Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Транспортний факультет

Кафедра механіки

Емблема кафедри «Механіка» ЗНТУ

Кафедра «Механіка»

Рік початку діяльності: 1903

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 168, 170
тел.: +380(61)7698257
e-mail: kafedra_mex@zntu.edu.ua

НДЦ «Титан Запоріжжя» при кафедрі «Механіка» спільно із кафедрою «Обладнання і технології зварювального виробництва» Запорізького національного технічного університету запрошують всіх бажаючих прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Титан 2016: виробництво та використання».
Для участі у конференції необхідно надіслати до Оргкомітету матеріали. Матеріали від учасників приймаються до 30.09.2016 року (включно). 
Заявку на участь в конференції та всі матеріали доповідей необхідно надсилати на 
E-mail: omelchenko15@ukr.net
Більш детальну інформацію Ви можете отримати на веб-сайтах: http://www.zntu.edu.ua/kafedra-mehaniki
http://www.zntu.edu.ua/kafedra-obladnannya-ta-tehnologiyi-zvaryuvalnogo-...

Scientific Research Institute "Titanium Zaporijja" under Department of Mechanics and in assosiation with Department of Welding Engineering Equipment and Techniques of Zaporijja National Technical University invites to take part in International Research-to-practice Conference "Titanium 2016: Manufacture and Use" 
To participate in the Conference one should send materials to the Organizing commettee. 
Materials from participants are accepted till 30.09.2016 (inclusive).
Request for participation in the Conferense and all proceedings should be sent to e-mail: omelchenko15@ukr.net
Learn more information on web-sites:
http://www.zntu.edu.ua/kafedra-mehaniki
http://www.zntu.edu.ua/kafedra-obladnannya-ta-tehnologiyi-zvaryuvalnogo-...

Детальна інформація - http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/broshyura_inf_soobsch_titan_-_2016.pdf

Зразок заявки - http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zayavka_na_uchastie.doc

Кафедра механіки ЗНТУ є наступницею найстаріших в університеті споріднених кафедр ще за часів заснування Олександрівського механіко-технічного училища на початку ХХ століття.

Викладання механіки в училищі почалося в 1903-1904 навчальному році, а першим її викладачем був Грудинський Федір Федорович. Серед інших викладачів того часу були Роговський А.Г., Ляховський О.І. В період революційної нестабільності викладання механіки продовжувалося в обмеженому обсязі.

18 листопада 1920 р. Олександрівське училище було реорганізоване в Індустріальний технікум, у якому викладали теоретичну механіку, практичну та теплову механіку, опір матеріалів і графостатику. В цей період механіку та опір матеріалів викладали Діденко О.Г., Солдатов С.А., Пахучий А.А., Ветчінкін В., Яксон В.А., Олійниченко П.В., Унгер Л.А.

11 липня 1930 р. технікум був реорганізований в Інститут сільськогосподарського машинобудування. Серед викладачів механіки та опору матеріалів у 1930-ті роки були доценти Кореняко, Кособрюхов, Пиковський (1930-1932 рр.), зав. кафедри «Опір матеріалів та деталі машин» в.о. професора Гурвич Олександр Іоселевич (1932-1941 рр.). Під керівництвом Гурвича О.І. кафедра проводила наукові дослідження за тематикою оборонної промисловості. Перед війною, навесні 1941 р., опір матеріалів викладали ст. викладач Плескач М.В., асистент Руднєв Е.А., теоретичну механіку доцент Соляник В.Ф., ст. викладачі Мартиненко В.В., Колесніков Б.І.

З серпня 1941 р. по жовтень 1944 р. інститут знаходився у м.Барнаул Алтайського краю.

У 1944-1962 рр. кафедру «Опір матеріалів» Запорізького автомеханічного інституту очолював к.т.н., доцент Ованесов Георгій Авакумович. Разом з ним працювали викладачі: Квак С.Ф., Волкова Л.Л., Чеботарьов В.А., Чапка А.М. Колективом кафедри проводилася науково-дослідна робота з рядом підприємств, в тому числі «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Амурсталь», «Комунар» та ін.

У 1957 р. з двох кафедр: «Теорія механізмів і машин та деталі машин» і «Опір матеріалів та теоретична механіка» було організовано три кафедри: «Деталі машин і підйомно-транспортні машини», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка та теорія механізмів і машин». З цього часу викладання споріднених дисциплін: опір матеріалів, прикладна механіка, теоретична та технічна механіка, відбувалося на різних кафедрах.

В квітні 1962 р. завідувачем кафедри «Опір матеріалів» Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря був призначений д.т.н., професор Абрамов Віктор Валеріанович, який очолював її 32 роки. Під керівництвом Віктора Валеріановича на кафедрі було відкрито аспірантуру і продовжено науково-дослідну роботу.

Розроблений проф. Абрамовим В.В. метод проектування термозрівноваженних виливниць був вперше випробуваний на заводі «Запоріжсталь» і разом з Донецьким науково-дослідним інститутом чорної металургії (ДонНДІЧМ) впроваджений на металургійних комбінатах: Донецькому, Єнакіївському, Жданівському (Маріупольському), Карагандинському, Магнітогорському.

Кафедра «Опір матеріалів» була однією з провідних загальноінженерних кафедр. У 1976 р. на базі кафедри було проведено Всесоюзну конференцію з обміну досвідом в організації навчально-методичної і наукової роботи.

Протягом цього періоду на кафедрі працювали викладачі: доценти Киреєв А.О., Чеботарьов В.А., Борисенко І.Г., Кічаєв Ю.П., Чернов В.І., Іванченко О.М., Тонконог А.В., Сімков О.І., Бардзіловський В.П., Кубіков І.Ф., Будник А.О., Ованесова Ж.Г., Кудін В.Т.; ст. викладач Квак С.Ф., асистенти Бедратий А.М., Ключиков Є.О., Гулін С.О., Рудич А.М., Івахнін В.І., Борисов В.Б., Тетерін Г.В., Громовий Г.П.

З 1994 до 2002 р. кафедру «Опір матеріалів» очолював к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович.

Кафедру «Теорія механізмів і машин та теоретична механіка» (ТММ і ТМ) очолив у 1957 р. к.т.н., доцент Кічаєв Петро Матвійович, який працював до 1971 р.

З початку 1980-х рр.. кафедра була опорною з теоретичної і прикладної механіки для вузів Запорізької та Дніпропетровської областей, а з 1988 р. вона стає опорною з теорії механізмів і машин для вузів Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та Республіки Крим.

В різні роки кафедру ТММ і ТМ очолювали: доц. Івахнін І.Й. (1971-1977 рр.), доц. Мацейчик В.І. (1977-1980 рр.), доц. Саксонов С.Г. (1980-1984 рр.), д.т.н., проф. Ройтман А.Б.(1984-1994 рр.), доц. Громовий Г.П. (1994-1996 рр.), доц. Штанько П.К. (1996-2002 рр.).

У 1960-1990 рр. на кафедрі також працювали: Асатурян А.Ш., Бардзіловський В.П., Борисова С.М., Вітер О.Ю., Воробйова Л.П., Гармаш М.Т., Гусаров В.І., Іщенко О.В., Коляда О.Ф., Корольов В.В., Кузьменко І.І., Куляба І.В., Ленкова Л.І., Лутова О.Д., Малюгіна К.С., Ніколаєв Б.В., Ованесова Ж.Г., Однорал Л.Г., Павлюк М.Ф., Путятін В.В., Сиротенко Ю.П.

У 2002 р. відбулося об'єднання двох кафедр «Опір матеріалів» та «теоретична механіка і теорія механізмів та машин». Таким чином, утворилася кафедра «Механіка», яку очолює к.т.н., доцент Шевченко В.Г.

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас на базі сучасних процесорів. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів і механіки. Цією роботою разом з викладацьким складом опікується навчально-допоміжний персонал кафедри зав. лабораторії Мазіна О.В., ст. лаборанти Вінецький В.В., Чередниченко А.А., Кот Г.А.

На кафедрі викладаються дисципліни: опір матеріалів, теоретична механіка, технічна механіка, прикладна механіка, механіка. Навчальний процес ведуть: доценти Будник А.О., Кудін В.Т., Фурсіна А.Д., Трескунов Б.О., Коляда О.Ф., Штанько П.К., Кузьменко І.І., Рягін С.Л., Овчинников О.В., Пожуєв А.В., ст. викладачі Борисова С.М., Куляба І.В., Вітер О.Ю., Лутова О.Д., асистенти Омельченко О.С., Попович О.Г.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основним напрямом наукової роботи кафедри є аналітичне та експериментальне дослідження елементів конструкцій при механічних та температурних навантаженнях. Ця робота кафедри орієнтована на вирішення важливих проблем відновлення і зміцнення поверхонь деталей за допомогою газо-термічних покриттів. Проводяться дослідження впливу складу покриттів на фізико-механічні характеристики і працездатність різних деталей механізмів та машин. У плані наукової діяльності кафедри останнього часу слід зазначити велику наукову роботу, яку проводив д.т.н., доцент Колотілкін О.Б. Він започаткував новий матеріалознавчий напрямок дослідження, що пов'язаний з вивченням особливостей титанових сплавів, а саме з вивченням проблем наноструктурованих матеріалів. При кафедрі створений науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя», що поєднує й координує зусилля вчених і виробничників спрямовані на дослідження, розробку й впровадження нових матеріалів на основі титана, а також технологічних процесів їх одержання, обробки й виготовлення з них різних деталей.

