Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра мікро- та наноелектроніки

Емблема кафедри «Мікро- та наноелектроніка» ЗНТУ

Кафедра «Мікро- та наноелектроніка»

Рік початку діяльності: 1966

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.фіз-мат.н., професор Погосов Валентин Вальтерович

 

 

153 – «Мікро- та наносистемна техніка», освітні програми:

«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма

«Якість, стандартизація та сертифікація»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05080101 – «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (Д,З)
7.18010010 – «Якість, стандартизація та сертифікація» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05080101 – «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (Д)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 113 (2 корпус)
тел.: +380(61)7698367
e-mail: kafedra_mikro.nano@zntu.edu.ua

 

У ЗНТУ стартувала літня школа робототехніки

На базі кафедри мікро- та наноелектроніки ЗНТУ розпочала заняття Літня школа робототехніки Smart Kids, що була створена громадською організацією «Екосенс» на грант, отриманий у рамках програми соціальних ініціатив «Мы — это город» ПАО «Запоріжсталь».

Викладання у літній школі проводять співробітники кафедри мікро- та наноелектроніки. Програму літнього курсу розробив доцент кафедри  Євген Жавжаров спеціально для ознайомлення школярів 6-16 років із основами інженерного проектування, робототехніки та програмування.

Навчання проводится на базі конструкторів LEGO Education WeDo 2.0 для молодшої групи та Makeblock Ultimate Robot Kit 2.0 та Arduino Uno для середньої та старшої груп школярів. 

"Викладачі кафедри мікро- и наноелектроніки можуть допомагати в отриманні знань і навичок із робототехніки та програмування, брати участь у проведенні літніх шкіл. Робототехніка - це дуже перспективна дисципліна", - відзначає ректор ЗНТУ Сергій Бєліков.

Підготовка фахівців спеціальності «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади» почалась у 1966 р. На той час у м. Запоріжжі, області та усьому південному регіоні України відчувалась потреба у спеціалістах вказаної спеціальності. У цей час досягли апогею у своїй діяльності у м. Запоріжжі напівпровідникові підприємства ВО «Гамма», завод «Перетворювач», титано-магнієвий комбінат, які постійно вимагали чимало фахівців.

Першим завідувачем кафедри був д-р фіз.-матем. наук, професор Горбань О.М. (1969-1987), потім кафедру очолювали д-р фіз.-матем. наук, професор Шаповалов В.П. (1987-1998), канд.фіз.-матем. наук, доцент Манько В.К. (1998-1999), а з 1999 р. – д-р фіз.-матем. наук, професор Погосов В.В. З 2007 р. кафедра має назву «Мікро- та наноелектроніки» (МіНЕ).

Перший випуск фахівців відбувся у 1971 р. За всі роки існування кафедра підготувала і випустила більш 1600 спеціалістів з кваліфікацією «Інженер електронної техніки», „Спеціаліст з електроніки», „Магістр електроніки».

Підготовка фахівців спеціальності «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади» почалась у 1966 р. На той час у м. Запоріжжі, області та усьому південному регіоні України відчувалась потреба у спеціалістах вказаної спеціальності. У цей час досягли апогею у своїй діяльності у м. Запоріжжі напівпровідникові підприємства ВО «Гамма», завод «Перетворювач», титано-магнієвий комбінат, які постійно вимагали чимало фахівців.

Першим завідувачем кафедри був д-р фіз.-матем. наук, професор Горбань О.М. (1969-1987), потім кафедру очолювали д-р фіз.-матем. наук, професор Шаповалов В.П. (1987-1998), канд.фіз.-матем. наук, доцент Манько В.К. (1998-1999), а з 1999 р. – д-р фіз.-матем. наук, професор Погосов В.В. З 2007 р. кафедра має назву «Мікро- та наноелектроніки» (МіНЕ).

Перший випуск фахівців відбувся у 1971 р. За всі роки існування кафедра підготувала і випустила більш 1600 спеціалістів з кваліфікацією «Інженер електронної техніки», „Спеціаліст з електроніки», „Магістр електроніки».

Сьогодні підготовка студентів здійснюється за контрактною і бюджетною формами навчання. Станом на 1 червня 2010 року на радіоприладобудівному факультеті за спеціальністю „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» навчались 247 студентів: 177 – денна форма + 5 магістрів, 65 – заочна форма навчання.

Підготовку фахівців зі спеціальності здійснює кафедра «Мікро- та наноелектроніки», як випускаюча. Спеціальність „Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» акредитована за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем. На кафедрі діє аспірантура. За останні 5 років захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертації, вийшло з друку 4 монографії, 1 електронний підручник, 6 навчальних посібників (5 з них з грифом МОН).

Науково-дослідна робота на кафедрі «Мікро- та наноелектроніка» проводиться за декількома напрямками. За цими напрямами за час існування кафедри захищені 3 докторські та 21 кандидатська дисертація, опубліковано понад 700 наукових праць, отримано 36 авторських свідоцтв.

Конкурентна спроможність випускників кафедри у межах регіону позитивна. Про це свідчать відгуки підприємств про роботу випускників та звіти ДЕК про високий рівень та актуальність тематики дипломного проектування, де понад 90% дипломних робіт є актуальними і реальними, деякі виконуються за замовленнями підприємств.

Випускники кафедри працюють в основному безпосередньо фахівцями на базових напівпровідникових та інших підприємствах інженерами-технологами, конструкторами-розробниками та ін. Багато випускників займають провідні керівні посади. Ряд випускників аспірантури, захистивши кандидатські дисертації, працюють викладачами у ВНЗ.

На засідання постійно діючого семінару з наноелектроніки запрошуються не тільки викладачі випускаючої кафедри, а всі зацікавлені фахівці університету. На семінарі обговорюються результати досліджень науковців ЗНТУ, розглядаються напрямки майбутніх досліджень, методи використання інформаційних технологій. Результати наукових досліджень доповідалися на науково-практичних національних та міжнародних конференціях.

Без мікроелектроніки зараз не обходиться жодна галузь промисловості. Це і комп'ютерна інженерія, і радіотехнічні підприємства, і металургійна, і хімічна промисловості та інше. Крім того, безліч підприємств повсякденно втілюють у виробництво високі новітні технології на базі електронних мікропроцесорів і мікроелектронних приладів. Аналіз таких складних об'єктів, як сучасні вироби мікроелектроніки, неможливий без впровадження нових комп'ютерних технологій, тому з 2000 p. на кафедрі відкрита нова спеціалізація – «Моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки».

З 2004 року на кафедрі на базі бакалаврату напряму 0908 „Електроніка» відкрита нова спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» (акредитована у 2009 р.). Тому на 4-му курсі бакалаврату відкрита також спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація». Обидві спеціалізації сприяють поліпшенню адаптації випускників кафедри до сучасних умов виробництва.

В умовах економічного зростання і розвитку промислового виробництва в регіоні необхідним є забезпечення конкурентноздатності його продукції. Першочергова роль у цьому належить інженерам з якості продукції. Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» дозволяє забезпечити промислові підприємства, недержавні структури, малий бізнес відповідними кадрами.

На кафедрі «Мікро- та наноелектроніки» працює висококваліфікований колектив викладачів, який здатен надати належну освіту.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Погосов Валентин Вальтерович д-р. фіз.-мат. наук, проф. завідувач кафедри
Матюшин Володимир Михайлович д-р. фіз.-мат. наук, проф. професор кафедри
Томашевський Олександр Володимирович канд. техн. наук, доц. доцент кафедри
Сніжной Геннадій Валентинович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент кафедри
Жавжаров Євген Леонідович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент кафедри
Коротун Андрій Віталійович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент кафедри
Степаненко Сергій Михайлович канд. техн. наук, доц. доцент кафедри
Василенко Ольга Валентинівна канд. техн. наук, доц. доцент кафедри
Вакула Павло Васильович канд. фіз.-мат. наук старший викладач кафедри
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Рева Віталій Ігорович асистент кафедри
Нагорна Ніна Миколаївна старший викладач кафедри
Смирнова Ніна Анатоліївна старший викладач кафедри
Кузнецов Володимир Олександрович завідувач лабораторії (адміністратор комп`ютерного класу) кафедри
Ліщенко Віктор Іванович старший лаборант кафедри
Герасименко Тетяна Вікторовна старший лаборант кафедри
Багдасарян Неоніла Олександрівна старший лаборант кафедри
Шаровський Віктор Олексійович лаборант кафедри

 

Матеріально-технічна база спеціальності відповідає вимогам навчальних планів і програм:

 • ауд. 100 – монтажна майстерня кафедри;
 • ауд. 101 – Лабораторія досліджень магнетних властивостей криць та стопів  (науково-дослідницька);
 • ауд. 108 – Лабораторія фізики напівпровідникових приладів (навчальна);
 • ауд. 111 – Лабораторія розробки водневих технологій (науково-дослідницька + навчальна);
 • ауд. 112 – Лабораторія твердотільної електроніки (навчальна);
 • ауд. 113  – приміщення для викладачів;
 • ауд. 113a – приміщення завідуючого кафедри;
 • ауд. 115 – Лабораторія цифрової схемотехніки та мікропроцесорної техніки (навчальна);
 • ауд. 117 – Лабораторія метрологічних вимірювань  (навчальна) ;
 • ауд. 214 – Лабораторія комп’ютерного моделювання (навчальна).

