Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій

Наукові школи

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій (РТТ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. За останні роки на кафедрі сформувався науковий напрямок з прикладних досліджень  “Обробка сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах в умовах дії комбінованих завад”, який очолює д.т.н., проф., зав. кафедри РТТ  Д.М.Піза. З 1999 року на кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальностями: 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, 05.13.06 – Інформаційні технології, 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт, 01.04.03 - Радіофізика. Аспіранти та докторанти під керівництвом проф. Д.М.Пізи розробляють нові принципи побудови систем завадозахисту і алгоритми обробки сигналів у радіолокаційних та телекомунікаційних системах на основі адаптивної фільтрації з використанням можливостей сучасних інформаційних технологій.

За останні роки на кафедрі успішно захищено одну докторську та вісім кандидатських дисертацій, в тому числі у 2008 році в Нідерландах аспірантом кафедри Шарпанських О.А. захищена дисертація за сумісним науковим керівництвом професорів Пізи та Треура).

Під керівництвом проф. Щекотихіна О.В. ведуться наукові дослідження з напряму передачі інформації в мережах оптичного зв’язку та розробки технічних засобів передачі інформації в оптичних мережах, зокрема оптичних атмосферних каналів зв’язку.

Напрями наукових досліджень

На кафедрі радіотехніки та телекомунікацій виконувались держбюджетні та госпрозрахункові науково-дослідні роботи за такими темами:

 1. держбюджетна тема ДБ 05813 «Розробка та дослідження алгоритмів просторово- (поляризаційно-) часової обробки сигналів в радіотехнічних системах в умовах дії комбінованих завад» (прикладна, електроніка і радіотехніка, № д/р 0103U000108, наказ МОНУ №633 від 05.11.02, тривалість 2003-2005 р.р., обсяг 222727 грн.) – науковий керівник проф. Д.М.Піза;
 2. госпрозрахункова тема №5813 «Проведення дослідницької роботи “Антена ВРЛ РЛК Днепр”» (01.10.03-15.06.04, організація фінансування – КП НВК «Іскра») – науковий керівник проф. Д.М.Піза;
 3. держбюджетна тема ДБ 03916 «Дослідження алгоритмів обробки сигналів в умовах інтенсивної радіопротидії з урахуванням не ідеальності каналів передачі і приймання» (наказ МОНУ №654 від 16.11.05, наказ ЗНТУ №266 від 05.12.05, тривалість 01.01.06-31.12.08, обсяг 90000 грн.) – науковий керівник проф. Д.М.Піза.

Відповідно до угоди між урядом України та урядом Арабської Республіки Єгипет з квітня 2007 року у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва започатковано спільний проект «Інформаційна технологія обробки просапних культур з використанням методів розпізнавання». Проект являє собою науково-дослідно-експериментальну роботу по виділенню, передачі та обробці інформації у волоконно-оптичних системах. Тривалість роботи 01.04.07 – 31.12.08 р., обсяг фінансування – 50 тис. доларів.

В ЗНТУ з 1999 року видається фаховий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління», який входить до переліку видань ВАК з технічних та фізико-математичних наук. Головним редактором журналу є зав. кафедри радіотехніки та телекомунікацій, д.т.н., проф. Д.М.Піза.

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій є співорганізатором міжнародних науково-технічних конференцій по оптичному зв’язку в 2003 і 2005 роках: «Сучасний стан та перспективи використання ВОЛЗ: Первинні мережі як транспортна основа телекомунікаційної інфраструктури України» (Запоріжжя, ЗНТУ) та Міжнародного наукового семінару по застосуванню сигнальних процесорів ADSP фірми Analog Devices для обробки сигналів в телекомунікаціях, радіолокації та в навчальному процесі в 2004 році, а також міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» в 2006, 2008 та 2010 р.р.

