Ви є тут

Головна
 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізична хімія» (для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090101 «Прикладне матеріалознавство») і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 1 / Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 88 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізична хімія» (для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090101 «Прикладне матеріалознавство») і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 2 / Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 75 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальностей 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва») та «Фізична хімія» (для студентів спеціальності 7.090104 «Матеріалознавство в машинобудуванні» / Укладачі: Є.І.Міняйло, В.В.Луньов, Р.С.Біляков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 75 с.
 4. Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» та контрольне завдання для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укладачі: Луньов В.В., Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 52 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 74 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 36 с.
 7. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О., Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.
 9. Методичні вказівки з вивчення дисциплін « Спеціальні методи лиття (обладнання)» і «Спеціальні види лиття (обладнання)» та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» і 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін « Спеціальні методи лиття (обладнання)» і «Спеціальні види лиття (обладнання)» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» і 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.М. Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія металургійних процесів» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 12. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Теорія металургійних процесів» та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, В.В. Луньов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 13. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва» та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.І. Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, В.І. Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 15. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Спеціальні методи лиття», практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» та дипломного проектування для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова, А.А.Шаломєєв. – Запоріжжя, ЗДТУ, 1998. – 48 с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів»; «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 29 с.
 17. Робоча програма, методичні вказівки до теоретичного курсу і завдання на контрольну роботу з дисциплін «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання для підготовки бакалаврів та спеціалістів / Укладачі: В.М.Юзвак, А.В.Пархоменко, В.В.Наумик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 16 с.
 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’яної та паперової оснастки» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладач: Юзвак В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 27 с.
 19. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’янної та паперової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання. Укладач: В.М.Юзвак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
 20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 36 с.
 21. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Дугові сталеплавильні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 39 с.
 22. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Індукційні канальні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34 с.
 23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія збирання та реставрації художніх виробів» для студентів напряму підготовки 6.050402 – Ливарне виробництво (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42 с.
 24. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Технологія формоутворення художніх виробів» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 16 стор.
 25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 40 стор.
 26. Кузовов О.Ф., Петруша Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формування». – ЗНТУ, 2003. – 30 с.
 27. Кузовов О.Ф., Іванов В.Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формувальні суміші». – ЗНТУ, 2006. – 42 с.
 28. Кузовов О.Ф. Технологічні розрахунки. Методичні вказівки до практичних занять і курсового проектування з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2003. – 65 с.
 29. Іванов В.Г., Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2004. – 44 с.
 30. Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗМІ, 1992. – 30 с.
 31. Кузовов О.Ф., Цивірко Е.І. Альбом деталей. Методичні вказівки до індивідуальних занять студентів з фахів 8.090205 і 8.090403. – ЗДТУ, 1994. – 30 с.
 32. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, В.В.Наумик, В.Є.Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 54 с.
 33. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.І.Гонтаренко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя, 2002. – 48 с.
 34. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи ливарної гідравліки» / Укл. Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26 с. Електронна бібліотека ЗНТУ (http://library.zntu.edu.ua).
 35. Методичні вказівки по самостійній роботі студентами по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» /Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.
 36. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія формування відливків» / Укладачі: О.Ф.Кузовов, Е.І.Цивірко – Запоріжжя, ЗНТУ, 1997. – 53 с.
 37. Цивірко Е.І. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія формування відливків», розділ «Гідравлічні процеси» (зошит 1). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 44 с.
 38. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи проектування оснастки» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладачі: Юзвак В.М., Бялік Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 20 с.
 39. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Технологія ливарної форми» для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання та технології ливарного виробництва») та 6.050402 «Ливарне виробництво» (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») всіх форм навчання / Укл.: О.Ф. Кузовов, В.Г. Іванов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 40. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD\CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» та «САПР процесів ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» усіх форм навчання / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська, А.В.Єрофєєв, Ю.О.Зеленюк – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 1 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 42. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 2 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 3 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 44. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Моделювання та оптимізація технологічних систем» і «Теорія технічних систем» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 45. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні види лиття» для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 46. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Сучасні види лиття» для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 47. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 48. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.В.Даніловський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 24 с.
 49. Програма, методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» всіх форм навчання / Укл.: В.В.Даніловський, Р.Я.Петрикіна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 16 с.
 50. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-свердлильного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 11 с.
 51. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями круглошліфувального верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 52. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-фрезерного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 10 с.
 53. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями токарно-гвинторізного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.
 54. Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять та дипломного проектування з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання/ Укладачі – В.І. Мінакова, А.В.Пархоменко, В.О. Федьков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 55. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укладачі: В. І. Мінакова, А. В. Пархоменко, Є.І. Міняйло, В.О. Федьков, Ю.П. Петруша – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 38 с.
 56. Методичні вказівки до виконання конструкторського розділу дипломного проекту і курсового проекту з дисциплін «Обладнання ливарних цехів» і «Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків» для студентів спеціальностей 8.090205 і 8.090403 усіх форм навчання. Частина I. Машини формувального відділення / Укл.: В.І. Гонтаренко, В.В. Кудін, В.Г. Шевченко, В.Т. Кудін, Ю.П. Петруша, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 26 с.
 57. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості у ливарному виробництві» /Укл.: Є.І.Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 40 с.
 58. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 59. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність &alquo;Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 60. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсах «Автоматизація ливарного виробництва» для студентів спеціальності 7.090205 та «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка», «Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків» для спеціальності 7.090403 / Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 158 с.
 61. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни«Металургія сталі»для спеціальності 7.090403/ Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 62. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обладнання ливарних цехів» та виконання контрольних завдань і курсового проекту для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.І.Івахненко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 34 с.
 63. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін «Ливарні сплави і плавка» і «Основи теорії плавки та виробництва виливків» для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» і 6.050402 «Ливарне виробництво» денної форми навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, Є.М.Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 22 с.
 64. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студ. спец. 8.090403 та 8.090205 денної форми навчання / Укл. О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 41 с.
 65. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу» для студентів спеціальності 8.090403 / Укл. В.В.Даніловський, В.В.Луньов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26 с.
 66. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» / Укл.: В.В.Даніловський, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 22 с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних робіт з дисципліни «Нове ливарне обладнання» / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.С.Сидоренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 69 с.
 68. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / Укл.: В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.
 69. Практикум з ливарних сплавів та їх плавки / Укл.: В.В.Луньов, І.Н.Москальов, Київ: Інститут системних досліджень освіти України, 1993.
 70. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Теплоенергетика» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 22 с.
 71. Методичні вказівки до самостійних робіт по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» / Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.
 72. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.М.Юзвак, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 73. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 74. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні процеси виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів» / Укл.: В.Є.Самойлов, Г.А.Бялік. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 78 с.