Навчальні аудиторії оснащені наочними посібниками, стендами. Навчальні та науково-дослідницькі лабораторії мають необхідне для вирішення навчальних та дослідницьких задач технологічне, контрольно-вимірювальне та спеціальне дослідницьке обладнання. Обчислювальна техніка, якою оснащена кафедра, дозволяє використовувати сучасне програмне забезпечення (Mathcad, Mathlab, Excel, трьохмірні графіки, тощо).

Для підготовки фахівців спеціальності згідно з навчальним планом існує 4 навчальних лабораторії  (№108, 112, 115, 117), 2 наукових лабораторії (№101, 111) та комп’ютерний клас (№214). Всі лабораторії мають окремі приміщення В комп’ютерному класі кафедри МІНЕ встановлено 17 комп'ютерів. Крім цього для організації навчального процесу за спеціальністю використовується комп'ютерний клас факультетського рівня (ауд. № 127).

Кожна лабораторія укомплектована засобами безпеки життєдіяльності і охорони праці, а також протипожежними засобами. Постійно проводиться оновлення обладнання лабораторій та навчально-методичних комплексів.

Учбово-відлагоджувальні стенди EV8031/AVR придбані в кількості 10 штук для проведення лабораторних занять з дисциплін мікропроцесорного напрямку. Стенд – якісний і надійний, застосовується студентами також у дипломному проектуванні.

Лабораторні роботи до дисциплін підготовки бакалаврів електроніки передбачають використання автоматизованих комплексів. Ці комплекси були розроблені та реалізовані студентами, які займаються у науковому гуртку «Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях». За результатами досліджень були опубліковані наукові статті за участю студентів.

Для кожного автоматизованого комплексу був створений не тільки апаратний інтерфейс, а й розроблено відповідне програмне забезпечення. Слід відзначати такі розробки, як “Визначення питомого опору діелектрика методом конденсатора” за допомогою автоматизованого вимірювального комплексу “РЕЛАКСАЦІЯ”, „Автоматизований вимірювальний комплекс "TERMO" для дослідження термостимульованих струмів напівпровідникових матеріалів та діелектриків”.

Для підвищення якості вимірювань характеристик напівпровідникових приладів при виконанні курсових робіт та дипломних проектів за спеціальністю “Якість, стандартизація та сертифікація” розроблений  аналого-цифровий комплекс на основі ПЕОМ. Комплекс установлений у а. 101 – Лабораторія досліджень магнетних властивостей криць та стопів.

КАФЕДРА МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

фахівців з «Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки» (шифр 152), галузі «Автоматизація та приладобудування» (шифр 15)

Область застосування знаннь:

 1. Організація метрологічного забезпечення виробництва;
 2. Проектування інформаційно-вимірювальних і керуючих систем;
 3. Сертифікація і атестація продукції;
 4. Організація і проведення всіх видів контролю технічного обладнання;
 5. Розробка методик проведення технічного контролю;
 6. Розробка систем забезпечення якості;
 7. Комп'ютеризація метрологічної діяльності на підприємстві;
 8. Проведення лабораторно-стендових випробувань складних динамічних об'єктів;
 9. Вхідний контроль комплектуючих елементів та матеріалів;
 10. Вихідний контроль готової продукції

ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОТА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Проектно-конструкторська діяльність

 • Проектування засобів вимірювальної техніки;
 • Проектування вимірювальних і керуючих систем;
 • Виготовлення конструкторської документації на засоби вимірювальної техніки;

2. Дослідницька діяльність

 • Проведення лабораторно-стендових випробувань складних динамічних об'єктів;
 • Оцінка якості засобів вимірювальної техніки;
 • Моделювання автоматизованих систем;

3. Організаційна і контрольна діяльність

 • Комп'ютеризація метрологічної діяльності на підприємстві;
 • Управління заходами метрологічного забезпечення, стандартизації та керування якістю;
 • Вхідний контроль комплектуючих елементів та матеріалів;
 • Вихідний контроль готової продукції

Бакалавр:

 • Інспектор з контролю якості продукції;
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • Технік з метрології і стандартизації;
 • Технік з налагоджування та випробувань;
 • Технік-технолог;
 • Технік-конструктор (електроніка);
 • Технік-інспектор;

Магістр:

 • Інженер з метрології; інженер з якості і стандартизації;
 • Інженер з організації випробувань, експлуатації та ремонту;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з патентної та винахідницької роботи;
 • Інженер-контролер;
 • Науковий співробітник;
 • Фахівець із стандартизації та сертифікації;
 • Інженер-електронщик;
 • Викладач вищого навчального закладу різних рівнів;
 • Професіонали в галузі методів навчання

