Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Теорія та практика перекладу» ЗНТУ

Кафедра «Теорія та практика перекладу» (ТПП)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Приходько Анатолій Миколайович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

035 – «Філологія», освітні програми:

«Германські мови та література»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.020303 – «Філологія» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236-А
тел.: +380(61)7698589
e-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua