Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва

2013

2014

2015

2016

2017

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2019-2020 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Вивчення технології та обладнання для підготовки поверхонь деталей до плазмового напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 22 с.
 • 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Вивчення технології та обладнання плазмового напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 21 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Контроль якості плазмових покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 18 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Вивчення устаткування і технології газополуменевого напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення конструкції металізатора електричного стаціонарного ЭМ-12-67» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Вивчення впливу режиму електродугової металізації на властивості напиленого покриття» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 «Вивчення технології напилення покриттів на установці УПУ-3» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 19 с.

Кафедра ОТЗВ НУ «ЗП» проводить наукову роботу з трьох основних напрямків:

 1. Удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., проф. Биковського О. Г., доц. Куликовського Р. А.
 2. Підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., проф. Брикова М. М., доц. Андрущенко М. І.
 3. Матеріалознавство в машинобудуванні - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., проф. Брикова М. М., доц. Андрущенко М. І., доц. Куликовського Р. А.

На кафедрі проводиться робота з підготовки фахівців вищої категорії. Формується наукова школа професора Овчинникова О. В., випускники якої захистили дисертації на присвоєння ступеня канд.техн.наук, а саме: Т.А. Митина – 2012 р.; А.А. Скребцов – 2015 р.; Т.Б. Янко – 2016 р.; А.Г. Селиверстов – 2016 р. Крім того, підготовкою фахівців вищої категорії зі ступенем канд.техн.наук займається доцент Андрущенко М. І.

Творча діяльність працівників кафедри ОТЗВ втілюється при виконанні науково-дослідних робіт:

 • ДБ 02712 «Дослідження закономірностей зв’язку між зносостійкістю високовуглецевих низьколегованих сталей і їх складом, структурою та іншими властивостями» (№ Держреєстрації - 0112U002021); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Вперше проведено бейнітне перетворення аустеніту із вмістом вуглецю 1,2 % та марганцю 3 %. Раніше вважалося, що бейнітне перетворення в аустеніті такого складу не перебігає; вперше застосовано обробку за схемою «гартування + ізотермічна витримка», для якої не потрібні сольові або лужні ванни. Це принципово спрощує процес термічної обробки і надає можливість проводити витримку зразків впродовж багатьох діб при необхідних температурах, застосовуючи звичайні повітряні печі опору.
 • ДБ 02712 «Підвищення надійності і зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання» (№ Держреєстрації - 0115U004669); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Встановлено залежності впливу марганцю на процеси структуроутворення та твердість зносостійких високохромистих чавунів. Виконано дослідження впливу основних параметрів плазмового напилювання дротом, який веде струм, на якість покриттів. Показано, що плазмово-дугове нанесення покриттів є ефективним способом, який дозволяє наносити покриття з різноманітних матеріалів без деформацій і зміни структури основного металу і отримувати цільні покриття з мінімальною пористістю на деталях широкої номенклатури. Експериментально встановлений вплив параметрів режимів зварювання тертям на формування структури й механічні властивості зварних з'єднань титанового сплаву ВТЗ-1. Проведені експериментальні дослідження зварювання тертям з перемішуванням шин токопроводу трансформатора.
 • ДБ 02715«Забезпечення надійності та зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання що експлуатуються в екстремальних умовах» (№ Держреєстрації - 0115U004671); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконується у 2015 – 2018 р.р.
 • ДБ № 01115 «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів»; керівник д.т.н. О.В. Овчинников, виконується у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД 2115 «Разработка технологий изготовления и ремонта деталей ГТД аддитивными методами наращивания с применением ресурсосберегающих и импортозамещающих порошков титановых сплавов отечественного производства, обеспечивающих требуемые механические свойства»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2715(УГМет) «Разработка технологического процесса диффузионной сварки применительно к детали 7120170710 «Блок усилителя» из стали 14Х17Н2»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2116 «Разработка технологии изготовления и ремонта деталей двигателей АИ28 и МС700 аддитивными методами с применением ресурсосберегающих сферических и перспективных несферических порошков титановых сплавов обеспечивающих требуемые механические и служебные свойства наращенного слоя»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2016 – 2017 р.р.
 • ГД 2716 «Розробка технічних умов на лопатки до газоперекачувальних агрегатів: ГТ-750-6, ГТК-10 та ГТН-6 (ГТ-6-750)»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А. виконувалась у 2016 р.
 • ГД 2124 «Проведение комплекса конструкторско-технологических исследований для производства лопаток ГТД из титановых сплавов на основе методов порошковой металлургии и интенсивной пластической деформации»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконується у 2014 – 2019 р.р.
 • ГД 2125 «Разработка нового жаропрочного материала и технологии его получения на основе алюминида титана для перспективных конструкций деталей ГТД»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконується у 2015 – 2019 р.р.

Викладачами кафедри протягом 2006-2017 років видано 10 навчальних посібників та 3 монографій:

2017 рік

 • Быковский О. Г. Сварочное дело [Текст] : учеб. пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова. – М.: Кнорус, 2017. – 272 с. (Средние профессиональное образование).

2014 рік

 • Биковський О.Г. Довідник зварника: навчальний посібник / О.Г. Биковський - К.: Основа - 2014. -448 с.
 • Быковский О.Г. Сварка и резка цветных металлов: справочное пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа -М.: Инфра . - 2014. с.336.
 • Брыков М.Н. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании: монографія / М.Н. Брыков, В.Г. Ефременко, А.В. Ефременко - Херсон: Гринь Д.С., 2014. -364 с.

2013 рік

 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення / Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 224 с.
 • Камель Г.І. Дослідженн конічних трибосистем в промисловому транспорті: монографія / Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куликовський. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. -313 с.

2011 рік

 • Быковский О.Г. Справочник сварщика: навчальний посібник / О.Г. Быковский, В.Р. Петренко, В.В Пешков - М.: Машиностроение - 2011. - 336 с.
 • Биковський О.Г. Зварювання та різання кольорових металів:Довідковий посібник: навчальний посібник /О.Г. Биковський - К.: Основа, 2011. - 392 с
 • Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання / Александров О.Г., Антонюк Д.А.: Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с.

2010 рік

 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.
 • Попов С.М. Антонюк Д.А. Нетребко В.В. Трибологічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 364 с.

2006 рік

 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Бережний С.П., Бриков М.М., Бриков М.М., Биковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумікін О.Б., Шумілов А.О. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.
 • Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин: учебное пособие / Бережный С.П., Брыков М.М., Брыков М.М., Быковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумикин О.Б., Шумилов А.О. Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Список наукових публікацій кафедри за 2018 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 3
З них за авторством молодих учених 0

 

Application of Domestic Heat-Resistant Powders in Additive Techniques / Glotka O.A., Ovchinnikov O.V., Degtyaryov V.I., Kameneva S.A. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2018. – №56(11-12). – с. 726-732.

Vasily Efremenko, Kazumichi Shimizu, Tatiana Pastukhova, Yuliia Chabak, Michail Brykov, Kenta Kusumoto, Alexey Efremenko. Three-body abrasive wear behaviour of metastable spheroidal carbide cast irons with different chromium contents // International Journal of Materials Research. – 2018. - February, V.109. - N2. - P.147-156.

Нетребко В. В. Влияние химического состава чугуна на содержание Сr в основе после нормализации от 1050 °С / В. В. Нетребко, И. П. Волчок // Литье и Металлургия. – 2018. – № 1. – С. 34-40.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 10
З них за авторством молодих учених 5

Syntered titanium alloys for nuclear industry / Kapustyan A.Y., Ovchinnikov A.V., Yanko T.B. // Problems of Atomic Science and Technology. – 2018. – № 113(1). – с. 134-141.

Ідентифікація збурювальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей / М.Ю. Пазюк, І.А. Овчиннікова, О.В. Ренгевич, С.О. Шумикін // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 26 – 33.

Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки / А.С. Мных, В.В. Довгаль, С.А. Шумикин // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 109 – 114.

Давидченко, С. В. Исследование влияния инокуляторов на диспергирование литой структуры стали Х12МФ-Ш [Текст] / С. В. Давидченко, А. И. Панченко, И. М. Билоник, И. Н. Логозинский, А. С. Сальников, А. Г. Федьков // Современная электрометаллургия. – 2018. – №2. – С. 13-18.

Андрущенко М.І. Відновлення та зміцнення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Ю.М. Савонов, Т.О. Акритова, С.О. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 2 (34), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С. 151-157.

Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2018. – №1. – С. 33-38.

Андрущенко М.И. Явление самоупрочнения поверхности трения в процессе механического изнашивания и его влияние на износостойкость / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Р.А. Куликовский, Т.А. Акрытова, С.А. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4 (36), ч. 10. – С. 25-31.

Андрущенко М.І. Дослідження та розробка стандартних і спеціальних випробувань матеріалів на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Міжвузівський збірник "Перспективні технології та прилиди" – Луцьк, червень 2018. – Луцьк: Луцький НТУ. – С. 6-16.

Antoniuk D. A. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / Antoniuk K.I., Antoniuk D. A., Bukharina L. M. //Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140.

Антонюк Д.А. Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Менеджмента та підприємництво: тренди розвитку. – 2018. – Випуск 1 (03) – С. 38–50.

2017

2016

Тези доповідей на конференціях за 2018 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 25
З них за авторством молодих учених 4

Куликовский Р.А. Технология изготовления облицовочных деталей пресс-форм для изготовления силикатного кирпича / Р.А. куликовский, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Т.А. Акрытова // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 184-186.

