Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Радіотехніка та телекомунікації» ЗНТУ

Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації» (РТ)

Рік початку діяльності: 1963

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Морщавка Сергій Володимирович

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:

«Радіотехніка»
«Інформаційні мережі зв'язку»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050901 – «Радіотехніка» (Д,З)
6.050903 – «Телекомунікації» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: 3 корпус, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 31, 32-б
тел.: +380(61)7698596
e-mail: kafedra_rt@zntu.edu.ua
URL: Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації»