Ви є тут

Головна

З 2009 до 2012 рр. на кафедрі українознавства виконується держбюджетна тема: 06319 «Радянська державна етнонаціональна політика на Півдні України І половини ХХ ст.» Керівник держбюджетної теми – к.і.н. доц., зав. каф., декан гуманітарного факультету Дєдков М.В.