Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра машин і технології ливарного виробництва

 

На секції «Методи підвищення якості виливків, металів і сплавів» студентських наукових конференцій зроблені доповіді студентами кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва».

1.     Структура і властивості титанового сплаву ВТ6Л, легованого алюмінієм і ванадієм.

Виконавець – студ. гр. ІФ-510 В.С. ГОЛТВЯНИЦЯ

Науковий керівник – проф. Е.І. ЦИВІРКО

2.     Вплив сірки на властивості сталі 45Х2СФЛ..

Виконавець – студ. гр. ІФ-511 Д.С. МОСІЄВИЧ

Науковий керівник – доц. В.Є. САМОЙЛОВ

3.     Застосування ХТС для виготовлення крупних форм і стрижнів.

Виконавець – студ. гр. ІФ-511 І.С. РИБАЛКА

Науковий керівник – доц. В.Г. ІВАНОВ

4.     Азот як легуючий елемент сталі.

Виконавець – студ. гр. ІФ-511 С.С. ГОРБАЧОВА

Науковий керівник – проф. В.В. ЛУНЬОВ

5.     Модифікування сталі 45Х2СФЛ з різним вмістом сірки.

Виконавець – студ. гр. ІФ-511 М.В. МИХАЙЛОВА

Науковий керівник – доц. В.Є. САМОЙЛОВ

6.     Вплив модифікування на структуру і властивості чавуну для виготовлення виливниць.

Виконавець – студ. гр. ІФ-511 Ю.В. САМОЙЛОВ

Науковий керівник – доц. В.Г. ІВАНОВ

7.     Вплив вмісту сірки на властивості сталей з вмістом азоту 0,01 %.

Виконавець – студ. гр. ІФ-511 О.А. ЛИХОЛАТ

Науковий керівник – проф. В.І. ГОНТАРЕНКО

8.     Сплави на основі магнію для фасонних виливків.

Виконавець – студ. гр. ІФ-522 А.М. ГЛУШКО

Науковий керівник – доц. В.Є. САМОЙЛОВ

9.     Вплив вуглецю і марганцю на властивості й мікроструктуру високомарганцевої сталі.

Виконавець – студ. гр. ІФ-512 О.А. КОЛОС

Науковий керівник – доц. В.О. ФЕДЬКОВ

10.           Легування ванадієм вуглецевих ливарних сталей.

Виконавець – студ. гр. ІФ-522 С.І. КРЮКОВ

Науковий керівник – доц. В.Є. МІНЯЙЛО

11.           Металеві композиційні матеріали.

Виконавець – студ. гр. ІФ-522 А.Л. ГЛАДУН

Науковий керівник – доц. В.Є. САМОЙЛОВ

12.           Дослідження методів підвищення властивостей ковкого чавуну.

Виконавець – студ. гр. ІФ-512 М.М. ЮР

Науковий керівник – проф. В.І. ГОНТАРЕНКО

13.           Вплив фосфору на властивості низьколегованих сталей.

Виконавець – студ. гр. ІФ-512 С.О. КОВАЛЕНКО

Науковий керівник – доц. В.О. ФЕДЬКОВ

14.           Аналіз наукової інформації щодо магнію як основи ливарних сплавів.

Виконавець – студ. гр. ІФ-522 О.В. КЛЮЄВА

Науковий керівник – доц. В.Є. САМОЙЛОВ

15.           Шляхи підвищення тріщиностійкості стальних виливків.

Виконавець – студ. гр. ІФ-522 О.В. ЯЛОЗА

Науковий керівник – доц. В.Є. МІНЯЙЛО

16.           Взаємозв’язок магнітних та механічних властивостей литої вуглецевої сталі з її мікроструктурою.

Виконавець – студ. гр. ІФ-112 М.Г. КРАВЦОВ

Науковий керівник – доц. Г.А. БЯЛІК

17.           Дослідження високотемпературного зношування виливків із жаростійких сплавів та методи підвищення їх довговічності.

Виконавець – студ. гр. ІФ-112 О.С. ЩЕРБАКОВА

Науковий керівник – проф. В.В. ЛУНЬОВ

18.           Вплив модифікування на структуру та властивості виливків із магнієвих сплавів.

Виконавець – студ. гр. ІФ-113  А.О. ЛАРЬКІНА

Науковий керівник – проф. Е.І. ЦИВІРКО

19.Проблеми зниження сірки в індукційних печах з основною футерівкою.

Виконавець – студ. гр. ІФ-514 Б.О. КУРОВ

Науковий керівник – доц. В.О. ФЕДЬКОВ

20.Дослідження впливу швидкості охолодження при відпалі на механічні властивості і мікроструктуру литої сталі.

Виконавець – студ. гр. ІФ-113 Г.Г. МАМАЛИГА

Науковий керівник – доц. Г.А. БЯЛІК

21.Прогресивні технології отримання благородних та дорогоцінних металів.

Виконавець – студ. гр. ІФ-514 Я.Ю. ТРОФИМЕНКО

Науковий керівник – доц. В.М. ЮЗВАК

22.Вплив технологічних параметрів на формування перехідної зони при ЕШН.

Виконавець – студ. гр. ІФ-513   М.В. ЛАРІН

Науковий керівник – проф. В.В. ЛУНЬОВ

23.Вплив РЗМ на властивості литих сталей.

Виконавець – студ. гр. ІФ-523   Д.О. КОП’ЯХОВ

Науковий керівник – доц. В.О. ФЕДЬКОВ

24.Вплив металургійних факторів на підвищення тріщиностійкості стальних виливків.

