Ви є тут

Головна

«Радіотехніка»

Кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • 6.050901 – бакалавр, термін навчання – 4 роки, ліцензований обсяг 30 осіб денної, 25 осіб заочної форми навчання;
  • 7.05090101 – спеціаліст, термін навчання – 1 рік, ліцензований обсяг 25 осіб денної, 20 осіб заочної форми навчання;
  • 8.05090101 – магістр, термін навчання – 1,5 роки, ліцензований обсяг 5 осіб денної, 5 осіб заочної форми навчання.

Термін дії ліцензії за напрямом «Радіотехніка» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр до 2021 року.

Студенти цього напряму підготовки вчаться проектувати, експлуатувати та ремонтувати сучасні радіотехнічні системи. Освоюють сучасні радіолокаційні, радіонавігаційні прилади та комунікаційні системи, крім того, вивчається ряд дисциплін телекомунікаційної спрямованості, що дозволяє майбутнім фахівцям займатися розвитком сучасних систем зв'язку, у тому числі супутникових, стільникових (мобільних), волоконно-оптичних та інших. Навчальні лабораторії створені на базі кафедри з залученням обладнання підприємств зв'язку міста і області.

На філії кафедри при НВК «Іскра» створені навчальні лабораторії з використанням сучасного промислового та вимірювального обладнання. В навчальному процесі філії використовується унікальне обладнання, зокрема: комп'ютерізованний аналогообчислювальний стенд для дослідження амплітудно-фазового розподілу електромагнітного поля в розкриві антен; фрагмент фазової антенної решітки; виносне робоче місце оператора РЛС, що дозволяє вивчати процес виявлення цілей та формування трасової інформації; просторові та поляризаційні адаптивні фільтри; різні варіанти побудови систем селекції рухомих цілей і т.і. До проведення навчальних занять залучаються провідні фахівці підприємства.

«Інформаційні мережі зв'язку»

ЗНТУ має ліцензію з терміном дії до 2019 року на підготовку фахівців зв'язкового профілю з наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • 6.050903 «Телекомунікації» – бакалавр, термін навчання – 4 роки, ліцензований обсяг 50 осіб денної, 50 осіб заочної форми навчання;
  • 7.05090301 «Інформаційні мережі зв'язку» – спеціаліст, термін навчання 1 рік, ліцензований обсяг 30 осіб денної, 30 осіб заочної форми навчання;
  • 8.05090301 «Інформаційні мережі зв'язку» – магістр, термін навчання 1,5 роки, ліцензований обсяг 10 осіб денної, 10 осіб заочної форми навчання.

Інвестиції іноземних та вітчизняних фірм у сферу зв'язку України обчислюються мільярдами доларів. Ця галузь продовжує і ще довго буде бурхливо розвиватися, а для здійснення такого розвитку необхідні висококваліфіковані фахівці. Такі фахівці мають володіти технологіями волоконно-оптичного, супутникового, бездротового (мобільного) зв'язку та мають бути спроможними самостійно вирішувати питання організації зв'язку між об'єктами, створення систем і мереж передавання інформації, монтажу та налагодження телефонного та радіозв'язку. Саме таких спеціалістів готує наша кафедра. Основний замовник зв'язківців – ВАТ «Укртелеком».