металургія: Зб. наук. праць: ЗДІА. – 2008. – Вип.17. – С.59-66.

2. Самойлов Ю.В. Поверхностное натяжение расплава и структура никелевых сплавов / Самойлов Ю.В., Самойлов В.Е., Цивирко Э.И., Кудин В.В.  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. - №1. – С.47-51.

14

Івахненко

Євген

Іванович

1. Луньов В.В. Зносостійкість деталей при високих температурах / Луньов В.В., Івахненко Є.І. // Зносостійкі сплави, відновлення та зміцнення деталей машин, Вид-во «Мотор-Січ», Запоріжжя, 2006 – С.200-208.

2. Структурные составляющие феррито-карбидных сплавов: Труды конф. «Неметаллические включения и газы в сплавах», Запорожье, 2006. – С.99-100.

3. Ивахненко Е.И. Исследование феррито-карбидных сплавов / Ивахненко Е.И.  // Ж. «Нові конструкційні матеріали і стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності», Запоріжжя, 2006. – С.118-120.

15

Голтвяниця

Володимир

Сергійович

1. Голтвяница В.С. Модифицирование бором литых титан-алюминиевых сплавов / В.С.Голтвяница, О.И.Баньковский, Э.И.Цивирко, С.К.Голтвяница // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009.-№1.-С.66-68.

2. Перенесення катодного матеріалу в процесі вакуумно-дугового формування покриттів / І.І.Аксьонов, В.А.Білоус, С.К.Голтвяниця, В.С.Голтвяниця і ін.. // Вопросы атомной науки и техники.-2009.-№2.-С.181184.

3. Структура и свойства покритий из Ti, Ti36Al, Ti/Al, полученных способом вакуумно-дугового испарения / А.В.Демчишин, В.С.Голтвяница, С.К.Голтвяница, Л.Д.Кулак, О.А.Токарев, Г.А.Автономов // Современная электрометаллургия.-2009.-№2(95).-С.42-47.

4. Твердые покрытия Ti-Al-N, осажденные из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы / В.А.Белоус, В.В.Васильев, А.А.Лучанинов, В.С.Голтвяница и др.. – 2009. - №3.- С.216-222.

5. Качество литых заготовок из интерметаллидных сплавов TiAl, полученных электронно-лучевой плавкой / Н.И.Левицкий, В.И.Мирошниченко, Т.В.Лапшук, Е.А.Матвиец, В.С.Голтвяница, С.К.Голтвяница // Процессы литья. – 2009. - №6. – С.33-37.

 

16

Бялік

Гаррі

Абрамович

1. Наумик В.В. Разработка рациональной экологически безопасной технологи переработки отходов меди и сплавов на ее основе / Наумик В.В., Бялик Г.А., Адамчук С.И., Лунев В.В. // Ж. Теория и практика металлургии. - Днепропетровск, ИМетАУ, 2007. - №6. – С.24-29.

2. К проблеме экологии космоса. Переработка космического лома на околоземной орбите:  Х Міжнародна науково-практична конф. «Людина і космос»: Зб. тез. Дніпропетровськ: 2008.– С.359.

3. Наумик В.В. Ускоренный метод испытания антифрикционных материалов на износ/ Наумик В.В., Бялик Г.А.  // Вести двигателестроения, № 2, 2008, Запорожье, ОАО «Мотор-Сич», С.124-127.

4. Бялик Г.А.  Прогнозирование  целесообразности замены традиционных литейных сплавов более совершенными при изготовлении деталей машин для транспортных средств / Бялик Г.А., Гонтаренко В.И., Бажмина Э.И. // Вести двигателестроения, № 2, 2008, Запорожье, ОАО «Мотор-Сич», С.178-179.

5. Спосіб рафінування розплаву брухту міді. Бялік Г.А.,Адамчук С.І., Луньов В.В.., Наумик В.В, Омельченко О.С. Патент України на корисну модель  №24175 МПК (2007.01) С22В9/04 Видано 25.06.2007, Бюл. №9, 2007 р.).

 

17

Петруша

Юрій

Петрович

1. Методика выявления зоны сплавления при соединении металлов и сплавов электрошлаковым методом / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: Зб. матер. ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. - Запоріжжя: ЗНТУ, 19-22 вересня, 2006. – С.11-13.