 1. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А., Мороз Г.В./ Методы компенсации активной состовляющей комбинированной помехи в когерентно - импульсных РЛС [Текст] / Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.- 2015г.
 2. Пиза Д.М., Мороз Г.В./Методы формирования обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенсатора помех [Текст] / Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.- 2015г
 3. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А. Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2014. – №2 – С.52-56.
 4. Пиза Д.М. Поиск обучающей выборки автокомпенсатора помех с применением корреляционного анализа / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // XVIII международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-ом веке». Международная конференция «Современные проблемы радиотехники», Материалы форума 14-16 апреля 2014 г.: — Харьков, 2014. – С. 169-170.
 5. Пиза Д.М. Адаптация автокомпенсатора в условиях воздействия комбинированных помех / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // 10-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2014». Материалы конференции 12-17 мая 2014г.: – Севастополь, 2014. – С. 53. /li>
 6. Пиза Д.М. Оценка влияния переменной базы на коэффициент подавления активной помехи при пространственно-временной обработке сигналов / Д.М. Пиза, Е.А Звягинцев // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.51-52.
 7. Бондарев Б.М. Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с OFDM [Текст] / Б.М. Бондарев, В.С. Кабак // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – №2. – С.
 8. Бондарев Б.М. Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с OFDM / Б.М. Бондарев, В.С. Кабак // 10-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекомуникаций «РТ-2014». Материалы конференции 12-17 мая 2014г.: – Севастополь, 2014. – С. 87.
 9. Бондарев Б.М. Об особенностях спектров и использования сигналов АФМ, QАМ, САР // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 85-86
 10. Романенко С.Н. Моделирование направленных ответвлителей на комбинациях МПЛ и ЩЛ / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, В.А. Воскобойник // 5-й Международный радиоэлектронный фо-рум «Прикладная радиоэлектроника. Сосояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.67-69.
 11. Логачева Л.М. Эквивалентный поверхностный импеданс Т-образного соединения прямоугольных волноводов / Л.М. Логачева, С.В. Куцак, В.П. Бондарев // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2014. Вып. 177, – С. 136-143.
 12. Логачева Л.М. Приближенный расчет поглощающего фильтра гармоник / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.2014. Вып. 179. С. 00 – 00. (7 стр.)
 13. Kutsak S.V. H-plane Tee Junction of Rectangular Waveguides: The Three-Dimensional Case / S.V. Kutsak, L.M. Logachova // Proceedings of the 15th International Conference on Mathematical Meth-ods in Electromagnetic Theory. MMET’2014. Dnipropetrovs’k, Ukraine. August 26-28, 2014. – PP. 176 – 179.
 14. Костенко В.О. Электропитание охранной сигнализации от высоковольтной линии электропередач [Текст] / В.О. Костенко, И.Н. Сметанин, О.В. Щекотихин // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2014. – №1 – С.40–45.
 15. Сметанин И.Н. Способ прогноза локальной перегрузки в фрагменте сотовой сети / И.Н. Сметанин В.О. Костенко // VII Міжнародна науково–практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2014. – C.100–101.
 16. Шийка А.А., Сметанин И.Н. Возможность использования нейронных сетей для прогнозирования мобильности в MANET–сетях / А.А. Шийка, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 289–290.
 17. Копильов А.М. Моделирование самоподобных процессов при решении задач параметрического синтеза [текст] / А.М. Копильов, Д.В. Агеев // 24-я Международная крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2014г.: CRIMIKO, 2014. – С.00
 18. Шама Е.А. Минимизация количества информативных признаков при построении классификатора растительных объектов / Е.А. Шама // XVIII международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-ом веке». Международная конференция «Современные проблемы радиотехники», Материалы форума 14-16 апреля 2014 г.: — Харьков, 2014. – С. 185-186.
 19. Шама Е.А Уменьшение размерности признакового пространства растительных объектов с помощью факторного анализа / Е.А Шама // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С. 101-104.
 20. Пиза Д.М. Аналитическая оценка влияния переменной базы на коефициент подавления активной помехи при время-пространственной обработке сигналов в РЛС / Д.М. Пиза, И.С. Пресняк, Е.А Звягинцев // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С. 58-60
 21. Пиза Д.М., Сиренко А.С., Звягинцев Е.А. Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2013. – №2 – С.28-31.
 22. Дубровин В.И., Морщавка С.В., Пиза Д.М., Субботин С.А. Распознавание растений по результатам дистанционного зондирования на основе многослойных нейронных сетей,«Математические машины», вып.2,3, 2000, с.113-120.
 23. Бєліков С.Б., Піза Д.М., Морщавка С.Б. Технічні університети як осередки вирішення екологічних проблем сучасного суспільства, Труди міжнародної конференції «Роль університетів у Майбутньому Інформаційному Суспільстві – 2000» у рамках міжнародного конгресу технічних університетів «Конгрес-2000», Київ, НТУ «КПI», 25-29 вересня, 2000 р. на CD-ROM.
 24. Пиза Д.М., Морщавка С.В., Скоробогатов Ю.В. Выбор эффективного метода распознавания растений по коэффициентам спектральной яркости, «Радиоэлектроника, информатика, управление» №1, Запорожье: ЗГТУ. 1999 г., с. 85-88.
 25. Пиза Д.М., Морщавка С.В. Выбор спектральных интервалов для распознавания видов растений по характеристикам отражения оптического диапазона, научно-технический сборник «Радиотехника», вып. 109. Харьков: ХГТУРЕ, 1999, с. 125-130.
 26. Морщавка С.В., Пиза Д.М. Повышение вероятности распознавания растительных объектов за счет увеличения разрешающей способности лидаров, сборник трудов «Кибернетика и вычислительная техника», вып. 117, К: 1999 г., с. 14-17.