153 – Мікро- та наносистемна техніка

фахівців з «Мікро- та наносистемної техніки» (шифр 153), галузі «Автоматизація та приладобудування» (шифр 15)

Область застосування знаннь:

 1. Проектування мікро-та наноелектронних приладів;
 2. Проектування електронних пристроїв;
 3. Проектування електронних багаторівневих систем;
 4. Проектування електронних автоматизованих систем (SMART-HOUSE, SMART-SITY, ACS);
 5. Дослідження фізичних явищ в нано-розмірних системах;
 6. Моделювання електронних систем на різних рівнях абстракції;
 7. Моделювання явищ у приладах наноелектроніки (спінтроніка, наноплазмоніка, нанофотоніка);
 8. Організація виробництва електронної техніки;
 9. Керівництво виробничими процесами;
 10. Викладацька та наукова діяльність в галузі мікро- та наносистемної техніки.

ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОТА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Проектно-конструкторська діяльність

 • Проектування приладів та пристроїв електронної техніки;
 • Проектування електронних систем із застосовуванням сучасних спеціалізованих програмних засобів (CAE/CAD/CAS);
 • Виготовлення конструкторської документації;

2. Дослідницька діяльність

 • Моделювання процесів в електронних приладах та пристроях;
 • Моделювання електронних та мультидоменних систем;

3. Організаційно-управлінська діяльність

 • Організація роботи з проектування та дослідження приладів і пристроїв мікро- та наносистемної техніки;

4. Виробничо-технологічна діяльність

 • Контроль і управління етапами виробничого процесу (SCADA);
 • Перевірка параметрів виробництва електронної техніки приладів і пристроїв мікро- та наноелектронної техніки;

Бакалавр:

 • Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями,  фахівці з медичної фізики, з управління енергозбереженням,  із нетрадиційних видів енергії.
 • Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій (технік з сигналізації, технік-конструктор, технік-технолог);
 • Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • Оператори електронного устаткування (технік-оператор устаткування,  технік-технолог);

Магістр:

 • Керівники виробничих підрозділів у промисловості:
 • Професіонали в інших галузях інженерної справи (інженер з налагодження й випробувань, з експлуатації та ремонту)
 • Інженер з патентної роботи, інженер-дослідник; інженер-конструктор/технолог);
 • Викладачі вищих навчальних закладів:
 • Інженер-електронщик;
 • Науковий співробітник;
 • Професіонали в галузі методів навчання

 

Методичні вказівки:

Методичні вказівки:

 

Підручники, посібники:

Picture

Томашевський О.В.,  Рисіков В.П. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних / Навчальний посібник (з грифом МОНУ). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-175с.

Picture

Погосов В.В., Корніч Г.В., Васютін Є.В., Пугіна К. В., Кіпріч В.І. Основи  нанофізики і нанотехнологій / Електронний підручник – Запоріжжя: ЗНТУ 2008,  630с.

Picture

Сніжной Г.В. „Менеджмент якості в електронній галузі”  / Навчальний  посібник. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 126 с.

 

Томашевський О.В., Сніжной Г.В., Степаненко С.М. „Методичний посібник до дипломного проектування”  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 92с.

 

Сніжной Г.В., Степаненко С.М.  „Менеджмент і нормативне забезпечення якості у електронній галузі”  / Навчальний  посібник (з грифом МОНУ). -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 126 с.

  Погосов, В. В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы [Текст] : Учеб. пособие для студ. обуч. по спец. "Прикладная математика и физика" / В. В. Погосов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 328 с.
  Шпак А.П. Введение в физику ультрадисперсных сред [Текст]: Монографія/ А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий ; Киев: Академпериодика, 2006. - 420 с.
  Погосов, В.В. Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій [Текст]: Монографія/ Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В. ; Запорізький нац. техн. університет. - Запоріжжя. : ЗНТУ, 2010. - 366 с.
Picture Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В., Шпак А.П. Нанофізика і нанотехнології / Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 368 с.
Picture

Коротун А.В., Тітов І.М., Куницький Ю.А., Погосов В.В. Збірник задач з фізики конденсованого стану, Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т 1 (Структурні властивості) – 358 с.

Picture Коротун А.В., Тітов І.М., Куницький Ю.А., Погосов В.В. Збірник задач з фізики конденсованого стану, Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т 2 – 470 с.
Picture Овруцький А.М., Прохода О.С., Расщупкіна М.С. Комп’ютерне моделювання фазових перетворень та поверхневих явищ / Навчальний посібник (з грифом МОНУ),  Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 280 c.
  Томашевський, О.В. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних: 2-ге видання навч. посібника,  [Текст] / О.В Томашевський, В.П Рисіков. -  Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2015. - 175 с.  (гриф МОНУ № 1/11-5523 від 15.04.2014). 

 

Сторінки