2. Петруша Ю.П. О трансформации неметаллических включений в процессе электрошлаковой наплавки / Петруша Ю.П., Лунев В.В., Пирожкова В.П. и др. // Теория и практика металлургии. – Днепропетровск: НМетАУ, 2007. - №2-3. – С.19-24.

3. Петруша Ю.П. Методика выявления зоны сплавления при электрошлаковой выплавке / Петруша Ю.П., Парахневич Е.Н., Лунев В.В. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2007. - №5/1. – С.66-68.

18

Сажнєв

Володимир

Миколайович

1. Кудин В.В. Влияние металлургических и технологических факторов на  долговечность литых деталей из высокомарганцевой стали / Кудин В.В., Сажнев В.Н., Кудин В.Т. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Дныпропетровськ: НМетАУ. – 2007. - №4. – С.35-38.

2. Кудін В.Т Вплив концентрації напружень на фізико-механічні властивості відливків із високо марганцевої сталі / Кудін В.Т., Сажнєв В.М., Кудін В.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя: ЗНТУ. – 2007. - №1. – С.82-84.

3. Кудин В.В.  Совершенствование технологии производства отливок из жаропрочных никелевых сплавов/ Кудин В.В., Самойлов В.Е., Кудин В.Т. // Вісник двигунобудування. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. - №1. – С.143-146.

4. Получение синтетического чугуна с использованием вторичных материалов:  Зб. матеріалів ХІІ Міжнародної наук.-техн. конф., 22-25 вересня 2009, Запоріжжя, ЗНТУ, 2009. – С.108-109.

5. Иванов В.Г. Технологические особенности  производства серого чугуна для монтажа подовых секций алюминиевых электролизеров / Иванов В.Г., Сажнев В.Н., Лунёв В.В. // Вісник донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. - №1.-С.151-155

 

 

 

1. Лунев В.В. Неметаллические включения в сталях, чугунах и ферросплавах / В.В.Лунев, В.П.Пирожкова, С.Г.Грищенко. – Запорожье: Изд. “Днепровский металлург”, 2006. – 383 с.

2. Голубцов В.А. Модифицирование стали для отливок и слитков: монография / В.А.Голубцов, В.В.Лунёв. – Челябинск. – Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 356 с.

Основними науково-практичними досягненнями кафедри МіТЛВ за 2006-2011 р. при значній кількості науково-дослідних робіт, що виконуються та їх різноманітної тематики є наступні розробки:

 • запропоновано теоретичне обґрунтування механізму формування зон з’єднання однорідних, близьких і різнорідних марок сталей, отриманих електрошлаковим наплавленням, що дозволить використовувати цей метод для більш широкого спектру різноманітних комбінацій металів і сплавів та відновлення деталей різного профілю;
 • досліджено вплив поверхневого модифікування на структуру і властивості виливків з нікелевих жароміцних сплавів ЖС3ЛС-ВІ та ЗМІ3У-ВІ після високотемпературної обробки (ВТОР) розплаву. Результати досліджень будуть використані при удосконаленні технологічних процесів лиття за витоплюваними моделями відповідальних деталей авіаційних двигунів на ВАТ «Мотор Січ»;
 • виконано аналіз експлуатації в умовах підвищених температур і абразивно-корозійної руйнації литих деталей з високолегованих аустенітних і аустенітно-феритних сталей, що дозволило розробити перспективний зносостійкий, жаростійкий, корозійностійкий сплав 100Х27Н3С2Л;
 • досліджено вплив режимів термічної обробки на властивості економно легованої сталі 35Х06СЛ. Розроблений оптимальний варіант термічної обробки приводить до підвищення таких показників, як міцність, пластичність, зносостійкість даної марки сталі і тому заміна середнє- і високолегованих сталей для виготовлення литих деталей металургійного обладнання сталлю 35Х06СЛ забезпечить значний економічний ефект;
 • розроблено спосіб фізичного моделювання процесів кристалізації виливків, який дозволяє моделювати будь-які види кристалізації і значно скоротити час і вартість відпрацювання ливарних процесів.

За останні 10 років кафедра виконала такі роботи:

Ці розробки впроваджені на підприємствах чорної і кольорової металургії і загального спеціального машинобудування України, що дозволило підвищити зносостійкість виробів у 1,5-2,5 рази, скоротити брак відливок (автори: доц. А.А.Шерстюк, Б.Ф.Туманський, В.Т.Кудін, ст.н.с. В.І.Шеремет).