 27. Piza D.M. Realization of a Polarimeter Based on an Adaptive Filter, Telecommunications and Radio Engineering, 52(1), 1998. pp 73-78.
 28. Piza D.M. Fast-Acting Polarimeters With Correlation Feedback, Telecommunications and Radio Engineering, 52(2), 1998. pp 73-76
 29. Пиза Д.М. Эффективность адаптивных поляризационных фильтров при произвольных параметрах помех // Проблемы управления и информатики, 1998, вып. 3. с. 110-114.
 30. Пиза Д.М. Синтез быстродействующего поляриметра на базе адаптивного фильтра // Проблемы управления и информатики. 1998, вып. 1. с. 115-119.
 31. Щекотихін О. В. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв’язку [текст] [Навчальний посібник з грифом МОНУ] /О.В. Щекотихін, Д. М.Піза , Т. І. Бугрова . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 309с.
 32. Бугрова, Т.И. Сравнение характеристик направленности фрактальных антенн/ Т.И.Бугрова, А.Л.Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.192-194.
 33. Бугрова, Т.И. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны / Т.И.Бугрова, Г.В.Мороз // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.195-197.
 34. Романенко С.Н. Эффекты резонансного рассеяния волн слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // 23-я международная крымская науч.-техн. конф CRIMICO’1013 «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8-13 сентября 2013 г.: — Севастополь, 2013. – С. 752-753.
 35. Логачева Л.М. Метод эквивалентных граничных условий неоднородностей в прямоугольном волноводе для анализа каскадных / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // НПК«Тиждень науки». - Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, В 5 Т. Т. 1 С. 135-136.
 36. Кравченко А.А., Розробка варіантів організаційно-технічних заходів з впровадження технології IP-over-DWDM на основі транспортної мережі IP / MPLS // Звонарьова М. А., Ісаєва І.С Місецька Г. І. Сидоренко В. О. Мороз Г.В. // наукова конференция «МТС - 3G». Київ, 2013 р.
 37. Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. / «Завтра.UA» - 2013 р.
 38. Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ- 2013 р.
 39. Пат. Україна №81170 МПК12 H04W 48/00, H04W 72/00 Спосіб підвищення точності прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку [Текст] / І.М. Сметанін, Р.І. Сметанін, Д.М. Піза, В.О. Костенко; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201214522; подан. 18.12.12; опубл. 25.06.2013; Бюл. №12.
 40. Smetanin I.N., Lozhkovsky A.G., Piza D.M., Verbanov O.V. Investigation Into The Parameters of the Traffic of the GSM Network Section Under the Effect of Local Overflows // Telecommunications and Radio Engineering. 2013. Vol. 72. No. 10. pp. 893–905.
 41. Сметанин И.Н. Анализ моделей перемещений абонентов в сотовой сети мобильной святи / И.Н. Сметанин, К.А. Павская // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2013 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 137–138.
 42. Галимина И.А. Метод снижения сигнальной загрузки на сотовую сеть мобильной святи / И.А. Галимина, И.Н. Сметанин, М.П. Чернобородов // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2013 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 130–131.
 43. Чорнобородова Н.П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 [Текст] / Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов, А.С. Сіренко, Т.І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.
 44. Бугрова, Т.И. Оптимизация параметров антенн для систем беспроводного доступа в среде проектирования HFSS/ Т.И. Бугрова, А.Л. Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 334-336.
 45. Бугрова, Т.И. Моделирование полей излучения мобильных телефонов с помощью современных средств автоматизированного анализа/ Т.И.Бугрова, И.А.Оболенцев // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.336-338.
 46. Романенко С.Н. Моделирование взаимодействия плоской электромагнитной волны со слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 38-40
 47. Романенко С.Н. Численное моделирование частотно избирательных структур / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии: Сборник трудов 22-й международной крымской конференции КРЫМИКО ’2012. – Севастополь, 10-14 сентября 2012. – С. 539-540.
 48. Костенко В.О., Завьялов С.Н. Совместное строительство и эксплуатация когнитивных телекоммуникационных сетей разными операторами связи. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних техно-логій. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції .м. Запоріжжя, 19-21 вересня 2012 р., с.138-140.о В.О., Сметанін І.М., Піза Д.М. Спосіб прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку. Патент на корисну модель № 68743 від 10 квітня 2012 р.
 49. Логачова Л.М. Дифракція хвилі Н10 на стику регулярного і нерегулярного хвилеводів з діелектричною пластиною скінченної довжини / Л.М. Логачова, С.В. Куцак , В.П. Бондрєв, Н.Ю. Копильова // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - №2. - С.
 50. Куцак С.В. Поверхневий імпеданс періодичного ряду прямокутних отворів на вузькій стінці хвилеводу / С.В. Куцак, Л.М. Логачева, В.П. Бондарев // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 51-52
 51. Мороз Г.В. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ- 2012 р.3–905.
 52. Пат. Україна № 68743 МПК H04W 48/00 H04W 72/00 Спосіб прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку [Текст] / І.М. Сметанін, В.О. Костенко, Д.М. Піза, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201111220; подан. 21.09.11; опубл. 10.04.2012; Бюл.№7.
 53. Галимина И.А. Анализ методов снижения сигнальной нагрузки в сотовой сети мобильной святи /И.А. Галимина, И.Н. Сметанин // VI Міжнародна науково–практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 19–21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2012. – C.98–101.
 54. Галимина И.А. Оптимизация сигнальной нагрузки в сотовой сети мобильной связи / И.А. Галимина, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 260–262.
