Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Обладняння та технологія зварювального виробництва» ЗНТУ

Кафедра «Обладнання та технології зварювального виробництва» (ОТЗВ)

Рік початку діяльності: 1964

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Овчинников Олександр Володимирович

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Технології та устаткування зварювання»
«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050504 – «Зварювання» (Д,З)

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-А
тел.: +380(61)7698262
e-mail: kafedra_otzv@zntu.edu.ua