Андрущеко М.І. Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" – Чернігів, 10-12 травня 2018. – Т. 2. – С. 76-78.

Андрущенко М.І. Дослідження та розробка стандартних і спеціальних випробувань матеріалів на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Міжвузівський збірник "Перспективні технології та прилиди" – Луцьк, червень 2018. – Луцьк: Луцький НТУ. – С. 6-16.

Билоник, И.М. Повышение стойкости прессовой оснастки для порошковой металлургии [Текст] / И.М. Билоник, А.Е. Капустян, Э.Я. Губарь // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 108-109.

Билоник, И.М. Электрошлаковая выплавка с дополнительным плазменно-дуговым подогревом расходуемого электрода [Текст] / И.М. Билоник, А.Е. Капустян, Э.Я. Губарь // Университетская наука-2018: Междунар. научно-техн. конфер.: тез. докл.: в 3 т. Т.1: факультеты: металлургический, энергетический / ГВУЗ "ПГТУ". – Мариуполь: ПГТУ, 2018. С. 109 – 111.

Волошин, М.П. Білоник І.М. Підвищення ефективності електрошлакового процесу шляхом плазмоводугового додаткового підігріву витратного електроду (повышение еффективности електрошлакового процесса путем плазменнодугового дополнительного подогрева расходного электрода) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Буката М.А., Білоник І.М. Підвищення зносостійкості штампової оснастки шляхом фінішної плазмової обробки (повышение изностойкости штамповойоснастки путем финишной плазменной обработки) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Овчинников О. В. О необхідності дослідження корозійної тривкості зварних швів спеченого титану / О. В. Овчинников, Т. О. Акритова, О. Є. Капустян // Тези доп. ХХ Міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. «Людина і Космос». – Дніпро, 11–13 квітня 2018. – С. 235.

Вовк А.О., Бриков М.М., Бережний С.П., Капустян О.Є. Дослідження зносостійкості наплавленого металу в натурних умовах гідроабразивного зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Шумикин, С.А. Диффузионное насыщение титаном поверхности сталей [Текст] / С.А. Шумикин, А.Е. Капустян // Титан 2018: Производство и применение в Украине : международ. науч.-практ. конф., 11-13 июня 2018 г. : тезисы докл. – Киев : ИЭС им. Патона, 2018.

Семилет, Р.Е. Электрошлаковая наплавка валков горячей прокатки [Текст] / Р.Е. Семилет, С.А. Шумикин // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

Ткаченко, А.Н. Технологія збирання та зварювання розширювального баку трансформатора VI габариту [Текст] / А.Н. Ткаченко, С.О. Шумикін // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

Пантюшин О.А., Бриков М.М., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Вдосконалення технології дугового зварювання труб контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Сирман А.С., Бриков М.М., Шумілов А.О. Розробка технології ремонту кузовних елементів автомобіля із застосуванням зварювання алюмінієвих сплавів / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Лексиков В.О., Попов С.М. Дослідження процесу зношування гребного гвинта та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Юхно В.А., Попов С.М. Проблема спрацьовування зубчатих коліс редукторів типу 4МЦ2С / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Дорошенко Я.В., Попов С.М. Дослідження процесів зношування зуба вугільного комбайна та технології його зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Рудов О.Е., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочої поверхні траків гусениць та розробка методики їх відновлення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Суріков С.М., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації шестерні та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Пікінер Я.Є., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочих поверхонь бурових долот та розробка технологій подовження їх строку служби / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Ніколайчук Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації поршня у двигуні внутрішнього згорання та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Коваль Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу зношування лопатки аеротурбіни та розробка оптимальних технологій зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Пазюк, М.Ю. Ідентифікація збурювальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей [Текст] / М.Ю. Пазюк, І.А. Овчиннікова, О.В. Ренгевич, С.О. Шумикін // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 26 – 33.

Мных, А.С. Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки [Текст] / А.С. Мных, В.В. Довгаль, С.А. Шумикин // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 109 – 114.

Антонюк Д.А. Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і тор- гівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — №1(41). — С.74-80.

V-й Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів

 

На V-му Міжнародному конкурсі магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрям «Зварювання») дипломом третього ступеню нагороджено магістерський дипломний проект на тему: «Розробка та дослідження технології зміцнення і відновлення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли», магістранта Густери Романа Миколайовича; науковий керівник Андрущенко Михайло Іванович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Гурський Юрій Олександрович, Молочков Денис Євгенійович студенти гр. IФ-314 та Юхно Валерій Анатолійович студент гр. IФ-315 посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Молочков Денис Євгенійович, студент гр. ІФ-314 — призове друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Ремонт машин» за 2017-2018 н.р.