 55. Щекотихин О.В. Помехоустойчивый способ передачи информации в системах оптической связи/ О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 259–260.
 56. Костенко В.О. Система мониторинга целостности опор ЛЭП Запорожской АЭС / В.О. Костенко, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 250–252.
 57. Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Т. І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.
 58. Залута, В.В. Проблеми визначення координат об’єктів за допомогою GPS/ В.В.Залута, Т.І.Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 11 квітня 2011р.-Запоріжжя: ЗНТУ: 2011.- В 4-x т.т. -Т. 1.- С. 337-338.
 59. Сметанин И.Н. Исследование параметров трафика участка сети GSM при воздействии локальных перегрузок [Текст]/ И.Н. Сметанин, А.Г. Ложковский, Д.М. Пиза, О.В. Вербанов // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – №2 – С.23–30.
 60. Пат. Україна № 62006 МПК6 H04B 10/12 Спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст] / О.В. Щекотихін, І.М. Сметанін, Л.М. Карпуков, В.І. Корнійчук, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u2011000097; подан. 04.01.11; опубл. 10.08.2011; Бюл.№15.
 61. Сметанин И.Н. Анализ телефонного трафика участка сети GSM, подвергаемого воздействиям локальных перегрузок/ И.Н. Сметанін //Перша міжнародна науково–практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м.Одеса, 6–7 жовтня 2011 р.– Ч.2. – Одеса: ОНАЗ, 2011. C.12–16.
 62. Левченко М.В. Особенности реализации хэндовера в сетях мобильной связи / М.В. Левченко И.Н. Сметанин, В.О. Костенко // НПК «Тиждень науки–2011». – Запоріжжя, ЗНТУ, 11–15 квітня 2011 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. –331–333 с.
 63. Чорнобородова Н. П. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малокрапкових ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. - № 4. – С. 91-95.
 64. Чорнобородова Н. П. Синтез оптимальних вагових функцій для ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2011. – Вип. 2. – С. 64-67.
 65. Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Бугрова Т. І. // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 2. – С. 178-182.
 66. Піза Д.М. Порівняльний аналіз методів формування смуги режекції систем селекції рухомиї цілей (СРЦ) в РЛС з вобуляцією частоти повторення імпульсів / Д.М. Піза, А.С. Сиренко // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (22–24 вересня 2010р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- С.72-73.
 67. Бугрова, Т.І. Дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль/ Т.І. Бугрова// V Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”.- 22-24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.-C.30-31.
 68. Снігир, Д.О. Дослідження радіолінз з вимушеним заломленням/ Д.О. Снігир, Т.І. Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 325-327.
 69. Бугрова, Т.І. Автоматизація експериментальних досліджень НВЧ-пристроїв/ Т.І. Бугрова// НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 327-329.
 70. Гулин,С.П. Концепция управляемого динамического насыщения при моделировании многочастотных установившихся режимов микроэлектронных компонентов, структур и устройств [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин, В.П.Дмитренко, Д.М.Пиза // Радіоелектроніка.Інформатика.Управління.–Запоріжжя:ЗНТУ,2010.-№2.-с.77-82.
 71. Костенко В.О., Журавлев В.Н.,Завьялов С.Н. Синергетический анализ процесса передачи энергии речевого сигнала. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції .м. Запоріжжя, 22-24 вересня 2010 р., с99-100.
 72. Патент 88065 Україна. МПК G01R 27/28 (2009.01). Пристрій для визначення N-вимірних характеристик нелінійних систем [Текст] / Гулін С.П., Гулін О.С., Дмитренко В.П., Піза Д.М.; заявник та патентовласник – ЗНТУ; а200911843; заяв.26.10.2007; опубл. 10.09.2009, Бюл.№17.-10с.
 73. Дмитренко, В.П. Пристр ої НВЧ. Основи теорії [Текст]: Наукова монографія/ В.П.Дмитренко, Т.І.Бугрова, Л.М.Логачева; ЗНТУ.-Запоріжжя: ЗНТУ.-2009.-280с.
 74. Патент 45771 Україна. МПК (2009) Н04В 10/12 Н04К 1/00 Спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст]/ Щекотихін О.В., Сметанін І.М., Карпуков Л.М.; Заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет; № u200905916; заяв.09.06.2009; опубл.25.11.2009, Бюл.№22, 2009р.
 75. Патент 48705 Україна. МПК (2009) G01S 7/36 H04B 15/00. Спосіб компенсації активної складової комбінованої завади [Текст] / Кононович В.Я., Кукольницький А.П., Залевський О.П., Каспирович О.Г., Мейстер Ю.Л., Денека А.А.; Заявник та патентовласник КП «НВК«Іскра» №u200911296; заяв.06.11.2009; опубл.25.03.2010, Бюл.№6, 2010.
 76. Логачева, Л.М. Дифракция волны Н10 в прямоугольном волноводе на скачке импедансных узких стенок [Текст] / Л.М.Логачева, С.В.Куцак, В.П.Бондарев // РИУ, 2010.-№1, с.10-15.
 77. Самойлик, С.С. Энергетические характеристики проходного резонатора на прямоугольных волноводах с частичным диэлектрическим заполнением [Текст] / С.С. Самойлик, В.П.Бондарев // РИУ, 2-1-.-№1, с.15-20.
 78. Бугрова, Т.И. Квазиоптические интегральные диаграммообразующие схемы многолучевых антенн диапазона миллиметровых волн [Текст] / Т.И.Бугрова // Дисс.на соиск. уч. ст. канд. техн. наук (спец.05.12.07 – Микроволновые устройства и антенны). – Запорожье: ЗНТУ. 2009. – Рукопис.- 167с.
 79. Чернобородов, М.П. Метод компенсации импульсных помех для когерентно-импульсных РЛС [Текст] / М.П.Чернобородов // Дисс.на соиск. уч. ст. канд. техн. наук (спец.05.12.17 – Радиотехнические и телевизионные системы).- Запорожье, ул.Победы, 63, полиграфический центр, 2009.- Рукопис. 140с.
 80. Бугрова, Т.І. Квазіоптичні інтегральні діаграмоутворюючі схеми багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль [Текст] / Т.І.Бугрова// Автореф.дис. на здобуття наук.ступ канд.техн.наук (спец.05.12.07 – Мікрохвильові пристрої та антени).- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.-100пр.- 19с.
 81. Чорнобородов, М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС [Текст] / М.П.Чорнобородов // Автореф.дис. на здобуття наук.ступ канд.техн.наук (спец.05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи) – Запоріжжя: вул.Перемоги, 63, поліграфічний центр, 2009.- 100пр.- 18с.
 82. Патент 47356 Україна. МПК G01N 27/28. Пристрій для визначення параметрів N-вимірних функцій високочастотних вузькосмугових нелінійних систем [Текст] / Гулін С.П., Гулін О.С., Дмитренко В.П., Піза Д.М.; заявник та патентовласник – ЗНТУ; № u200908840; завл.25.08.2009; опубл.25.01.2010, Бюл.№2.
 83. Гулин, С.П. Характеризация реактивных нелинейных схемных элементов радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе концепции управляемого динамического насыщения [Текст] / С.П.Гулин // Радиотехника ХНУРЕ.- 2010, №161.- с.373-377.
 84. Гулин, С.П. Характеризация резистивных нелинейных схемных элементов радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе концепции управляемого динамического насыщения [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // РИУ.- 2010, №1.- с.21-27.
 85. Гулин, С.П. Расчет спектра отклика нелинейности, представленной логарифмической функцией динамического насыщения, на многочастотное воздействие [Текст] / С.П.Гулин // Радиотехника ХНУРЕ.- 2090, №159.- с.273-277.
 86. Gulin, S.P. Generalised Model of Radio Engeneering Link on Basic Principle of the Guided Run – Time Sutiation [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку (УНДІЗ).- Київ, 2009, №4 (12).- с.52-58.
 87. Журавлев, В.Н. Методическая и информационная адекватность гармонических методов анализа и идентификации речевых сигналов [Текст] / В.Н.Журавлев, В.С.Кабак // Материалы конференции«Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта» (10-15 октября 2009г., г.Евпатория).- Евпатория: ЦНТИ: 2009, т.2, ч.1.- с.52-54.
 88. Козіна, Г.Л. Протокол колективного цифрового підпису різних документів [Текст] / Г.Л.Козіна, М.А.Молдов’ян, Д.М.Піза // Праці міжнародного симпозіуму«Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХЛ) (15 … 18 листопада 2009р., Крим, с.м.т.Кацивелі).- Київ: ЦНТІ, 2009, т.1.- с.336-339.
 89. Чорнобородова, Н.П. Метод підвищення ефективності процедури виявлення корисних сигналів [Текст] /Н.П.Чорнобородова, М.П.Чорнобородов // П’ята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил: наук.-техн.конф. (15-16 квітня 2009 р. ХУПС, м.Харків): матеріали конф.-Харків: ХПУ, 2009. с.158.
 90. Чорнобородова, Н.П. Позбування відбиттів від земної поверхні, що заважають, в алгоритмах метеообробки [Текст] /Н.П.Чорнобородова, М.П.Чорнобородов // П’ята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил: наук.-техн.конф. (15-16 квітня 2009 р. ХУПС, м.Харків): матеріали конф.-Харків: ХПУ, 2009. с.157.
 91. Лізунов, С.І. Деякі аспекти протидії комп’ютерним злочинам ОВС [Текст] / С.І.Лізунов, Л.М.Карпуков // Матеріали науково-практичної конференції«Інформаційна безпека»(26-27 березня 2009р., ДУІКТ, м.Київ): матеріали конф.- Київ: ДУІКТ, 2009.- с.72-76.
 92. Піза, Д.М. Інформаційна технологія обробки просапних культур. Радіометричні аспекти [Текст] / Д.М.Піза, С.В.Морщавка, Є.Л.Бєлоусов // РІУ.- 2009.- №2.- с.45-52.
 93. Піза, Д.М. Вплив нелінійних спотворень на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів [Текст] / Д.М.Піза, О.П.Залевський, Б.М.Бондарев // РІУ.- 2009.- №1.- с.30-35.
 94. Карпуков, Л.М. Метод защиты информации в ВОЛС [Текст] / Л.М.Карпуков, О.В.Щекотихин, И.Н.Сметанин // Фотон-экспресс.- 2009.- №4.- с.48-50.
 95. Гулин, С.П. Экспериментальное исследование характеристик двухтранзисторного эквивалента R-негатрона N-типа для систем передачи информации с хаотической несущей [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // Тез.докладов V Международной НТК«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології СОМІNFO-2009» (5-9 октября 2009г., Ливадия, Крым): тез.докл.- Киев: ДУИКТ, 2009.- с.69-70.
 96. Гулин, С.П. Обобщенная модель радиотехнического звена на основе принципа управляемого динамического насыщения [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // Тез.докладов V Международной НТК«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології СОМІNFO-2009» (5-9 октября 2009г., Ливадия, Крым): тез.докл.- Киев: ДУИКТ, 2009.- с.68.
 97. Бугрова, Т.І. Експериментальні дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль [текст] /Т.І.Бугрова// Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с. 226.
 98. Самойлик, С.С. Энергетические характеристики проходного резонатора, возбуждаемого волной Н101 [текст] / С.С.Самойлик, В.П.Бондарев // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.227.
 99. Гулин, А.С. Определение амплитудной характеристики функционального модуля по его статической характеристике на основе концепции и функции динмического насыщения [текст] / А.С.Гулин, С.П.Гулин // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.228.
 100. Гулин, А.С. Определение спектра отклика функционального модуля СВЧ по его амплитудной характеристике на основе концепции и функции динамического насыщения [текст] / А.С.Гулин, С.П.Гулин // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.228.
 101. Голуб, Т.В. Дослідження шляхів підвищення завадостійкості ВОСПІ [текст] / Т.В.Голуб, О.В.Щекотихін // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.230.
 102. Хссайни, А. Повышение помехоустойчивости абонентского терминала системы с технологией Wi-Fi [текст] / А.Хссайни, В.П.Дмитренко // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.232.
 103. Энергетические соотношения стыка прямоугольных волноводов под прямым углом [текст] / С.В.Куцак, В.П.Бондарев // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.233.
 104. Піза Д.М. Дослідження характеристик рослин за допомогою спектрометра RED TIDE USB 650 / Д.М. Піза, Є.Л. Бєлоусов, С.В. Морщавка // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.93-94.
 105. Піза Д.М. Пристрій для визначення параметрів N - вимірних характеристик нелінійних систем / Д.М. Піза, С.П. Гулін, О.С. Гулін, В.П. Дмитренко // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.53 – 55.
 106. Піза Д.М. Вплив нелінійних ефектів на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів / Д.М. Піза, О.П. Залевський, Б.М. Бондарев // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.51 – 53.
 107. Piza D.M., Morshchavka S.V. "Information Technology of Tilled Crops Cultivation with Usage of Methods of Plant Recognition": report on scientific research: 68-35/ International project of the Ukrainian-Egyptian cooperation in the science and technology. – Zaporizhzhya, 2008, - 124p., - №0107U007106.
 108. Чорнобородов М. П. Підвищення тактико-технічних характеристик РЛС 79К6 (80К6) "Пелікан" [Текст] / М. П. Чорнобородов // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2008. – Вип. 1. – С. 64-67.
 109. Чорнобородова Н. П. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є [Текст] / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2008. - № 2. – С. 159-162.
 110. Костенко В.О., Кравчина В.В., Гомольський Д.М. Спосіб виготовлення інтегральних мікросхем з комбінованою ізоляцією комплементарних транзисторів. Деклараційний патент на винахід № 27068 від 10 жовтня 2007 р
 111. Пиза Д. М. Усовершенствование метеоканала аэродромного радиолокационного комплекса "Днепр-А" [Текст] / Д. М. Пиза, Н. П. Чернобородова, М. П. Чернобородов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2007. - № 2. - С. 16-20.
 112. Чернобородов М. П. Оценка эффективности цифровой системы компенсации импульсных помех // Збірник наукових праць СВМІ ім. П. С. Нахімова "Підвищення бойової ефективності, обгрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніка ВМС України, Севастопіль: СВМІ. – 2004. – № 1 (4). – С. 103-106.
 113. Чернобородова Н. П., Чернобородов М. П. Цифровая система компенсации несинхронных импульсных помех // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, Запоріжжя: ЗНТУ. – 2004. – № 2. – С. 49-54.
 114. Бугрова Т.И. Дифракция основной волны диэлектрической пластины на ленточной решетке [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Физика. Радиоэлектроника: Сб. научн. трудов ДНУ. – Днепропетровск: ДНУ, 2003. - Вып. 10. - С. 163 - 167.
 115. Бугрова Т.И. Взаимодействие поверхностной Н1-волны диэлектрической пластины с решеткой диэлектрических щелевых волноводов [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч. - техн. сб.- 2003. - Вып. 135.- С. 48 – 52.
 116. Chasovsky V. A. Digital System of Asynchronous Pulse Noise Cancellation / V. A. Chasovsky, M. P. Chernoborodov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. - Vol. 59. - No 1&2. – P. 151-159.
 117. Бугрова Т.И. Метод расчета импеданса интегральной структуры из металлических полосок для высших типов волн [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов, В.С. Кабак, Е.И. Бугров // Радіоелектроніка, інформатика, управління . - 2002. - №2. - С. 13-16.
 118. Neural Network Method in Plant Spectral Recognition / V.Dubrovin, S.Subbotin, S.Morshchavka, and D.Piza // From Laboratory Spectroscopy to Remotely Sensed spectra of Terrestrial Ecosystem / Edited by Ranjan S.Muttiah.- Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002.- P.147-160.
 119. V. Dubrovin, S. Subbotin, S. Morshchavka, D. Piza. The plant recognition on remote sensing result by the feed-forward neural networks // Smart Engineering Systems Design.- 2001. - v.3. - P.251-256.
 120. Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282.
 121. V. Dubrovin, S. Subbotin, S. Morshchavka, D. Piza. The plant recognition on remote sensing result by the feed-forward neural networks., Smart Engineering Systems Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining, and Complex Systems, ANNIE 2000:the 10-th Anniversary edition / ed. C. H. Dagli et al.- vol.10.- Missouri-Rolla:ASME Press.- 2000.- P. 697-701.
 122. Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282. /li>
 123. Бугрова Т.И. Возбуждение решеток диэлектрических щелевых волноводов плоской поверхностной Н1 – волной диэлектрической пластины [Текст] / Т.И. Бугрова // Радіоелектроніка, інформатика, управління .- 1999.- № 2.-С.4- 8.
 124. Бугрова Т.И. Моделирование диаграммообразующей схемы многолучевой антенны квазиоптического типа [Текст] / Т.И. Бугрова // Радіоелектроніка, інформатика, управління . - 1999. - № 1. – С. 5 - 8. /li>
 125. Пиза Д.М., Морщавка С.В. Выбор спектральных интервалов для распознавания видов растений по характеристикам отражения оптического диапазона // Радіотехніка.- 1999.- Вип. 109.- С.125-130.
 126. Пиза Д.М., Морщавка С.В., Скоробогатов Ю.В. Выбор эффективного метода распознавания растений по коэффициентам спектральной яр кости // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 1999. - №1. - С.85-88.
 127. Піза Д.М., Морщавка С.В. Повышение вероятности распоз¬навания растительных объектов за счет увеличения разрешающей способности лидаров // Кибернетика и вычислительная техника. - 1999. -Вип. 117.- С. 14 – 17.
 128. Piza D.M., Morshchavka S.V., Selection of Spectral Bands for Recognizing Plant Species by Reflection Characteristics in the Optical Region //Telecommunication and Radio engineering.-1998.-Vol 52.Issue 10 - p.83-86.
 129. Bankov S.E. Planar Lens for Millimeter Waves Integrated Antennas / S.E. Bankov, T.I. Bugrova, I.V. Levchenko // 24-th European Microwave Conf. Proc., 1994, Nice, France. - P. 76 - 80.
 130. Банков С.Е. Диаграммообразующая схема многолучевой антенны КВЧ диапазона [Текст] / С.Е. Банков, Т.И. Бугрова // Радиотехника. - Москва. - 1994. – Т. 199. - № 4 - 5. - С. 105 - 108.
 131. Bankov S. E. Analysis of Millimeter-Wave Integrated Beam-Forming Network for Quasioptical Multibeam Antennas [Текст] / S.E. Bankov, T.I. Bugrova // Microwave and Opt. Techn. Lett. - 1993. - Vol. 6 .- № 13. - P. 782 -786.
 132. Банков С.Е. Собственные волны планарной металло - диэлектрической решетки [Текст] / С.Е. Банков, Т.И. Бугрова // Радиотехника и электроника. - 1993. – Т. 38. - №1. - С. 73 - 80.
1 Анализ методов снижения сигнальной нагрузки в сотовой сети мобильной связи

VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012

С. 98-101

тези доповіді

конференції

Галимина И.А. (РТ-918)
Сметанин И.Н.
 
2 Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны

НПК «Тиждень науки». - Запоріжжя, ЗНТУ,

15-19 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, В 5 Т. Т. 1

С. 127-128

тези доповіді

конференції

Бугрова Т.И.

Мороз Г.В. (РТ-918м

3 Сравнение характеристик направ-ленности фрактальных антенн С. 128-130 тези доповіді конференції

Бугрова Т.И.

Чуб А.Л. (РТ-218)

4 Метод снижения сигнальной нагрузки на сотовую сеть мобильной связи С. 130-131 тези доповіді конференції

Галимина И.А. (РТ-918м),

Сметанин И.Н.,

Чернобородов М.П.

5 Новые волоконно-оптические световоды для систем передачи информации С. 133-134 тези доповіді конференції

Щекотихин О.В.,

Звонарёва М.А. (РТ-911)

6 Анализ моделей перемещений абонентов в сотовой сети мобильной связи С. 137-138 тези доповіді конференції

Сметанин И.Н.,

Павская К.А. (РТ-919)

7 Условия рефарминга частотного диапазона в интересах операторов мобильной связи С. 139-140 тези доповіді конференції

Костенко В.О.,

Завьялов С.Н.,

Цабай А.С. (РТ-919)

8 Передача изображений по каналам мобильной связи С. 141-142 тези доповіді конференції

Бондарев В.П.,

Халявка В.П. (РТ-918м)

9 Штыревая антенна на основе метаматериалов

VII-міжнародна науково-практична кон-ференція «Сучасні проблеми і досягнен-ня в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»
17-19 вересня 2014р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014,

С. 30-31

МБД SCIENCE INDEX

Бугрова Т.И.,

Малий В.А. (РТ-911)

10 Влияние метаматериалов на частотные свойства электрически малих антенн на основе фракталов С. 32-33 МБД SCIENCE INDEX Бугрова Т.И., Перетятько С.В. (РТз-219)
11 Возможность использования нейронных сетей для прогнози-рования мобильности в MANET-сетях НПК «Тиждень науки». - Запоріжжя, ЗНТУ,14-17 квітня 2014р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, В    Т. Т. 1
С. 289-291
МБД Google Scolar Шийка А.А. (РТ-910), Сметанин И.Н
12 Маломощный источник питания от высоковольтной линии элек-тропередач С.293-295 МБД Google Scolar Соболь И.А. (РТ-212), -Костенко В.О
13 Тестирование и выявление неисправностей С.291-293 МБД Google Scolar Плотникова К.О. (РТ-910), Щекотихин О.В
14 Способы повышения достоверности передачи информации в ВОСПИ С.293 МБД Google Scolar Плотникова К.О. (РТ-910), Звонарева М.А. (РТ-911), Щекотихин О.В.
15 Антенна для улучшения качества мобильной связи С.295-297 МБД Google Scolar Малий В.А. (РТ-911), Бугрова Т.И.

 

 1. Бондарев В.П., Самойлик С.С. Электромагнитное поле прямоугольного резонатора с нестационарной цилиндрической неоднородностью // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.-№2(12).-с. 45-49
 2. Козина Г.Л., Смешко А.А. Автоматизированная система обработки входящей электронной почты // Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Інформаційно-керуючі системи і комплекси» (6-7 квітня 2004 р., м. Миколаїв). Миколаїв: НУК, 2004. – с.143-146
 3. Горецкий А.С., Козина Г.Л. Система средств защиты информации в дистанционном обучении // Тез.; докл. научн. конф. "Методы и технические средства обеспечения безопасности информации" (26-27 нояб.2003г., Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский государственный технический университет, - 2003,-с.36
 4. Kozina G., Dubinin R., Goretsky A.; System of the protected document circulation on the enterprise // Proceedings of the International Conference «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science» (TCSET’2004), Lviv–Slavsko, Ukraine, Feb. 24-28, 2004. Lviv: Publisning House of Lviv Polytechnic. - 2004, pp. 270-271
 5. Артюшенко Б.А., Козіна Г.Л. Криптоаналіз шифра простої заміни для російської, української та англійської мов // Зб. тез доп. II всеукр. наук-практ. конф. студ., асп. та мол. вчених «Технології безпеки інформації» (16 квітня 2004 р., м. Київ) / Укл.: А.А. Співак. Київ: – 2004. – с.6-8
 6. Гончаров И.В., Козина Г.Л. Использование технологии VPN для построения защищенных Ethernet сетей городских масштабов // Зб. тез доп. учасників II всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації» (16 квітня 2004 р., м. Київ) / Укл.: А.А. Співак. Київ: – 2004. - с.16-17
 7. Смешко А.А., Козина Г.Л. Система защиты электронной почты от спама // Сб. докл. и тез. II-ого междун. мол. форума «Информационные технологии в XXI веке» (28-29 апреля 2004 р., г. Днепропетровск): УГХТУ – 2004. - с.167
 8. Корольков Р.Ю., Бєлоусов Є.Л. Спосіб зменшення міжмодової дисперсії багатомодової волоконно-оптичної лінії передачі//Материалы 10-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» ХНУРЭ, 2006. –с. 104
 9. Храмцов А.В. Мысленков В.И., Маркин А.Г. Защита информации в линиях связи//Материалы 10-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» ХНУРЭ, 2006. –с. 105
 10. Logacheva L.M., Kutsak S.V., Bondaryev V.P. H10;; wave diffraction in a rectangular waveguide by a narrow walls impedance jump//Proc. 2007 6th Int. Conf. Ant. Theory and Techn. (ICATT’07)//Sevastopol,Ukraine. -2007.p.146-148
 11. Samoylyk S.S., Bondaryev V.P. Complex frequencies of the rectangular resonator with the arbitrary number of the dielectric heterogeneities//там же, p.152-154
 12. Kutsak S.V., Bondaryev V.P., Logacheva L.M. Harmonic filter characteristics optimization on the basis of a rectangular waveguide with an impedance; narrow wall partially filled with dielectric//Proc. 2007 6th Int. Symp. on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves (MSMW’07) and workshop on terahertz technology (TERATECH’07), June 25-30, 2007, Kharkov, Ukraine, p. 366-368
 13. Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, В 5 Т. Т.1,С.127-128
1 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина І. Оптичні волокна та кабелі Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 159с. навчальний посібник Щекотихін О.В., Піза Д.М.
2 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина ІІ. Активні компоненти ВОЛЗ Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 160с. навчальний посібник Щекотихін О.В, Піза Д.М., Корольков Р.Ю.
3 Компоненти та прилади волоконно-оптичних ліній зв’язку підготовлено до друку навчальний посібник Щекотихин О.В., Пиза Д.М., Бугрова Т.И.