Співробітники кафедри виконують значний обсяг господарчо-договірних та держбюджетних дослідних робіт за темами:

  • «Розробка та дослідження титанових сплавів у наноструктурованому стані для авіаційної техніки»;
  • «Оптимізація зон і технології ремонту зварюванням робочих лопаток вентилятора з урахуванням технологічних параметрів і механічних характеристик сплаву ВТЗ-1»;
  • «Розробка комплексної системи діагностики опору руйнуванню матеріалів в умовах в'язких агресивних середовищ»;
  • «Розробка технології ремонту зварної робочої лопатки вентилятора із забезпеченням оптимальних характеристик міцності в зоні шва» та інші.

За результатами науково-дослідних робіт опубліковано більше 400 наукових статей, отримано 50 авторських свідоцтв та патентів, видано більше 10 монографій, книг та посібників.

Колективом кафедри проводиться активна робота по розробці нових методичних матеріалів, удосконаленню контролю знань студентів згідно вимог кредитно-модульної системи.

Співробітники кафедри:

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Шевченко Володимир Григорович кандидат технічних наук, доцент завідувач кафедри
Громовий Григорій Павлович кандидат технічних наук, доцент доцент
Коляда Олександр Федотович кандидат технічних наук, доцент доцент
Овчинніков Олександр Володимирович доктор технічних наук, професор професор 
Пожуєв Володимир Іванович доктор технічних наук, професор професор 
Рягін Сергій Львович кандидат технічних наук, доцент доцент
Фурсина Анна Дмитрівна кандидат технічних наук, доцент доцент
Штанько Петро Констянтинович кандидат технічних наук, доцент доцент
Кружнова Світлана Юріївна старший викладач
Омельченко Ольга Станиславівна старший викладач
Попович Олексій Геннадійович кандидат технічних наук, доцент доцент
Глотка Тетяна Анатоліївна асистент
Скребцов Андрій Андрійович кандидат технічних наук старший викладач
Мазіна Ольга Василівна   завідувачка лабораторією
Сітніков Вадим Данилович   старший лаборант
Вінецький Вадим Володимирович   старший лаборант
Чередніченко Алла Архіпівна   старший лаборант
Кот Галина Андріївна   старший лаборант

Ветерани кафедри:

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Саксонов Станіслав Григорович кандидат фізико-математичних наук, доцент доцент
Куляба Іван Васильович старший викладач
Ленкова Лариса Іванівна асистент

 

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас на базі сучасних процесорів. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів і механіки. Цією роботою разом з викладацьким складом опікується навчально-допоміжний персонал кафедри зав. лабораторії Мазіна О.В., ст. лаборанти Вінецький В.В., Чередниченко А.А., Кот Г.А.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

 

Опір матеріалів

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних задач з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання модульних розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачам по курсу «Опір матеріалів» з використанням ЕОМ для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання (частина IV) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачі «Розрахунок статично невизначинної неразривної балки» для студентів механчних спеціальностей усіх форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. ІV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. V семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт по курсу «Опір матеріалів» для студентів механичних спеціальностей заочної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовці до перевірки рівня засвоення курсу «Опір матеріалів» з використанням програмного комплексу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Опір матеріалів» UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Довідник з опору матеріалів» UKR RUS ENG

Прикладна механіка

Назва PDF
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Прикладна механіка» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина І). Опір матеріалів для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІI). Для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІІІ). Деталі машин(продовження) для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 1) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 2) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 3) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2004) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2005) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розрахунок і проектування приводу машин» з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092203 UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» всіх форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка» ля студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати» денної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» UKR RUS ENG

 

Теоретична механіка

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання самостійної робoти з курсу «Теоретична механіка. Статика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу «Теоретична механіка. Кінематика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до комп'ютерної лабораторної роботи «Дослідження руху точки» з курсу «Теоретична механіка» для студентів всіх спеціальностей UKR RUS ENG
Тарг С.М. «Короткий курс теоретичної механіки» UKR RUS ENG

На кафедрі механіки накопичено знаний досвід щодо розрахунку та оптимізації різноманітних металоконструкцій та машин. В тепершній час виконується дослідницькі та прикладні роботи за наступними напрямками:

  1. Розробка економно-легованих матеріалів для нанесення відновлюючих та зміцнюючих покриттів газотермічними методами.
  2. Розробка ресурсосберегаючих технологій отримання губчастого титану та сплавів на його основі.
  3. Підвищення ресурсу роботи деталей з титанових сплавів.
  4. Розрахунок та оптимізація металоконструкцій підйомно-транспортних машин.
  5. Розрахунок та оптимізація технічних об'єктів, що працюють при підвищенних температурах.

Сторінки