Кафедра активно включилася в реалізацію Програми з пріоритету науково-технічного розвитку в таких базових галузях промисловості:

 1. Розроблені теоретичні і практичні основи глибокої десульфурації сталі з метою отримання чистої сталі з фізико-механічними якостями, які не були досягнуті раніше у відомих технологічних процесах. (Автори: проф. Ю.А. Шульте, В.В. Луньов, Е.І. Цивірко, Б.С. Сперанський, к. т. н. Г.А. Бялік, С.І. Адамчук та ін.).
 2. Розроблені нові технології виробництва економнолегованих сталей з використанням лігатур РЗМ і ЩЗМ. Вони призначені для підвищення комплексу фізико-механічних і експлуатаційних якостей деталей гірничодобувної техніки і транспорту. Розроблені економнолеговані сталі замість високомарганцевої для деталей гірничо-металургійного обладнання (футеровки, броні тощо).
  Результати цих розробок впроваджені на підприємствах України та інших країн СНД. Ці розробки внесені в Держстандарт на холодостійкі сталі, колісні центри тощо (автори: проф. В.В. Луньов, доц. А.О. Шаломєєв, к.т.н. М.С. Шрамко, ст. н. с. Г.А. Блинов).
 3. Розроблені також нові склади сталей і видані рекомендації з підвищення довговічності неіржавіючих, жароміцних зносокорозійностійких при високих температурах сталей для енергомашинобудування, термічного та агломераційного обладнання.
  Ця новинка впроваджена на Павлодарському алюмінієвому заводі, Ачинському глиноземному комбінаті, Вільногорському ГЗК, «Південгідромаші» (м. Бердянськ) та ін. (автори: проф. В.В. Луньов, доц. В.О. Федьков, В.В. Даниловський, Є.І. Івахненко).
 4. Запропоновані нові методи контролю якості особливо чистих по неметалевих включеннях конструкційних сталей (автори: к. т. н. Г.А. Бялік, В.П. Пирожкова, Л.К. Чеботарь, ст.н.с. Н.М. Бурова).
 5. Вченими кафедри розроблені методи управління якістю високомарганцевої аустенітної сталі шляхом вдосконалення її виплавки, модифікування, оптимізації складових і нових методів термічної обробки.
 • підвищення експлуатаційної надійності та довговічності деталей гірничо-металургійного комплексу;
 • транспортного та енергетичного обладнання;
 • розробка раціональних методів плавки, кінцевого розкислення, модифікування сплавів та удосконалення термічної обробки.
 • Кафедра має тісні міжнародні зв'язки з навчальними та науково-дослідними організаціями Росії (Московський технологічний університет, Челябінський політехнічний університет та ін.), Білорусії (Білоруський політехнічний університет), Німеччини (Магдебурзький технічний університет, науково-дослідний інститут фірми «Кюнкель Вагнер»), Сербії і Чорногорії (Белградський технічний університет), Польщі (Краківська металургійна академія).

 

Серед технологічних методів, які застосовуються в машино- і приборобудуванні для виготовлення або ремонту виробів та їх складових частин процес лиття відносять до технологічно складним. В свою чергу, комплекти документів на процеси лиття відрізняються підвищеною інформативністю, яка відображає комплексні дані по витраті матеріалів на відливку з урахуванням технологічних і виробничих втрат, докладні дані по засобам технологічного оснащення з врахуванням не тільки  їх позначень, але і по розмірним  характеристикам, їх масі, а також дані по технологічним режимам. Технологічні процеси лиття  мають комплексну направленість і можуть містити дані по виготовленню відливок, приготуванню розплаву з рідкого металу і зачистки відливок. По суті виконання, процеси лиття відносяться до небезпечних, так як зв’язані з великими масами рідкого металу і технологічною оснасткою. Висока температура рідкого металу, виділення газів при заливці металу в форми і дисперсійного пилу при вибивці відливок з опок та інші фактори негативно впливають на здоров’я виконавців і навколишнє середовище.

Перераховані умови праці вимагають розробників комплектів документів на процеси лиття дуже ретельно відноситись до процедур, пов’язаних з їх виконанням і оформленням.

Відповідні правила оформлення комплектів документів на процеси лиття знайшли відображення в ГОСТ 3.1401-85 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья».

Сторінки