 

шифр НДР – 04412

назва НДР «Дослідження радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Піза Д.М.

 

Етап №2. Моделювання. Завадостійкість радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж (з 02.01.2014р. по 30.06.2014р.)

Етап №3 Підвищення завадозахищеностіі радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж. Моделювання. Розпізнавання об’єктів.  (з 01.09.2014р. по 30.12.2014р.)

1.Досліджено задачу завадозахисту радарів різного типу та, зокрема, їх автокомпенсаторів.  На цій основі запропоновано способи захисту когерентно-імпульсних радарів від комбінованих завад. Цей напрямок захищено двома патентами. Проодовжено дослідження в напрямі вирішення задачі розрізнення рослинних об’єктів.

2.Продовжено дослідження роботи фрагментів стільникових мереж  в умовах перевантажень та запропоновано спосіб їх прогнозу.  Досліджено статистичні характеристики сигналів багатоканальних систем з OFDM та моделювання самоподібних процесів при вирішенні задач параметричного синтезу.

3.Досліджено стрижневу антену на основі метаматеріалів та її частотні властивості.   Доведено, що застосуванням шару метасередовища можна підвищити ефективність фрактальних антен.

4. Досліджено ряд пристроїв на основі прямокутних хвилеводів, зокрема, з діелектричними вставками. Результати дозволяють розширити діапазон застосування такої елементної бази. Запропоновано топології та досліджено властивості компактних трьохшлейфних спрямованих відгалужувачів, де застосовано комбінування інтегральних ліній передачі типу мікросмужкових та симетричних щілинних структур. При цьому отримано мінімально можливі поздовжні розміри при одночасному покращенні деяких робочих параметрів.

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.

2 місце у регіональному етапі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій Universe 2013/14 зайняв студент  гр РТ-919 Шадрін С.І..

2 місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з Ррадіотехніки ВСОРТ-2014 зайняв студент гр РТ-210 Басанський В.Є.

3 місце у номінації "Електроніка і радіотехніка" університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2013/2014 н.р. зайняв студент гр. РТ-918м Мороз Г.В. 

 

25 листопада 2014 року відбувся конкурс студентських наукових робіт, які були подані до секції «Електроніка та радіотехніка». Це був перший відбірковий етап ,тобто вузівський тур Всеукраїнського конкурсу, який оголосило Міністерство освіти та науки України.

Конкурсна комісія у складі 4-х чоловік: Костенко В.О. (голова комісії, каф. РТТ), Воскобойник В.О. (секретар комісії, каф. ЗІ), Чорнобородов М.П. (каф. РТТ), Фурманова Н.І. (каф. ІТЕЗ) відзначає, що на конкурс було подано 10 робіт.

Перше місце зайняла сумісна робота студентів Павськой Христини (РТ-919м) та Ісаєвой Ірини (РТ-911) на тему «Моделювання міграції абонентів в мережі стільникового зв’язку» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ) – 74 бала.

Друге місце посіла теж сумісна робота двох студентів – Гарачука Сергія (РТ-110) та Швагера Миколи (РТ-110) на тему «Розробка стереосистеми зчитування відеоінформації на основі паралельно встановлених відеокамер» (керівники: доц.. Малий О.Ю. та асист. Фурманова Н.І., каф. ІТЕЗ) – 70 балів.

Третє місце посіла студентка Грінченко Аліна (РТ-910) на тему «Модель оптимізації управління маштабуванням транспортних мереж на основі концепції SDN» (керівник – доц.. Костенко В.О., каф. РТТ) – 65 балів.

Велику зацікавленість і жваве обговорення викликали робота студентки Єфремової Ірини (РТ-819) на тему «Дослідження захищеності банківських терміналів» (керівник – доц.. Лізунов С.І., каф ЗІ) – 60 балів та робота студентки Тригуб Еліни (РТ-910м) на тему «Вплив збільшення кількості абонентів у фрагменті стільникової мережі на сигнальннй трафік» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ) – 59 балів.

Перші 3 роботи повинні бути нагороджені ректоратом ЗНТУ і відправлені до участі у другому етапі конкурсу.

Студенти і магістри кафедри РТТ беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах: II всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації», 16 квітня 2004 р., м. Київ; II міжнародному молодіжному форумі «Информаційні технології в XXI сторіччі», 28-29 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ.; конференції «Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2006», Севастопольський НТУ, 2006; 10-му юбилейному международному молодежному форуме «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», ХНУРЭ, 2006; міжнародній наук.-техн. конф. студентства і молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2007», Київ, ДУІКТ, 2007; міжнародній наук.-практ. конф. «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів-2007», Хмельницький, ХмНУ, 2007; у щорічних Днях Науки ЗНТУ, у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів, де неодноразово були призерами.

Результати наукових досліджень студентів та магістрів постійно публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць конференцій.

Кафедра була співорганізатором Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Працює студентський гурток програмування (керівник доц. Г.Л. Козіна), гуртківці є призерами; олімпіад в галузі програмування, в тому числі Міжнародної студентської олімпіади 2004, 2005, 2006 р.р.

Команда студентів стала бронзовими призерами другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 навчального року з напряму «Телекомунікації», а студентка Черняхівська К.С. нагороджена грамотою оргкомітету за кращу роботу з дисципліни «Локальні мережі зв’язку». Олімпіада проводилась 21 березня 2007 р. у м. Харкові (ХНУРЕ).

Сторінки