 

Коротич Юлія Станіславівна, студентка гр. ІФ-414 — призове друге місце, м. Харків. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Строгонов Дмитро Вадимович, студент гр. IФ-412м — призове друге місце, м. Запоріжжя. Науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ.

Участь у міжнародних проектах

В рамках міжінституційної угоди між Католицьким університетом Льовена та Запорізьким національним технічним університетом, Куртов Олександр Анатолійович, студент гр. IФ-312м, успішно пройшов стажування в кампусі Де Наір, Бельгія.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Дмитренко Юлія Сергіївна, Мигунов Артем Віталійович, студенти гр. IФ-312 та Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Дніпро. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександріна, ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Наукові керівники: Овчинников Олександр Володимирович, професор кафедри ОТЗВ, Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2014/2015 н.р.

Сахно Сергій Сергійович, студ. гр. ІФ-311 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310м, Фоменко Артем Володимирович, студ. гр. ІФ-319м – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2012/2013 н.р.

Куропятник Вячеслав Сергійович, студ. гр. ІФ-318 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Технології та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Трубчанінова Кіра Вікторівна, студ. гр. ІФ-419 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2012/2013 н.р.

Воронін Денис Ярославович, студ. гр. ІФ-310- Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 – І місце в олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Міщенко Андрій Сергійович, студент групи ІФ-318 – ІІ місце в олімпіаді зі спеціальності „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІ ступеня у конкурсі за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з предметів та спеціальностей 2010/2011 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417- ІІІ місце „Зварювальні установки” (науковий керівник - Капустян Олексій Євгенович, старш. викладач кафедри ОТЗВ)

 

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н.р.

Пасько Ганна Миколаївна, студентка групи ІФ-315 - Диплом І ступеня «Зварювання» (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Коробова Тетяна Олександрівна, студентка групи ІФ-318 - Диплом ІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Попов Сергій Миколайович, професор кафедри ОТЗВ)

Прокопченко Олександр Олександрович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ)

Перше місце у ІІ-му етапі Міжвузівської студентської Олімпіади зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» 2009/2010 навчального року (Приходько Р. Є. керівник старш. викл. Куликовський Р.А.)

 

2017

2016

Список наукових публікацій студентів за 2018 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 2
Тез доповідей конференцій 15

1. Андрущенко М.І. Відновлення та зміцнення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Ю.М. Савонов, Т.О. Акритова, С.О. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 2 (34), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С. 151-157.

2. Андрущенко М.И. Явление самоупрочнения поверхности трения в процессе механического изнашивания и его влияние на износостойкость / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Р.А. Куликовский, Т.А. Акрытова, С.А. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4 (36), ч. 10. – С. 25-31

3. Волошин, М.П. Білоник І.М. Підвищення ефективності електрошлакового процесу шляхом плазмоводугового додаткового підігріву витратного електроду (повышение еффективности електрошлакового процесса путем плазменнодугового дополнительного подогрева расходного электрода) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

4. Буката М.А., Білоник І.М. Підвищення зносостійкості штампової оснастки шляхом фінішної плазмової обробки (повышение изностойкости штамповойоснастки путем финишной плазменной обработки) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

5. Вовк А.О., Бриков М.М., Бережний С.П., Капустян О.Є. Дослідження зносостійкості наплавленого металу в натурних умовах гідроабразивного зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

6. Семилет, Р.Е. Электрошлаковая наплавка валков горячей прокатки [Текст] / Р.Е. Семилет, С.А. Шумикин // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

7. Ткаченко, А.Н. Технологія збирання та зварювання розширювального баку трансформатора VI габариту [Текст] / А.Н. Ткаченко, С.О. Шумикін // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

8. Пантюшин О.А., Бриков М.М., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Вдосконалення технології дугового зварювання труб контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

9. Сирман А.С., Бриков М.М., Шумілов А.О. Розробка технології ремонту кузовних елементів автомобіля із застосуванням зварювання алюмінієвих сплавів / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

10. Лексиков В.О., Попов С.М. Дослідження процесу зношування гребного гвинта та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

11. Юхно В.А., Попов С.М. Проблема спрацьовування зубчатих коліс редукторів типу 4МЦ2С / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

12. Дорошенко Я.В., Попов С.М. Дослідження процесів зношування зуба вугільного комбайна та технології його зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

13. Рудов О.Е., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочої поверхні траків гусениць та розробка методики їх відновлення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

14. Суріков С.М., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації шестерні та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

15. Пікінер Я.Є., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочих поверхонь бурових долот та розробка технологій подовження їх строку служби / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

16. Ніколайчук Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації поршня у двигуні внутрішнього згорання та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

17. Коваль Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу зношування лопатки аеротурбіни та розробка оптимальних технологій зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

Сторінки