Ви є тут

Головна

тези:

 • Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. [Текст] / Т.М.Тіховська // Моніторінг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць (Черкаси, 26-28 квіт. 2016 р.).– Черкаси: ЧНУ, КНЕУ, ОНЕУ- С.194-197
 • Тиховская Т.Н. Инновационное развитие наукоємних предприятий: к вопросу о проблемах Запорожского региона [Текст] / Т.Н.Тіховськая Problems and prospects of territories socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th Snternational Scientific Conference (Opole, Poland 14-17 квіт. 2016 р.).– Opole, Poland : The Academy of Management and Administration in Opole - С.74-76.
 • Тіховська Т.М. Криза в Україні – передбачення Кондратьєва?[Текст] Т.М.Тіховська // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.196-197.
 • Тіховська Т.М. Вплив інновацій на оновлення «основних капітальних благ»: до кластерного підходу в дослідженнях Кондратьєва. Текст] / Т.М.Тіховська  // Тиждень науки-2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ. 13-17 квіт. 2015 р.). В 4т. Т.3. Запоріжжя : ЗНТУ- С.
 • Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. // Тиждень науки-2015: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ 13-17 квіт. 2015 р.). В 4т. Т.3. Запоріжжя : ЗНТУ- С{Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • Тіховська Т.М. Прогнозування обсягу ринку напівпровідникових приладів. // Тиждень науки-2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ 14-18 квіт. 2014 р. В 4т. Т.3.Запоріжжя : ЗНТУ- С.60-61
 • Туhovskaya T. Rtsearch of the market of power electronics for the search of an optimal strategy of the enterprise. Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні: тези доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р., Запоріжжя / відпов. Ред. П.В. Гудзь. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 78 – 80.
 • Тиховская, Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. IV Міжнародної науково-практичної конференції; Одеса-Черкаси, ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 5-17 травня 2013 р. Черкаси: Брама-Україна, видавець Вовчок О.Ю., 2013. - 194 с. (С.166-168)
 • Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе. // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Зб. наук. пр. Третьої Міжнародної науково-практичної конференції; 10 -12 вересня 2013р. Черкаси,ЧНУ ім.Б.Хмельницького,  2013. – 142 с. (С.106-108).
 • Тіховська Т. М. ТВА на підприємствах електротехнічної галузі. // Тиждень науки-2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ– Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т. 2 – C. 273 – 274 
 • Тіховська Т. М. Підвищення ефективності використання електроенергії в рухомому потязі. // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції,  9–13 квітня 2012 р.Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 382 с. 4 (том 3) (С.335 – 337)
 • Тиховская Т.Н. Использование нейронних сетей для оценки рисков инновационных проектов предприятий силовой электроники  // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті: Зб. наук. пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 25-27 травня 2011 р./ Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2011. – С. 184 – 186
 • Тиховская Т.Н. Оптимизация структуры затрат инновационных проектов предприятий силовой электроники. // Матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 27-28 травня 2011 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 211– 213.
 • Тіховська Т. М. Нейронні мережі: до питання оцінки наукових проектів // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ 11–15 квіт. 2011 р. В 4 Т. 2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – т. 2 – C. 273 – 274
 • Тиховская Т.Н. Модели и методы процесса оценки научных проектов предприятий силовой электроники. // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики” 26 листопада 2010 р. Київ. --  КНУТД, 2010. – С. 74-75.
 • Тиховская Т.Н. Нечеткая информация: к вопросу управления научными проектами. // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук.пр. Другої Міжнародної науково–практичної конференції; Черкаси, 19–21 травня 2010 р. / Черкаси: Брама–Україна, 2010 – 340 с. – С. 298 –299
 • Тиховская Т.Н. Процесс оценки проектов предприятий силовой электроники: к проблеме концептуального подхода.// Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Зб. наук. пр. Другої Міжнародної науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 8-10 вересня 2010 р.Черкаси: Брама-Україна, 2010. – С. 227-230