Виконавець – студ. гр. ІФ-514   К.А. АНДРЄЄВ

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

25.Дослідження впливу швидкості охолодження при нормалізації на механічні властивості і мікроструктуру литої вуглецевої сталі.

Виконавець – студ. гр. ІФ-523   К.І. ЯРЕСЬКО

Науковий керівник – проф. В.І. ГОНТАРЕНКО

26.Підвищення зносостійкості деталей гірничо-збагачувального обладнання, що працює в умовах ударно-абразивного зношування.

Виконавець – студ. гр. ІФ-523   Д.О. БРАГИНЕЦЬ

Науковий керівник – проф. В.В. ЛУНЬОВ

27.Сталі з ванадієм для виливків.

Виконавець – студ. гр. ІФ-514   А.В. ГОРЛІНСЬКИЙ

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

28.  Ливарні вуглецеві сталі і шляхи покращення їх властивостей.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525  Г.Г. БУРУНДУКОВА

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

29.  Використання растрової мікроскопії для дослідження зламів жароміцної сталі.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-515 О.С. СЕРГІЄНКО

Науковий керівник – доц. Г.А. БЯЛІК

30.  Вплив вуглецю на механічні властивості сталі 110Г13Л.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525  О.А. КОСАРЄВ

Науковий керівник – доц. В.О. ФЕДЬКОВ

31.  Взаємозв’язок вихідного вмісту сірки за величиною модифікуючої присадки для отримання високоміцного чавуну..

Виконавець – студ. Гр. ІФ-515  О.В. ОРЛОВА

Науковий керівник – доц. В.М. ЮЗВАК

32.  Вплив кінцевого розкислення на властивості низьколегованих сталей.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525   Ю.С. МАЛЯР

Науковий керівник – доц. В.О. ФЕДЬКОВ

33.  Вплив сірки і модифікування на властивості ливарних марганцевих сталей з різним вмістом вуглецю.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525   О.О. ВОЛОВИЙ

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

34.  Особливості виплавки сталі Х13.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525  Г.Г. БУРУНДУКОВА

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

35.  Рафінування металів під час  ЕШП.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-515 О.В. ОРЛОВА

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

36.  Визначення вмісту кремнію у подвійних силумінах металографічним методом.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-117  М.М. ЗІНЧЕНКО

Науковий керівник – доц. Г.А. БЯЛІК

37.  Вакуумування сталі.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-115  О.І. КАБАНОВ

Науковий керівник – доц. В.Г. ІВАНОВ

38.  Технологія виплавки підшипникової сталі в СПЦ-3 ВАТ «Дніпроспецсталь».

Виконавець – студ. Гр. ІФ-515   А.В. МАЛАХАТКА

Науковий керівник – доц. В.М. САЖНЄВ

39.  Особливості виплавки жаростійкої сталі в багатотоннажних електродугових печах.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525   О.А. КОСАРЄВ

Науковий керівник – доц. В.І. МІНАКОВА

40.  Виплавка якісних хромонікелевих сталей на ВАТ «Дніпроспецсталь».

Виконавець – студ. Гр. ІФ-525   О.О. ВАЛОВИЙ

Науковий керівник – доц. В.М. ЮЗВАК

41.  Технологія плавки інструментальної сталі.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-115   В.В. ОЛЕКСАНДРОВ

Науковий керівник – доц. В.М. САЖНЄВ

42.  Вплив елементів основного складу на властивості швидкорізальної сталі.

Виконавець – студ. Гр. ІФ-115   О.М. ДОМБРОВСЬКИЙ

Науковий керівник – ст. Викл. С.В. ТИРСА

43.  Історія художнього литва.

Виконавець – студ. гр. ІФ-517  А.П. ТЕРЕНИК

Науковий керівник – доц. В.М. ЮЗВАК

44.  Вплив хімічного складу тітано-алюмінієвих сплавів на їх механічні властивості.

Виконавець – студ. гр. ІФ-517 А.Ю. ЖАЛО

Науковий керівник – асист. В.С. ГОЛТВЯНИЦЯ

45.  Деформуємість неметалевих вкраплень.

Виконавець – студ. гр. ІФ-517  Я.А. БЕРЕСТОВИЙ

Науковий керівник – проф. В.І. ГОНТАРЕНКО

46.  Вплив хімічного складу СЧ на стійкість виливниць.

Виконавець – студ. гр. ІФ-117  А.С. ЗАЯЦЬ

Науковий керівник – доц. В.Г. ІВАНОВ

47.  Дзвонові матеріали.

Виконавець – студ. гр. ІФ-517   О.Б. ТАЛАНОВ

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

48.  Абразивне зношування висосовуглецевих легованих сталей при температурах 1050-1200 °С.

Виконавець – студ. гр. ІФ-517   А.П. АНДРУСЕНКО

Науковий керівник – доц. Є.І. ІВАХНЕНКО

49.  Роль рідкоземельних металів в усуненні шкідливого впливу сірки і фосфору на властивості ливарних сталей.

Виконавець – студ. гр. ІФ-517  А.І. САВІЛОВ

Науковий керівник – доц. Є.І. МІНЯЙЛО

50.  Технологія плавки корозійностійкої сталі на ВАТ «Дніпроспецсталь».

Виконавець – студ. гр. ІФ-517   Р.М. БЕРЕЖЕЦЬКИЙ

Науковий керівник – проф. Е.І. ЦИВІРКО

Сторінки